Buscador

Found 2069 result(s)
Found 207 page(s)

La Catedral de Burgos

 • Lampérez y Romea, Vicente
Firmado por Camón, El arte en España bajo el Patronato de la Comisaría Regia del Turismo y Cultura Artística. La Catedral de Burgos. Con 48 ilustraciones con texto de Vicente Lampérez Romea, profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Sin fecha, (ca. 1917)
Project:


Instrumental myofascial therapy, Practical Manual

 • Calvo Carrión, Sandra
 • Herrero Gállego, Pablo
 • Valero, James Tyrrell
The structure of the following manual is simple, detailing to begin with the different areas of use of the 3TOOL, the explaining what the proffesional could do with this tool and finally the use taht the patient could make of it.
Project:


Los nemertinos de Ceuta

 • Junoy Pintos, Juan María
 • Herrera Bachiller, Alfonso
 • Ocaña , Oscar
62
Project:


GENER@T. Programa socioeducatiu per a la prevenció de la violència de gènere en parelles adolescents: implementació i avaluació, GENER@T. Programa socioeducativo para la prevención de la violencia de género en parejas adolescentes: implementación y evaluación, GENER@T. Socio-educational programme for the prevention of dating violence in adolescents: implementation and evaluation

 • Mateos Inchaurrondo, Ainoa
 • Urrea Monclús, Aida
 • Llanes, Juan
 • Izquierdo Santaulària, Robert
L’objectiu d’aquest monogràfic és presentar els resultats d’una recerca avaluativa basada en evidències. Aquesta recerca ha tingut dos objectius generals: 1. Valorar l’impacte del programa GENER@T. 2. Identificar criteris de bones pràctiques per al desenvolupament d’accions preventives en violència de gènere en l’adolescència. Al llarg de les pàgines següents, volem donar resposta a les premisses de treball que han guiat la recerca: quins aspectes faciliten o obstaculitzen el desenvolupament del programa?; quina és la tipologia de participants amb la qual el programa és més eficaç?; quin impacte ha tingut el programa?
Project:


Families and schools. The involvement of foreign families in schools

 • Barabanti, Paolo
 • Colombo, Maddalena
 • Dierendonck, Christophe
 • Garreta i Bochaca, Jordi
 • Kerger, Sylvie
 • Llevot Calvet, Núria
 • Macià Bordalba, Mònica
 • Mesa, Diego
 • Poncelet, Débora
 • Santagati, Mariagrazia
This book is located within this context of considering parental involvement as essential to improve children’s education, and of being aware of the barriers and difficulties surrounding the participation of migrant families. More specifically, this book is a result of an Erasmus+ Key Action 2 project (Cooperation for innovation and the exchange of good practices) entitled “Families and schools. The involvement of foreign families in schools”1. This project is aimed at analysing the implication of foreign families in schools in Spain, Italy and Luxembourg (including the analysis of factors that foster or inhibit their involvement, such as the schools’ welcoming plan, the parents’ knowledge regarding the host education system and the family- 1. Specifically, the number of the Project is 2018-1-ES01-KA201-050269. For more information, visit http:// familyandschool.eu/ Families and schools 15 The involvement of foreign families in schools school communication), so that proposals for transformation can be detected and carried out in different collaborating schools to avoid the disadvantage that often affects families with this profile (social inclusion of the families). Professionals from three universities, three educational administrations and three schools work on this project (specifically, in each aforementioned country there is a university, an educational administration and a school involved in the project as partners). The project is structured into two specific phases.
Project:


Nens, nenes i adolescents en acolliment i adopció: propostes per a la seva atenció educativa a centres de primària i secundària, Niños, niñas y adolescentes en acogimiento y adopción: propuestas para su atención educativa en centros de primaria y secundaria, Children and adolescents in foster care and adoption: proposals for their educational attention in primary and high schools centres

 • Jiménez-Morago, Jesús M.
 • Carrera, P.
 • Cortada, N.
El centre educatiu ha de facilitar la incorporació de la infància i l’adolescència en acolliment i adopció mitjançant un pla personalitzat d’acollida que inclourà una avaluació inicial que guiï l’atenció educativa. Un pla proactiu de protecció enfront de la discriminació seria també recomanable, així com un sistema d’avaluació flexible i mesures disciplinàries en positiu. També resulta essencial una bona comunicació i cooperació amb la família o els responsables del menor i la coordinació amb el servei d’orientació. El procés d’aprenentatge es facilitarà enormement si es dona una vinculació positiva entre el menor i el seu professor o professora, per la qual cosa és imprescindible respondre des de la comprensió, el suport i l’afecte, establint límits clars i ferms de forma predictible i evitant les sancions que puguin ser percebudes com a rebuig.
Project:


Writing Computer Engineering at University

 • Llahí, Laura
 • Universitat de Lleida. Institut de Llengües
Coordinació: Virgínia Castillo i Enric Serra. Autora: Laura Llahí (amb el suport de Rosa Gual i Marta Juncadella). Assessorament: Lluís Garrido i Mireia Ribera. Revisió lingüística: Pere Drou, Andreu Pulido. Adaptació a l’anglès i revisió lingüística: Peter Redmond, User guide to written communication in academic disciplines (in this case Computer Engineering) for teachers and students., Aquest projecte ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.
Project:


Writing Tourism at University

 • Llahí, Laura
 • Juncadella Fortuny, Marta
 • Universitat de Lleida. Institut de Llengües
Coordination: Virgínia Castillo and Enric Serra. Author: Laura Llahí Ribó (with Marta Juncadella). Assessment: Raquel Camprubí, Núria Galí and Joaquim Majó. Adaptation to English: Àngels Llanes Baró. Revision of English: Richard Pike, User guide to written communication in academic disciplines (in this case tourism) for teachers and students., This project has received an Interlingua grant from the Generalitat de Catalunya.
Project:


Advanced search