Found 4164 result(s)
Found 417 page(s)

Reports de la recerca a Catalunya: enginyeria civil i enginyeria de la construcció

 • Aguado de Cea, Antonio
 • Carrera Ramírez, Jesús
 • Mañá Reixach, Fructuoso
 • Oñate Ibáñez de Navarra, Eugenio
 • Robusté Antón, Francesc
L’any 1995, l’IEC acordà iniciar un projecte d’elaboració d’estudis periòdics sobre l’estat de la recerca a Catalunya, anomenat Reports de la recerca a Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, i coordinat per la Secretaria Científica de l’IEC, el projecte es basava en la redacció d’una sèrie d’informes sobre cada una de les àrees en què es dividia l’activitat científica. Redactats per investigadors de prestigi, els informes eren debatuts públicament abans de tancar-ne la versió definitiva.
Project:


L'envelliment de les dones: habitatge i pobresa

 • Roca Cladera, Josep
 • Díaz Perera, Enriqueta
Project:


Apropar-se al desenvolupament a escala humana

 • Escribano Rodríguez de Robles, Beatriz
 • Calleros Islas, Alejandra
L’objectiu d’aquesta publicació és apropar-se a la societat, i sensibilitzar-la sobre el que entenem com desenvolupament a escala humana i com es pot mesurar. Per tant, el primer objectiu és analitzar i entendre el concepte de desenvolupament des d’una perspectiva holística, objectiva i sistèmica. El segon objectiu és definir el significat d’indicador/índex i presentar quins són els indicadors adequats per mesurar el desenvolupament. Finalment, es mostra l’aplicació i el càlcul d’aquests índexs en les diferents escales geopolítiques que ens interessen (món, Espanya, Catalunya i Terrassa). Aquest estadi s’emmarca sota el paraigües de la sostenibilitat, en què la condició de benestar humà es considera l’eix vertebral del desenvolupament i no tan sols l’aspecte econòmic, amb el qual normalment s’identifica
Project:


El ciment és vida: memòria de sostenibilitat 2007

 • Josa Garcia-Tornel, Alejandro
 • Carrascón Ortiz, Sergio
 • Chicharro, Laura
 • Palau, Joan
 • Casas, Josep Maria
 • Monllor, Carmela
El ciment és, amb tota probabilitat, el producte que més contribueix a fer habitable el planeta. Ciment és sinònim de progrés humà. Des d’infraestructures de tractament de l’aigua fins a vies de comunicació, des d’habitatges fins a instal·lacions sanitàries, el formigó (principal derivat del ciment) és un material imprescindible per a la protecció del territori i de les persones. Les empreses fabricants a Catalunya som conscients que la nostra pervivència està íntimament lligada al medi natural. De la terra extraiem la matèria primera que acabarà esdevenint ciment després d’un llarg procés de transformació. Però tant en l’extracció com en la producció, la nostra activitat produeix impactes mediambientals. Fruit de la voluntat compartida de les quatre empreses que conformen el sector a Catalunya, la indústria ha adquirit el compromís irrevocable de minimitzar aquests impactes.
Project:


Generació, transport i distribució d'energia : problemes

 • Bogarra Rodríguez, Santiago
Descripció del recurs: 2 de maig de 2012, Aquest llibre és presenta, en deu temes, problemes resolts dels principals elements dels sistemes elèctrics, i analitza les instal·lacions elèctriques en què hi ha diferents components connectats. La segona part del llibre recull, en nou annexos, problemes bàsics dels sistemes trifàsics i del mètode per unitat, i inclou una recopilació de taules, de manera que l'estudiant pot treballar amb les dades obtingudes de les taules per tal d'analitzar amb més profunditat el funcionament dels sistemes elèctrics. Moltes vegades, els càlculs matemàtics dificulten que l'estudiant pugui assolir la capacitació adequada per afrontar l'anàlisi i el disseny de sistemes d'energia elèctrica. Per aquest motiu, en aquest llibre, a més de presentar un conjunt de problemes completament resolts, es proporcionen dues eines matemàtiques -el MATLAB i l'Excel- per tal de facilitar-ne els càlculs als estudiants i ajudar-los a centrar-se en els coneixements dels sistemes d'energia elèctrica.
Project:


La teoria de la informació aplicada a la marina

 • Closas Torrente, Lluís
 • Closas Gómez, Pau
El motiu principal d’aquest text és estudiar el principals senyals dels sistemes electrònics que es troben en un vaixell. Aquests senyals duen informació que traslladem d’un lloc a un altre. La importància de l’estudi dels senyals dels sistemes electrònics rau en del fet de el seu coneixement permet una millor utilització d’aquests sistemes. Primerament proposarem una definició de la quantitat d’informació d’un missatge. Els missatges que fem servir per comunicar estan formats per senyals analògics o per senyals digitals. Atès els senyals va d’un punt a un altre, agafen soroll i poden desfigurar el missatge. Aquest soroll el podem suposar com a soroll blanc (té igual amplitud per a totes les freqüències), el soroll blanc el trobem si treballem amb senyals analògics. Si treballem amb senyals digitals tenim soroll blanc i soroll de quantificació. El soroll de quantificació es genera en transmissió al fer un tractament digital del senyal. Per pogué fer una transmissió acceptable d’un senyal analògic, hem de modular, variant les característiques d’una portadora amb el senyal a transmetre amb una portadora. Compararem els diferents modes de modulació de del punt de vista de la seva eficiència per transferir informació. En aquest llibre posarem les bases del tractament dels senyals digitals. També, analitzarem el senyals de Radar, Sonar i el filtre “Chirp” que treballen amb uns nivells de senyal molt dèbils. Dins d’aquests senyals de nivells molt baixos, també estudiarem el senyal del GPS que fa sevir la modulació CDMA que és adequada per treballar amb senyals molt dèbils.
Project:


Can Ruti : arquitectura i complexitat, Arquitectura i complexitat

 • Llobet Ribeiro, Xavier
 • Franquesa Sànchez, Jordi
 • Albareda Valls, Albert
 • Galindo González, Julián
 • Irigoyen López, Rafael
Descripció del recurs: 1 abril 2019, Fa dos anys vam establir una col·laboració entre l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. L’objectiu de la col·laboració era donar contingut a un taller que havia de completar la formació de joves arquitectes a punt de graduar-se. El taller “Arquitectura i complexitat” semblava una bona ocasió per a l’Hospital de nodrir-se d’idees i reflexions sobre les seves mancances arquitectòniques i garantia un seguit d’emocions fortes els estudiants i docents que buscaven un cas d’estudi urbanístic i arquitectònic complex i de difícil abordatge. L’experiència es resumeix en la publicació que teniu davant els vostres ulls. Els estudiants ja són arquitectes i els problemes del Campus Can Ruti, sobretot de l’Hospital, segueixen condicionant el nostre dia a dia i el de milers de persones que diàriament utilitzen el nostre servei. Malgrat tot, com veureu si llegiu les següents pàgines, tots hem tret valuosos aprenentatges d’aquest treball conjunt. Fins i tot hem aconseguit que els arquitectes pensin una mica com a metges i escriguin aquesta memòria com si es tractes d’un manual de medicina. En ella hi ha remeis molt diversos pels mals del nostre hospital i del nostre campus. Alguns d’ells m’atreviria a dir que originals i prometedors, si algun dia es poden dur a la pràctica. Amb tot, el major benefici per metges i arquitectes ha estat el d’haver de pensar diferent. Hem contaminat les nostres maneres de fer i d’abordar els problemes. Hem entès la importància de la salut per a l’arquitectura i a la inversa, de l’arquitectura com a condicionant de la salut de les persones.
Project:


Mecanismes i màquines. Vol. 1, El frec en les màquines, El Frec en les màquines

 • Riba Romeva, Carles
Text de caràcter docent, amb una exposició conceptual i exercicis pràctics, que s’orienta vers el disseny (o la síntesi) dels dispositius i mecanismes més freqüents de les màquines on el frec té un paper preponderant. Consta de quatre capítols que tracten els efectes del frec en les màquines, el frec en els enllaços, el frec entre membres rígids (sistema sabata-tambor, discs i cons) i el frec amb un membre flexible (frens de cinta, corretges, cables i bandes). Juntament amb dos altres textos, Transmissions d’engranatges i Dinàmica de màquines, forma un conjunt més ampli sota el títol de Mecanismes i màquines.
Project:


Transferència de calor : apunts de classe (Termotècnia - 240171), Termotècnia - 240171

 • Bonals Muntada, Lluís Albert
Apunts ETSEIB, Informació a la llegenda de foli superior: MiMT - ETSEIB - UPC, Recull d'apunts del professor Lluís Albert Bonals Muntada que faciliten el seguiment de l'assignatura "Termotècnia - 240171". Contenen una sèrie de problemes resolts així com moltes qüestions curtes sobre la transferència de calor
Project:


Advanced search