Found 2066 result(s)
Found 207 page(s)

I Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria

  • Martínez Ruiz, María Ángeles (coord.)
  • Castejón, Juan Luis (coord.)
  • Roig-Vila, Rosabel (coord.)
Project:


La Cova del Somo (Castell de Castells, Alacant)

  • García Atiénzar, Gabriel
  • Roca de Togores Muñoz, Consuelo
Aquest treball pretén donar a conéixer un petit conjunt de materials prehistòrics procedents de diferents exploracions realitzades a la Cova del Somo (Castell de Castells, Alacant), que es troben depositats en diverses col·leccions: Museu de Prehistòria i de les Cultures de València, Museu Arqueològic Provincial d’Alacant, Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó d’Alcoi i Centre d’Estudis Contestans., Este trabajo pretende dar a conocer un conjunto de materiales prehistóricos procedentes de diferentes exploraciones realizadas en los últimos años en la Cova del Somo (Castell de Castells, Alicante) y que se encuentran depositados en varias colecciones: Museo de Prehistoria y de las Culturas de Valencia, Museo Arqueológico Provincial de Alicante, Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó de Alcoi y Centre d’Estudis Contestans., In this work we present an assembly of prehistoric material coming from different explorations carried out in recent years in La Cova del Somo (Castell de Castells, Alicante, Spain). These materials are deposited in several collections: Museum of Prehistory and of the Cultures of Valencia, Provincial Archaeological Museum of Alicante, Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó of Alcoi and Centre d’Estudis Contestans.
Project:


Continuïtat/discontinuïtat a l'art rupestre de la façana oriental de la Península Ibèrica, Continuidad/discontinuidad en el arte rupestre de la fachada oriental de la Península Ibérica

  • Hernández Pérez, Mauro S.
Aquest treball forma part del Projecte d'Investigació GV99-34-I-09 "Grabados rupestres en la Comunidad Valenciana", subvencionat per la Generalitat Valenciana.
Project:


La Sarga: arte rupestre, La Sarga: art rupestre

  • Hernández Pérez, Mauro S.
  • Segura Martí, Josep Maria
Project:


Normativa lingüística i estatus del valencià

  • Montoya-Abat, Brauli
Aquest treball relaciona la normativa lingüística del valencià amb la possessió d'un estatus que encara no ha estat plenament assolit en la societat valenciana. La constatació d'aquest estatus parcial es fa mitjançant l'anàlisi d'un treball de camp entre els parlants.
Project:


Exilis interiors i exteriors en els personatges de Maria Barbal i Montserrat Roig

  • Francés-Díez, Àngels
Comunicació presentada en III Seminari Internacional d’Estudis Transversals "Visions de l’exili: literatura, pintura i gènere", Alacant, 8-9 juny 2009., Aquest estudi fa referència a l’exili interior d’alguns personatges femenins de Montserrat Roig i Maria Barbal. L'article al·ludeix particularment a la doble marginació que van patir les dones després del trasbals de la nostra guerra civil. Doble marginació perquè, d’una banda, eren condemnades al silenci com a dones i, de l’altra, perquè el seu sacrifici i la defensa continuada dels ideals de què van fer mostra han restat ignorats fins fa ben poc, a causa d’un procés d’alineació que tot just comença a esmenar-se mitjançant la recuperació de la memòria històrica.
Project:


Advanced search