Found 4164 result(s)
Found 417 page(s)

Enfoca la física : una revisió amb història

 • Álvarez Lacalle, Enrique
 • Aznar Siguan, Gabriela
A la portada: Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelonatech, Descripció del recurs: 15 abril 2014, Quan tot just ens acaben d'explicar una cosa, aquesta no acaba de tenir gaire sentit. No s'acaba d'enfocar. I, molt sovint, la falta d'enfocament dura anys. Aquest llibre voldria ajudar a tothom a recol·locar i entendre moltes coses. A fer que, com es diu popularment, tothom arribi a la universitat amb una bona base. I ho vol fer posant-nos en el mateix lloc d'aquells que van descobrir les coses per primera vegada. És una revisió -potser algú en diria repàs-, a partir de contes i d'històries de la història. Una revisió per tal que qualsevol persona pugui enfocar i donar sentit a tot el conei-xement que ha d'haver acumulat abans de començar la física de grau. Des de les regles de tres fins a les integrals i els vectors. L'esperança és que la història t'ajudi a recordar... i a enfocar. I és que, en el fons, tot aprenentatge té una història, i tota ciència és un gran aprenentatge.
Project:


Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 9: Refredadores

 • García-Almiñana, Daniel
 • Cabeza Fabra, Luisa Fernanda
Novè mòdul de la col·lecció, Novè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, així com proporcionar criteris en la interpretació dels valors obtinguts en les mesures amb aquests instruments. Aquest mòdul proporciona una metodologia de càlcul i balanç energètic en refredadores., Peer Reviewed
Project:


Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 13: Ventiladors

 • García-Almiñana, Daniel
 • Cabeza Fabra, Luisa Fernanda
Tretzè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, així com proporcionar criteris en la interpretació dels valors obtinguts en les mesures amb aquests instruments. Aquest mòdul proporciona una metodologia de càlcul i balanç energètic en ventiladors., Peer Reviewed
Project:


Mecànica de materials i càlcul d'estructures

 • Rivera Amores, Juan José
Descripció del recurs: 23 de setembre de 2014, El contingut d’aquest llibre correspon a una introducció a la mecànica dels elements estructurals i als mètodes de càlcul que s’utilitzen per resoldre estructures. A cada capítol es desenvolupen una quantitat significativa de problemes, que es comenten amb detall. Està estructurat en tres parts. La primera correspon a l’estudi puntual de les deformacions i de les tensions, i s’hi estableixen els conceptes principals de l’elasticitat. A la segona part s’analitzen els esforços a les seccions transversals de les barres i les tensions i deformacions que aquests provoquen; es comença per l’obtenció d’aquests esforços i les seves representacions gràfiques, seguidament s’introdueix un capítol sobre moments d’inèrcia bidimensionals i a continuació s’estudien els esforços per separat: la tracció o compressió pura, la flexió, la tracció o compressió excèntrica, el cisallament, la torsió i s’introdueix breument el vinclament. L’estudi se centra en les barres rectilínies. El tercer bloc correspon a una revisió dels mètodes principals de càlcul en les estructures formades per barres: Equacions de Navier-Brese, mètodes energètics i mètode matricial.
Project:


Guia d'identificació de minerals

 • Mata Perelló, Josep Maria
 • Sanz Balagué, Joaquim
Títol obtingut de la coberta, Bibliografia, Descripció del recurs: 29 de setembre de 2016, Què és el que distingeix una guia útil d’una altra que no ho és? Evidentment, que el que s’exposa ha estat experimentat una vegada i una altra, i que la realitat que es trobi sigui la que s’indica a la guia. Això és el que caracteritza aquest llibre, fruit de la docència durant molts anys, d’un gran nombre de cursos i de les consegüents sortides de camp, el qual ofereix, a més unes taules sistemàtiques d’identificació de minerals molt idònies, que segueixen unes pautes especificades i reforçades amb 240 fotografies fetes exclusivament amb minerals normals i corrents, que es troben habitualment al camp. No conté les fotografies espectaculars de minerals, improbables de trobar, que il·lustren algunes guies que hi ha al mercat, en les quals la persona interessada (alumne o aficionat) mai no pot comparar la fotografia amb allò que troba en les seves sortides mineralògiques, perquè la diferència és molt notable. L’obra també dedica un capítol a les propietats físiques dels minerals, un altre a la seva analítica i un darrer dedicat a presentar els itineraris mineralògics, en el qual els lectors trobaran, a més de les estructures geològiques esmentades, els minerals referits i podran gaudir de les belleses de la natura, tot respectant-la.
Project:


Mesurant amb escaires lo medieval : catàleg exposició (Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Tarragona), Measuring with squares the medieval, Mesurer avec les équerres le medieval, Mesurando con escuadras lo medieval

 • Lloveras Montserrat, Joaquín
 • Bassa, Victòria
 • Taberna Torres, Judit
 • Ayala, Núria
"El Grup Territorial de les Corts del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya acull el Grup de Treball de Mesures de lo Medieval" -- Pàgina anterior a la portada, Descripció del recurs: 4 abril 2019, Catàleg en català, anglès, francès i castellà de l'exposició que va tenir lloc a la Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, del 7 de gener al 12 d'abril de 2019
Project:


5 propostes : centre per a la gent gran a Beijing = 5 proposals : elderly home and activity center in Beijing, Cinc propostes, Centre per a la gent gran a Beijing, Elderly home and activity center in Beijing, 5 proposals : elderly home and activity center in Beijing

 • Curós i Vilà, Joan
A la coberta, títol i subtítol en xinès, Menció a la portada addicional: Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. Departament de Projectes Arquitectònics, Text en català i anglès, Descripció del recurs: 17 de juny de 2016, En aquest món contemporani on la globalització s’ha imposat a tantes disciplines la qual cosa l’arquitectura no n’ha estat una excepció, l’equip docent del nostre taller de projectes (T.A.P. PTEf) el qual encapçalo, vam considerar d’interès treballar fora de les nostres fronteres en el moment de rebre una proposta de col·laboració directament de la Xina per tal que els estudiants descobrissin noves cultures, noves maneres de fer i de viure i com això influeix positivament a l’hora de projectar arquitectura. El treball ha estat realitzat conjuntament amb la School of Architecture de la Tsinghua University de Beijing; -es tracta de la universitat xinesa amb més reconeixement dintre el rànquing d’universitats de Shangai- en concret amb l’equip docent encapçalat per l’arquitecta i professora de projectes arquitectònics Dra. Yanmin Zhou.
Project:


La Presó Model de Barcelona : taller de projectes X 2017-2018, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès UPC, Construir sobre el construït. La Presó Model de Barcelona

 • Buil Castells, Pere
 • Soto Pi, Santiago
 • Granell Trias, Enrique
Descripció del recurs: 9 gener 2018, Avanttítol: Construir sobre el construït, Textos en català i castellà, El contingut del llibre que tens a les mans és un registre del taller d’arquitectura i projectes (tap) X pcg, realitzat durant el primer quadrimestre del curs 2017-18 a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV). Un taller de llarga tradició a l’escola, que sempre ha treballat sobre el fet d’intervenir sobre preexistències construïdes. Amb aquest tap, s’obre una nova fase en el taller amb un nou equip docent.
Project:


Teoria TK de proporcions visuals

 • Lloveras Montserrat, Joaquín
Peer Reviewed
Project:


Institucions dels furs y privilegis del Regne de Valencia eo summari e repertori de aquells

 • Tarazona, Pere Jeroni
Obra perteneciente al Fondo Antiguo de la Biblioteca de la USAL
Project:


Advanced search