Found 957 result(s)
Found 96 page(s)

Vocabulario en lengua castellana y mexicana, Vocabulario en lengua mexicana y castellana

 • Molina, Alonso de
Ed. príncipe publicada en 1555, Colofón, Sign.: []4, a-o8, p10; []2, A-T8, V10. -- Errores tip. de fol.: h. 45 por 44 y 47 por 55, en 1ª pt. y 22 por 30 en la 2ª. -- L. red. -- Reclamos. -- Cada pt. con port. propia, Esc. xil. en port. de 1ª pt. del dedicatario y en port. de 2ª pt. grab. xil. a toda plana representando a San Francisco. -- Marcas tip. xil. en p10v y en colofón. -- Grab. xil. en p10r de un orante y, al final de la obra, otro grab. con el anagrama IHS. -- Inic. xil., 2 pt. ([4], 121, [1] h.; [2], 162 h.) ; Fol., Contiene: [Pt. primera-segunda]
Project:


Memòria i ciutadania. interdisciplina, recerca i acció creativa., Memoria y ciudadanía. interdisciplina, investigación y acción creativa

 • Ricart Ulldemolins, Núria
 • Guixé i Corominas, Jordi
Aquest volum de la revista On the Waterfront respon a una voluntat singular i sensible: la memòria. Aquesta és tractada des d'una òptica acadèmica i internacional que conflueix amb la sensibilitat social i ciutadana d'un passat no massa llunyà però que resta desconegut, ignorat i invisible. El present volum té com a finalitat explicar i permetre la discussió sobre el procés de recuperació de la memòria de la Presó de Dones de Les Corts a Barcelona. Procés que poc a poc ha anat sumant un conjunt important d'actors i persones a títol individual, integrades en la reivindicació d'una memòria local -de ciutat i província-, política i de gènere llargament escapçada.
Project:


La Recerca en Conservació des de la Visió del Conservador-Restaurador III

 • Bautista Morenilla, Iris
 • Campo, Gema
 • Iglesias Campos, M. A. (Manuel Ángel)
 • Marquès Balagué, Mercè
 • Nualart i Torroja, Anna
 • Oriola Folch, Marta
 • Ruiz Recasens, Cristina
 • Sarri Valdezate, Dídac
Reprenem les jornades de recerca que vam començar el 2013, amb la voluntat que aquestes trobades es puguin mantenir amb regularitat, per tal de mostrar la recerca que es fa en coŀlaboració i des de la Universitat. Com en edicions anteriors, volem difondre la recerca que es duu a terme en diferents nivells acadèmics: treballs finals de Màster i tesis doctorals vinculats a les línies de recerca en què treballen els autors, i també la recerca que duen a terme els professors del Grau en Conservació-Restauració, del Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració i de la línia de Doctorat de Conservació-Restauració que s’imparteixen a la Facultat de Belles Arts de la UB. Des que vam començar aquesta tasca divulgativa, la recerca en la Conservació- Restauració ha experimentat un creixement important, sobretot en interdisciplinarietat i internacionalització. Valgui aquesta publicació per mostrar alguns dels resultats d’aquestes evidències en els darrers anys. [novembre de 2018]
Project:


El gènere Jordanita Verity, 1946, a Catalunya: 3. Jordanita globulariae (Hübner, 1793) i Jordanita vartianae (Malicky, 1961) (Lepidoptera, Zygaenidae, Procridinae)

 • Pérez de-Gregorio, Josep Joaquim
 • Requena, Emili
Estudi sobre els Procridinae Jordanita globulariae (Hübner, 1793) i Jordanita vartianae (Malicky, 1961) i la seva distribució a Catalunya. Lepidoptera, Zygaenidae, Procridinae, Jordanita globulariae, Jordanita vartianae., Étude sur les Procridinae Jordanita globulariae (Hübner, 1793) et Jordanita vartianae (Malicky, 1961) et leur répartition en Catalogne. Lepidoptera, Zygaenidae, Procridinae, Jordanita globulariae, Jordanita vartianae, Catalogne, faunistique
Project:


Colias croceus (Fourcroy, 1785) forma cremonae Verity, 1911 a Espanya (Lepidoptera, Pieridae)

 • Pérez de-Gregorio, Josep Joaquim
 • Romañá, Ignacio
Es fa un estudi de les formes albines dels mascles de Colias croceus (Fourcroy, 1785) trobades a Espanya, entre elles la forma cremonae Verity, 1911 (Lepidoptera, Pieridae)., Se lleva a cabo un estudio de las formas albinas de los machos de Colias croceus (Fourcroy, 1785) halladas en España, entre ellas la forma cremonae Verity, 1911 (Lepidoptera, Pieridae)., On étudie les formes albinos des mâles de Colias croceus (Fourcroy, 1785) trouvées en Espagne et, en particulier, la forme cremonae Verity, 1911 (Lepidoptera, Pieridae).
Project:


El Castellum de Puigpelat

 • Díaz García, Moisès
Project:


Origen de les col·leccions d'història natural = Origen de las colecciones de historia natural

 • Díaz-Acha, Yael
 • Vicedo, Vicent
 • Ibáñez Cortina, Neus
 • Nualart, Neus
 • Camarasa, Josep Maria
Project:


La col·lecció d'artificialia = La colección de artificialia [Gabinet Salvador]

 • Ibáñez Cortina, Neus
 • Garcia-Franquesa, Eulàlia
 • Montserrat, Josep Maria
 • Camarasa, Josep Maria
 • Estrada-Rius, Albert
Conté: Les reproduccions de fruites (pomones); Terra sigillata; El droguer; Numismàtica. Contiene: Las reproducciones de frutas (pomonas); Terra sigillata; El droguero; Numistmática.
Project:


Advanced search