Found 309 result(s)
Found 31 page(s)

Elkarbizitzari buruzko diagnosia Etxabakoitzen

 • Lasheras Ruiz, Rubén
 • Andueza Imirizaldu, Izaskun
Enlace a la versión en castellano: https://hdl.handle.net/2454/35310, Iruñeko Etxabakoitz auzoan egindako kulturarteko elkarbizitzari buruzko diagnosiaren prozesua eta emaitza nagusiak deskribatzen dira liburu honetan. Iruñeko Udalak eta auzoan lan egiten duten agente batzuek auzoko elkarbizitzaren egoera aztertu nahi zuten, eta horren harira eskatu zen lan hau. Hasiera batean hiru helburuk gidatu dute diagnosia:  Jatorri eta kultura ezberdineko auzokoen arteko harremanak definitu eta aztertzea.  Elkarbizitza hobetuko duten proposamenak jaso eta egitea.  Auzoan lan egiten duten eta auzoan bizi diren pertsonen arteko elkarbizitzarako espazioak sortu eta mantentzea. Helburu horiek lortzeko, zenbait ikerketako tresna eta teknika bateratzen dituen prozesu partehartzaile bat egin da. Aniztasun handiko herri eta auzoetako (halako auzoa dugu Etxabakoitz) kulturarteko elkarbizitza ikertzeko eredu teoriko batean (Estatuan egiaztatua) oinarritzen da diagnosia.
Project:


Hezkuntzari buruzko teoriak eta erakunde garaikideak, Teorías e Instituciones contemporáneas de la educación

 • Colom, Antoni J.
 • López Goñi, Irene
Traducción al euskera de la obra: Teorías e instituciones contemporáneas de la educación / Antoni J. Colom (coordinador)... [et al.]. 2ª ed. amp. y act. Barcelona : Ariel, 2002. Coordinadora de la edición en euskera: Irene López Goñi, Eskuliburu honek bost helburu oinarrizkoak ditu: hezkuntza, pedagogia, hezkuntzaren zientziak eta abar denari buruzko sarrera izatea; hezkuntzaren teoriak eta haien eboluzioa zehaztea; teoriak analizatzea; ikaslea, bere lehen prestakuntza pedagogikotik hasita, ikasgelako girora eta dinamikara hurbiltzea; eta hezkuntza erakundeei dagokiena garatzea.
Project:


Liburutegia eta ikaskuntza autonomoa: baliabide dokumentalak aurkitzeko, ulertzeko eta baliatzeko gida didaktikoa

 • Arellano Yanguas, Villar
Enlace a la versión en castellano: https://hdl.handle.net/2454/21080, Proposamen didaktikoak Lehen eta Bigarren hezkuntzako irakasleei zuzenduta daude eta sakontze maila ezberdinak planteatzen dituzte. Helburua da ikasleek behar adina trebetasun bereganatzea, curriculumeko arlo guztien ikaskuntza autonomoa eta baita dibertimendua ere ahalbidetuko dizkioten iturri dokumentalak, edozein euskarritan, aurkitzeko eta erabiltzeko. Bestalde, liburutegietako arau unibertsalak eskola garaitik hasita ezagutzeak erraztu eginen die ikasleei helduak direnean liburutegi publikoetan eta unibertsitatekoetan informazioa eskuratzea. Ikastetxeko liburutegiak, horrenbestez, «erabiltzaileen prestakuntza» deiturikoa landu behar du, eskola liburutegiak, belaunaldi berriak gero eta modernoagoa eta konplexuagoa den informazioaren munduan sar daitezen prestatzeko.
Project:


Nafarroako landare sorotarrak

 • Peralta de Andrés, Francisco Javier
 • Royuela Hernando, Mercedes
1. edizioa, Enlace a la versión en castellano: https://hdl.handle.net/2454/39450, Liburu honen jatorria Flora Arvense de Navarra webgunea izan da. Weba ikasleei laguntzeko asmoz sortu eta garatu zen; hain zuzen ere, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Nekazaritza Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoko ikasleei Nafarroako belar gaiztoen gaineko ezagutza errazteko. Aldi berean, erabilgarria da Nafarroako eta inguruko ikertzaile, teknikari eta nekazarientzat.
Project:


DBH-ko Ikasleen hizkuntza atxikimendua hobetzeko ikerketa eta esku hartzea

 • Vilches Plaza, Carlos
 • Olasagarre Mendinueta, Yolanda
 • Ramos Alfaro, Rosa
Vista la necesidad de impulsar la motivación hacia la lengua en las aulas, decidimos crear el blog MSB y llevar a la práctica las actividades que se recogen en el mismo. Transcurridos ya unos años desde que lo creamos y teniendo en cuenta que la acogida que percibíamos desde el profesorado era buena, hemos creído oportuno profundizar en el tema para y analizar si el planteamiento es adecuado o no. Por una parte, teníamos la necesidad de conocer las vivencias, sentimientos y emociones del alumnado respecto a la lengua; por otra parte, queríamos analizar qué tipo de intervención puede ser idónea para mejorar dichas vivencias y sentimientos. En las siguientes páginas presentamos la investigación e intervención realizada al efecto así como sus resultados., Gure ikasgeletan hizkuntzarekiko motibazioa lantzeko beharra ikusi ondoren, ekin genion MSB bloga sortu eta han jasotako jarduerak gelaratzeari. Urte batzuk pasatu dira bloga sortu genuenetik eta irakasleen aldetik jaso dugun erantzuna ona izan da jarduerak gelaratzean ikasleengan sortutako emaitzei begira. Bide horretan sakondu nahi izan dugu, jakiteko gure planteamendua egokia zen ala ez. Batetik, hizkuntzarekiko ikasleen bizipenak, sentimenduak eta emozioak ezagutzeko beharra genuen; eta, bestetik, bizipen eta sentimendu horiek hobetzeko bidean zein eskuhartze egin zitekeen aztertu nahi genuen. Ondoko orrietan jasotzen dena bi helburu horiek aztertzeko ikerketaren eta esku-hartzearen nondik norakoak zein emaitzak aurkezten ditugu. Egindako ikerketa eta esku-hartzea jasotzen du artikulu honek., After becoming aware of the need to develop motivation language in our classrooms, we embarked on working on MSB blog with activities in order to encourage that motivation. We created that blog several years ago, meanwhile teachers have been setting up these activities in their classroom and they have told us that the result is good. We have wanted to deep in that way in order to know if the approach is fitted for our purpose. On the one hand, we needed to know the experiences, feelings and emotions of students regarding language; on the other hand, we wanted to analyze what kind of intervention can be done to improve those experiences and feelings. What is contained in the following pages presents the results of research and intervention in order to analyze these two objectives. This article includes the research and intervention carried out.
Project:


Hiritar izaeraren hezkuntza

 • Naval, C. (Concepción)
 • Arbués, E. (Elena)
 • Sádaba-Chalezquer, C. (Charo)
Project:


Hiritar izaten ikasten

 • Sádaba-Chalezquer, C. (Charo)
 • Arbués, E. (Elena)
 • Naval, C. (Concepción)
Project:


Eskolaren eraginkortasuna Euskadiko ikastetxeetan : behin betiko txostena : 2011-2015

 • Lizasoain Hernández, Luis
 • Angulo Vargas, Araceli
 • Azpillaga Larrea, Verónica
 • Bartau Rojas, Isabel
 • Damborenea Isusi, María Dolores
 • Frago Arbizu, Rakel del
 • Etxeberria Sagastume, Felipa
 • Intxausti Intxausti, Nahia
 • Joaristi Olariaga, Luis
 • Méndez Usillos, Yolanda
 • Núñez Fernández, Carmen
 • Valadez Monreal, Concepción
Existe una versión en castellano, con el título "La eficacia escolar en los centros del País Vasco", La eficacia docente es un tema que desde 1966 ha ido creciendo en las investigaciones educativas internacionales ampliando, por una parte, las variables analizadas y, por otra, uniendo el concepto de eficacia con el de mejora. En el País Vasco se lleva a cabo una investigación de estas características por primera vez, mediante la colaboración entre la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y el Instituto de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI). Se inicia a partir de los resultados de las Evaluaciones de Diagnóstico de 4º de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria, que se están llevando a cabo en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) desde el curso 2008-09. Tras la publicación del primer informe se vio la necesidad de continuar con la investigación iniciándose una segunda fase de trabajo en la que, además de incorporar los resultados de la Evaluación de Diagnóstico de 2011, se plantearon dos nuevas líneas de trabajo: estudio en mayor profundidad de 9 centros de alto valor añadido de la CAPV utilizando la técnica del estudio de casos y estudio para conocer las prácticas de los 8 centros de bajo valor añadido. Se ofrece la visión completa de todo el proceso de investigación realizado., ESP
Project:


Matematikari eta Zientziei buruzko nazioarteko ebaluazioa. TIMSS 2003. Euskadi. Emaitzen bigarren txostena. Natur Zientziak

 • Rubio Carcedo, Raimundo
 • Fernández Martínez, Alfonso
Existe una versión en español, con el título "Evaluación Internacional de Matemáticas y Ciencias. TIMSS 2003. Euskadi. Segundo Informe de Resultados. Ciencias Naturales", Este informe recoge datos sobre el alumnado, el currículo, el profesorado y los centros educativos de la muestra participante en la evaluación TIMSS 2003, y analiza su influencia en los resultados que el alumnado de Euskadi obtiene en Ciencias. Esta evaluación se desarrolla cada 4 años. Además de los dominios de contenido y dominios cognitivos, en TIMSS 2003 se incluye la investigación científica como un área de evaluación propia. Junto a los resultados globales, este informe analiza las características del alumnado (sexo, repetición de curso, lengua de la prueba, estudios de la familia, autoconfianza, aprecio por las Ciencias), las del profesorado (sexo, edad, titulación, formación permanente, formas de interacción entre el profesorado, su preparación para enseñar Ciencias), así como las características de la clase y la enseñanza (tamaño, valoración del profesorado sobre alumnado con limitaciones para el aprendizaje, tiempo para la enseñanza de las Ciencias y de sus áreas, grado de realización de algunas actividades, utilización del libro de texto y de ordenadores, deberes y exámenes). También se analiza el currículo, con un seguimiento sobre su puesta en práctica., Ikasleei, curriculumari, irakasleei eta ikastetxeei buruzko datuak biltzen ditu txosten honek, TIMSS 2003 ebaluazioan parte hartu zuen lagina kontuan hartuta. Era berean, Euskadiko ikasleek Zientzietan lortutako emaitzetan datuok duten eragina aztertzen du. Ebaluazio hori lau urtean behin egiten da. Edukizko domeinuez eta domeinu kognitiboez gain, TIMSS 2003 proban ikerketa zientifikoa ere sartu da ebaluatzeko atalen artean. Ebaluazioaren emaitza orokorrekin batera, txostenak ikasleen ezaugarriak aztertzen ditu (sexua, ikasturtea errepikatzea, probako hizkuntza, familiakoen ikasketak, autokonfiantza, Zientziekiko zaletasuna), irakasleenak (sexua, adina, titulazioa, etengabeko prestakuntza, irakasleen arteko interakzio-moduak, Zientziak irakasteko trebakuntza) eta baita ikasgelarenak eta irakaskuntzarenak ere (tamaina, irakasleen balorazioa ikasteko zailtasunak dituzten ikasleei buruz, Zientziak eta arlo horretakoak irakasteko denbora, jarduera batzuen burutze maila, testuliburuen eta ordenagailuen erabilera, etxeko lanak eta azterketak). Curriculuma ere aztertzen da, eta hori aurrera eramatearen segimendua egiten da., ESP
Project:


Biktimak euskal hezkuntzan : testigantza baliotsua

 • Arana, Ricardo
Existe una versión en español, con el título "Las Víctimas en la Educación Vasca : un testimonio de valor", Documento que reflexiona sobre la experiencia llevada a cabo en centros educativos del País Vasco, siguiendo lo indicado por el Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimización de la Violencia que facilitaba la presencia de las víctimas en las aulas., Bakerako eta Giza Eskubideetarako Hezkuntzaren Euskal Planaren argibideei jarraituz, Euskal Herriko ikastetxeetan terrorismoaren hainbat biktimek bizitakoa kontatu zuten. Esperientzia horri buruz ausnartzen da dokumentu honetan., ESP
Project:


Advanced search