Buscador

Found 5018 result(s)
Found 502 page(s)

Ibilgailu elektrikoen propultsio-sistemak: motor elektrikoak eta horien kontrola

 • Trancho, Elena
 • Ibarra Basabe, Edorta
 • Arias Pujol, Antoni
 • Sabihi, Nima
 • López, Iraide
This article provides a state of the art of the electric machine technology used in Electric and Hybrid Electric Vehicle applications. Most common FOC (Field Oriented Control) and the DTC (Direct Torque Control) strategies are explained and compared. Position and speed sensorless control strategies are also detailed: observer-based estimators, suitable for medium/high speed ranges and magnetic saliency based methods, applicable for low speeds and standstill operation. Finally, challenges and future trends of this technology are provided.
Project:


Multibersoaren bila

 • Moreno Lupiáñez, Manuel
Project:


Analysis of occupational accidents in underground and surface mining in Spain using data-mining techniques

 • Sanmiquel Pera, Lluís
 • Bascompta Massanes, Marc
 • Rossell Garriga, Josep Maria
 • Anticoi Sudzuki, Hernán Francisco
 • Guasch Cascallo, Eduard
An analysis of occupational accidents in the mining sector was conducted using the data from the Spanish Ministry of Employment and Social Safety between 2005 and 2015, and data-mining techniques were applied. Data was processed with the softwareWeka. Two scenarios were chosen from the accidents database: surface and underground mining. The most important variables involved in occupational accidents and their association rules were determined. These rules are composed of several predictor variables that cause accidents, defining its characteristics and context. This study exposes the 20 most important association rules in the sector—either surface or underground mining—based on the statistical confidence levels of each rule as obtained byWeka. The outcomes display the most typical immediate causes, along with the percentage of accidents with a basis in each association rule. The most important immediate cause is body movement with physical effort or overexertion, and the type of accident is physical effort or overexertion. On the other hand, the second most important immediate cause and type of accident are different between the two scenarios. Data-mining techniques were chosen as a useful tool to find out the root cause of the accidents., Peer Reviewed
Project:


Fabrikazio gehigarria ezinbesteko teknologia osasunean eta industrian: Euskadi eta Katalunia

 • Tejo Otero, Aitor
 • Buj Corral, Irene
 • Fenollosa i Artés, Felip
Azken urteetan, fabrikazio gehigarria (FG) oso azkar garatu da hainbat sektoretan: osasuna, automobilgintza, aeronautika, etab. Aipatutako lehen sektorean, aplikazio anitzetan erabili da: prototipo eta gida kirurgikoak, scaffoldsak, inplanteak. Hobekuntza horiek gaixotasun berriei ho-beto aurre egitea ahalbidetuko dute. Industriari dagokionez, fabrikazio gehigarriak aukera ematen die industria-enpresei produktuak prozesu berri ordezko batzuen bidez fabrikatzeko (produktu eta tresna arinagoak, pertsonalizatuak, etab.), hala nola automobilgintzan edo aeronautikan. Gainera, lehen pieza horien fabrikazio-prozesuaren denbora murrizten da. Artikulu honetan, bi eskualdek (Euskal Autono-mia Erkidegoa eta Katalunia), medikuntza eta industria arloetan, fabrikazio gehigarriari lotutako akti-bitatea berrikusi egingo da. Osasun-aplikazioei dagokienez, bai Euskadin, bai Katalunian, FGak eragin ekonomiko bera dauka bietan; industriari dagokionez, ordea, Euskadiko ekonomian eragin handiagoa dauka Kataluniarekin alderatuta, Peer Reviewed
Project:


Matematikari eta Zientzei buruzko nazioarteko ebaluazioa. TIMSS 2003. Euskadi. Emaitzen bigarren txostena. Matematika

 • Rubio Carcedo, Raimundo
 • Fernández Martínez, Alfonso
Existe una versión en castellano, con el título "Evaluación Internacional de Matemáticas y Ciencias. Segundo Informe de Resultados. TIMSS 2003. Euskadi. Matemáticas", Este informe recoge datos sobre el alumnado, el currículo, el profesorado y los centros educativos de la muestra participante en la evaluación TIMSS 2003, y analiza su influencia en los resultados que el alumnado de Euskadi obtiene en Matemáticas. Junto a los resultados globales de esta evaluación, este informe analiza las características del alumnado (sexo, repetición de curso, lengua de la prueba, estudios de la familia, autoconfianza, aprecio por las Matemáticas), las del profesorado (sexo, edad, titulación, formación permanente, formas de interacción entre el profesorado, su preparación para enseñar Matemáticas), así como las características de la clase y la enseñanza (tamaño, valoración del profesorado sobre alumnado con limitaciones para el aprendizaje, tiempo para la enseñanza de las Matemáticas y de sus áreas, grado de realización de algunas actividades, utilización del libro de texto y de ordenadores, deberes y exámenes). También se analiza el currículo, con un seguimiento sobre su puesta en práctica., Ikasleei, curriculumari, irakasleei eta ikastetxeei buruzko datuak biltzen ditu txosten honek, TIMSS 2003 ebaluazioan parte hartu zuen lagina kontuan hartuta. Era berean, Euskadiko ikasleek Matematikan lortutako emaitzetan datuok duten eragina aztertzen du. Ebaluazioaren emaitza orokorrekin batera, txostenak ikasleen ezaugarriak aztertzen ditu (sexua, ikasturtea errepikatzea, probako hizkuntza, familiakoen ikasketak, autokonfiantza, Matematikarekiko zaletasuna), irakasleenak (sexua, adina, titulazioa, etengabeko prestakuntza, irakasleen arteko interakzio-moduak, Matematika irakasteko trebakuntza) eta baita ikasgelarenak eta irakaskuntzarenak ere (tamaina, irakasleen balorazioa ikasteko zailtasunak dituzten ikasleei buruz, Matematika eta arlo horretakoak irakasteko denbora, jarduera batzuen burutze maila, testuliburuen eta ordenagailuen erabilera, etxeko lanak eta azterketak). Curriculuma ere aztertzen da, eta hori aurrera eramatearen segimendua egiten da., ESP
Project:


Matematikari eta Zientziei buruzko nazioarteko ebaluazioa. TIMSS 2003. Euskadi. Emaitzen bigarren txostena. Natur Zientziak

 • Rubio Carcedo, Raimundo
 • Fernández Martínez, Alfonso
Existe una versión en español, con el título "Evaluación Internacional de Matemáticas y Ciencias. TIMSS 2003. Euskadi. Segundo Informe de Resultados. Ciencias Naturales", Este informe recoge datos sobre el alumnado, el currículo, el profesorado y los centros educativos de la muestra participante en la evaluación TIMSS 2003, y analiza su influencia en los resultados que el alumnado de Euskadi obtiene en Ciencias. Esta evaluación se desarrolla cada 4 años. Además de los dominios de contenido y dominios cognitivos, en TIMSS 2003 se incluye la investigación científica como un área de evaluación propia. Junto a los resultados globales, este informe analiza las características del alumnado (sexo, repetición de curso, lengua de la prueba, estudios de la familia, autoconfianza, aprecio por las Ciencias), las del profesorado (sexo, edad, titulación, formación permanente, formas de interacción entre el profesorado, su preparación para enseñar Ciencias), así como las características de la clase y la enseñanza (tamaño, valoración del profesorado sobre alumnado con limitaciones para el aprendizaje, tiempo para la enseñanza de las Ciencias y de sus áreas, grado de realización de algunas actividades, utilización del libro de texto y de ordenadores, deberes y exámenes). También se analiza el currículo, con un seguimiento sobre su puesta en práctica., Ikasleei, curriculumari, irakasleei eta ikastetxeei buruzko datuak biltzen ditu txosten honek, TIMSS 2003 ebaluazioan parte hartu zuen lagina kontuan hartuta. Era berean, Euskadiko ikasleek Zientzietan lortutako emaitzetan datuok duten eragina aztertzen du. Ebaluazio hori lau urtean behin egiten da. Edukizko domeinuez eta domeinu kognitiboez gain, TIMSS 2003 proban ikerketa zientifikoa ere sartu da ebaluatzeko atalen artean. Ebaluazioaren emaitza orokorrekin batera, txostenak ikasleen ezaugarriak aztertzen ditu (sexua, ikasturtea errepikatzea, probako hizkuntza, familiakoen ikasketak, autokonfiantza, Zientziekiko zaletasuna), irakasleenak (sexua, adina, titulazioa, etengabeko prestakuntza, irakasleen arteko interakzio-moduak, Zientziak irakasteko trebakuntza) eta baita ikasgelarenak eta irakaskuntzarenak ere (tamaina, irakasleen balorazioa ikasteko zailtasunak dituzten ikasleei buruz, Zientziak eta arlo horretakoak irakasteko denbora, jarduera batzuen burutze maila, testuliburuen eta ordenagailuen erabilera, etxeko lanak eta azterketak). Curriculuma ere aztertzen da, eta hori aurrera eramatearen segimendua egiten da., ESP
Project:


Document de veinatge [versió multilingüe]

 • Direcció d'Immigració
 • Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Project:


Document de veïnatge. Grau d’integració com a veí o veïna de la ciutat [versió multilingüe]

 • Direcció de Serveis d'Immigració i Interculturalitat
 • Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Project:


Guia de recursos : Nou Barris [versió en català i urdú]

 • Direcció d'Immigració
Editat posteriorment amb el títol: Guia d'acollida de butxaca de Barcelona
Project:


Advanced search