Found 456 result(s)
Found 46 page(s)

Matematikari eta Zientzei buruzko nazioarteko ebaluazioa. TIMSS 2003. Euskadi. Emaitzen bigarren txostena. Matematika

 • Rubio Carcedo, Raimundo
 • Fernández Martínez, Alfonso
Existe una versión en castellano, con el título "Evaluación Internacional de Matemáticas y Ciencias. Segundo Informe de Resultados. TIMSS 2003. Euskadi. Matemáticas", Este informe recoge datos sobre el alumnado, el currículo, el profesorado y los centros educativos de la muestra participante en la evaluación TIMSS 2003, y analiza su influencia en los resultados que el alumnado de Euskadi obtiene en Matemáticas. Junto a los resultados globales de esta evaluación, este informe analiza las características del alumnado (sexo, repetición de curso, lengua de la prueba, estudios de la familia, autoconfianza, aprecio por las Matemáticas), las del profesorado (sexo, edad, titulación, formación permanente, formas de interacción entre el profesorado, su preparación para enseñar Matemáticas), así como las características de la clase y la enseñanza (tamaño, valoración del profesorado sobre alumnado con limitaciones para el aprendizaje, tiempo para la enseñanza de las Matemáticas y de sus áreas, grado de realización de algunas actividades, utilización del libro de texto y de ordenadores, deberes y exámenes). También se analiza el currículo, con un seguimiento sobre su puesta en práctica., Ikasleei, curriculumari, irakasleei eta ikastetxeei buruzko datuak biltzen ditu txosten honek, TIMSS 2003 ebaluazioan parte hartu zuen lagina kontuan hartuta. Era berean, Euskadiko ikasleek Matematikan lortutako emaitzetan datuok duten eragina aztertzen du. Ebaluazioaren emaitza orokorrekin batera, txostenak ikasleen ezaugarriak aztertzen ditu (sexua, ikasturtea errepikatzea, probako hizkuntza, familiakoen ikasketak, autokonfiantza, Matematikarekiko zaletasuna), irakasleenak (sexua, adina, titulazioa, etengabeko prestakuntza, irakasleen arteko interakzio-moduak, Matematika irakasteko trebakuntza) eta baita ikasgelarenak eta irakaskuntzarenak ere (tamaina, irakasleen balorazioa ikasteko zailtasunak dituzten ikasleei buruz, Matematika eta arlo horretakoak irakasteko denbora, jarduera batzuen burutze maila, testuliburuen eta ordenagailuen erabilera, etxeko lanak eta azterketak). Curriculuma ere aztertzen da, eta hori aurrera eramatearen segimendua egiten da., ESP
Project:


Matematikari eta Zientziei buruzko nazioarteko ebaluazioa. TIMSS 2003. Euskadi. Emaitzen bigarren txostena. Natur Zientziak

 • Rubio Carcedo, Raimundo
 • Fernández Martínez, Alfonso
Existe una versión en español, con el título "Evaluación Internacional de Matemáticas y Ciencias. TIMSS 2003. Euskadi. Segundo Informe de Resultados. Ciencias Naturales", Este informe recoge datos sobre el alumnado, el currículo, el profesorado y los centros educativos de la muestra participante en la evaluación TIMSS 2003, y analiza su influencia en los resultados que el alumnado de Euskadi obtiene en Ciencias. Esta evaluación se desarrolla cada 4 años. Además de los dominios de contenido y dominios cognitivos, en TIMSS 2003 se incluye la investigación científica como un área de evaluación propia. Junto a los resultados globales, este informe analiza las características del alumnado (sexo, repetición de curso, lengua de la prueba, estudios de la familia, autoconfianza, aprecio por las Ciencias), las del profesorado (sexo, edad, titulación, formación permanente, formas de interacción entre el profesorado, su preparación para enseñar Ciencias), así como las características de la clase y la enseñanza (tamaño, valoración del profesorado sobre alumnado con limitaciones para el aprendizaje, tiempo para la enseñanza de las Ciencias y de sus áreas, grado de realización de algunas actividades, utilización del libro de texto y de ordenadores, deberes y exámenes). También se analiza el currículo, con un seguimiento sobre su puesta en práctica., Ikasleei, curriculumari, irakasleei eta ikastetxeei buruzko datuak biltzen ditu txosten honek, TIMSS 2003 ebaluazioan parte hartu zuen lagina kontuan hartuta. Era berean, Euskadiko ikasleek Zientzietan lortutako emaitzetan datuok duten eragina aztertzen du. Ebaluazio hori lau urtean behin egiten da. Edukizko domeinuez eta domeinu kognitiboez gain, TIMSS 2003 proban ikerketa zientifikoa ere sartu da ebaluatzeko atalen artean. Ebaluazioaren emaitza orokorrekin batera, txostenak ikasleen ezaugarriak aztertzen ditu (sexua, ikasturtea errepikatzea, probako hizkuntza, familiakoen ikasketak, autokonfiantza, Zientziekiko zaletasuna), irakasleenak (sexua, adina, titulazioa, etengabeko prestakuntza, irakasleen arteko interakzio-moduak, Zientziak irakasteko trebakuntza) eta baita ikasgelarenak eta irakaskuntzarenak ere (tamaina, irakasleen balorazioa ikasteko zailtasunak dituzten ikasleei buruz, Zientziak eta arlo horretakoak irakasteko denbora, jarduera batzuen burutze maila, testuliburuen eta ordenagailuen erabilera, etxeko lanak eta azterketak). Curriculuma ere aztertzen da, eta hori aurrera eramatearen segimendua egiten da., ESP
Project:


Guia de recursos : Sants-Montjuïc [versió en català i àrab]

 • Direcció d'Immigració
Editat posteriorment amb el títol: Guia d'acollida de butxaca de Barcelona
Project:


Preguntes freqüents sobre el Reial decret llei 11/2020, sobre la covid-19, en matèria d’habitatge (FAQ) [versió en àrab], 11/2020 األسئلة الشائعة حول قانون المرسوم الملكي المتعلق بالسكن COVID-19

 • Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (Barcelona)
 • Gerència d'Habitatge
Document elaborat en el context de confinament davant l’emergència provocada per la COVID-19., Document prepared in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19., Documento elaborado en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.
Project:


Satelite bidezko nortasunak: Latinoamerikan Canal Vasco ikusten

 • Amezaga Albizu, Josu
210 p.: map., graf., Lana bi zatitan banatuta dago. Lehen zatiko lehenengo atalean, satelite bidezko telebistaren errealitateari erreparatzen diogu, mundu mailako ikuspegi bat emanez. Horretarako arlo honen dimentsioak aztertu ditugu, bereziki hizkuntza ezberdinen presentzia neurtuz. Era berean, Europako Batasuneko hizkuntza gutxituetako komunitateek medio honekiko duten egoera aztertu dugu, eta beren ahaleginetan plante tzen zaizkien zenbait arazo azaldu ere. Honen guztiaren helburua, satelite bidezko euskal telebistaren errealitatea testuinguru zabalago batean kokatzea da. Bigarren atalean, bestalde, Canal Vascoren beraren deskribapena egiten da: bere historia, hedadura, helburuak eta programazioa aztertu ditugu, Latinoamerikako euskaldunek jasotzen duten seinalearen berri zehatza emanez. Liburuaren bigarren zatian euskaldun horiek Canal Vasco nola ikusten duten eta beren euskal nortasuna birsortzeko nola baliatzen duten planteatzen da. Horretarako, aztertu ditugun euskal komunitateen testuinguru soziohistorikoan sakontzen dugu lehenik, hirugarren atalean, Canal Vasco nola erabiltzen duten hausnartzeko euskaltasunaren aurrean dituzten jarrerak eta burutzen dituzten bestelako praktikak ulertu behar ditugulakoan. Atal berean, Canal Vascoaren kontsumoaren deskribapena egiten da. Laugarren atalean, euskal telebistaren erabileraren analisian eta interpretazioan murgiltzen gara. Diasporako euskaldunek euskaltasuna birsortzeko burutzen dituzten jardueren barnean kokaturik, Canal Vascoren erabilerak beren euskal nortasuna garatzeî nola laguntzen dien aztertu dugu. Kasu batzuetan, lehenago ondo finkatutako euskal nortasuna sendotzeko materialak eta aukerak aurkitzen dituzte diasporako euskaldunek Canal Vascon. Beste kasu batzuetan, ernetzeko zain dagoen hazia bezalakoa da beren euskaltasuna, eta Canal Vascok horretarako baldintza egokiak eskaintzen dizkie horrelako egoeran daudenei. Era berean, Canal Vascoren bitartez batzuk zein besteak euskal komunitatearen partaide nola sentitzen diren erakusten da, bai eta nola komunitate horrekiko interesa, konpromisoa eta harrotasuna sendotzeko osagaiak jasotzen dituzten euskal telebistatik. Azkenik, bosgarren atalean ondorio orokorrak biltzeko ahalegina egin dugu.
Project:


Ikastetxeen egitura intelektuala

 • Apalategi Begiristain, M. Jaione
306 p. : gráf., Liburu honen helburua bikoitza da: batetik, Euskal Herriak duen hezkuntza-egoera eraldartzekotan, zer-nolako eskola-erakuntza beharko litzatekeen ezarri azaltzenda, eta bestetik, eskola-erakuntzaren eremuan zer-nolako eragina duten giza mailako eta gizarteko arlo desberdinek, eskola barrukoek nahiz eskolaz kanpokoek. Egilearen ustez, egun badaude Ikastetxeen egitura intelektuala bultztzeko adina indar eta baldintza.
Project:


Kulturgileaketa kulturaren esparrua. I, Tradizio intelektualak beranduko modernitatean

 • Larrinaga Renteria, Ane
Vol. I . -- 285 p., Intelektual modernoak bizi duen gainbehera sozialaren zergatiaz galdetzen da liburu honetan. Zein eginkizun mota izan dezakete intelektualek Beranduko Modernitateko gizarteetan? Zein agertoki instituzionaletan berreraiki ditzakete beraien rolak eta nortasunak testuinguru berrian? Galdera hauei erantzutera dator lehen liburuko hau. Gai honen inguruan hurbilketa orokorra egiten da, sarrera gisa.
Project:


Kulturgileak eta kulturaren esparrua. II, Euskal kulturgileak euskalgintza mugimenduaren eraikuntzan

 • Larrinaga Renteria, Ane
Vol. II. -- 335 p., Bigarren liburukok honetan gune kognitibo gisa funtzionatzen duen euskal kulturgileen mugimendua aztertzen da, metodo gisa, besteak beste, eragile nagusien lekukotasunak hartuta. Hiztunen komunitateak beharrezkoak dituen funtzio kulturalak betetzen dituen bezala, kulturgileek ere beren rolak eraikitzeko beharrezkoak dituzten agertokiak sortzen dituzte. Hauen egitekoa erakunde politiko eta kultural legitimoen gabezia herri ekimenaren moldez janztera dator.
Project:


Euskal irakaskuntza autonomi aroan (1983-1994)

 • Iztueta Armendariz, Paulo
203 p., Ontsa irakurtzeko, Ikastolak auzitan hezkuntza elebidunean. Euskara irakaskuntza ez unibertsitarioan eta irakasle-eskoletan: egoeraren azterketa eta irtenbide posibleak. Hezkuntza, demografia eta lanpostua. Euskal eskolaren bila. Maiatzaren 25a: ziklo berri baten hasiera.
Project:


Advanced search