Found 192 result(s)
Found 20 page(s)

Arqueorecrea: crea, recrea e divírtete

 • Tejedor-Rodríguez, Cristina
 • Cabrejas, Elena
 • González-Álvarez, David
Versión en castellano disponible: Tejedor-Rodríguez, Cristina; Cabrejas, Elena; González Álvarez, David (2021). Arqueorecrea: crea, recrea y diviértete. http://hdl.handle.net/10261/229154, Cuenta la Ciencia (II Edición): Convocatoria de ayudas para actividades orientadas a favorecer la cultura científica e incrementar el valor social de la ciencia. Fundación General CSIC., Peer reviewed
Project:


The present state of marine ecosystems in the Spanish Mediterranean in a climate change context

 • Vargas-Yáñez, Manuel
 • García-Martínez, M.C.
 • Moya, Francina
 • López-Jurado, José Luis
 • Serra, M.
 • Santiago, Rocío
 • Balbín, Rosa
 • Salat, Jordi
 • Pascual, Josep
 • Ramírez, Teodoro
 • Tel, Elena
 • Fernández Corregidor, Francisco
 • Jiménez, M. P.
 • Reul, Andreas
 • Parrilla, Gregorio
185 pages, Multidisciplinary time series generated by the monitoring programs supported by the Spanish Institute for Oceanography (IEO, Instituto Español de Oceanografía) in the Spanish Mediterranean Waters are analyzed. These time series extend from 1992 in some cases, whereas in others they started in 2007 when the different monitoring programs funded by IEO were merged in the current project RADMED. These time series are used to describe the average values and ranges of variability of different variables that could be useful for describing the environmental state of the Spanish Mediterranean waters. Such analyses and statistics are provided as tables that could be used as a reference for future research work or for management purposes.Data from the IEO monitoring programs are complemented with meteorological information from the Spanish Meteorological Agency (AEMET, Agencia Estatal de Meteorología), satellite data from the NOAA (National Oceanic and Atmospheric Agency) and l’Estartit oceanographic and meteorological station, operated by Institut de Ciències del Mar (ICM/CSIC).Besides the description of the current environmental state of the Spanish Mediterranean marine ecosystems, an analysis of long term trends is carried out, assessing the possible changes associated to Climate Change, Peer reviewed
Project:


Cinco vidas, unha historia. A metalurxia do Bronce Final na colección arqueolóxica da Universidade de Santiago de Compostela, Cinco vidas, una historia. La metalurgia del Bronce Final en la colección arqueológica de la Universidad de Santiago de Compostela

 • Armada, Xosé-Lois
 • Mañana-Borrazás, Patricia
 • Nicolau, Antoni
 • Porto Tenreiro, Yolanda
 • Pernas, Ana
Editor científico: Xosé-Lois Armada., Catálogo de la exposición con idéntico título, organizada por el Incipit – CSIC y cuyo montaje inicial tuvo lugar en el Pazo de Fonseca de Santiago de Compostela, los días 18 de julio a 31 de agosto de 2019., [GA] Cinco vidas, unha historia ofrece unha aproximación á metalurxia e aos depósitos metálicos da Idade do Bronce Final na fachada atlántica europea (c. 1300-850 a.C.) partindo dun conxunto de artefactos da colección arqueolóxica da Universidade de Santiago de Compostela. A exposición amósanos que estes artefactos de bronce non só nos abren unha ventá á Prehistoria, senón que tamén posúen unha biografía recente que resulta, en moitas ocasións, igual ou máis reveladora. Tras a súa elaboración e uso hai uns 3.000 anos, estes obxectos foron retirados da circulación e enterrados formando acumulacións de metal, un fenómeno que abarca amplas áreas do continente europeo e cuxo significado aínda constitúe unha incógnita. Recuperados a finais do século XIX, a miúdo durante labores agrícolas, foron parar ás mans de coleccionistas eruditos que, ao final das súas vidas, decidiron doar as súas coleccións á universidade, onde seguen a ser estudadas e hoxe forman parte do seu acervo patrimonial. Hoxe en día, as investigacións lideradas desde o Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC permitiron reconstruír esta apaixonante historia e mostran que, tres milenios despois, estes obxectos teñen aínda moito que contarnos., [ES] Cinco vidas, una historia ofrece una aproximación a la metalurgia y a los depósitos metálicos de la Edad del Bronce Final en la fachada atlántica europea (c. 1300-850 a.C.) partiendo de un conjunto de artefactos de la colección arqueológica de la Universidad de Santiago de Compostela. Este libro nos muestra que estos artefactos de bronce no solo nos abren una ventana a la Prehistoria, sino que también poseen una biografía reciente que resulta, en muchas ocasiones, igual o más reveladora. Tras su elaboración y uso hace unos 3.000 años, estos objetos fueron retirados de la circulación y enterrados formando acumulaciones de metal, un fenómeno que abarca amplias áreas del continente europeo y cuyo significado todavía constituye una incógnita. Recuperados a finales del siglo XIX, a menudo durante labores agrícolas, fueron a parar a manos de coleccionistas eruditos que, al final de sus vidas, decidieron donar sus colecciones a la universidad, donde siguen siendo estudiades y hoy forman parte de su acervo patrimonial. Hoy en día, las investigaciones lideradas desde el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC han permitido reconstruir esta apasionante historia y muestran que, tres milenios después, estos objetos tienen todavía mucho que contarnos., [EN] Cinco vidas, una historia (Five lives, one history) offers an approach to Late Bronze Age metallurgy and metal hoards on the Atlantic façade of Europe (c. 1300-850 BC), based on an assemblage of archaeological artefacts from the University of Santiago de Compostela collection. This book shows us that these bronze artefacts not only open a window for us onto prehistory, but also have a recent biography that is often equally or even more revealing. Following their manufacture and use some 3,000 years ago, these objects were withdrawn from circulation and buried. They thus formed accumulations of metal, a widespread phenomenon across the European continent, the significance of which still eludes us. Discovered in the late 19th century, often during farm work, they ended up in the hands of erudite collectors who, at the end of their lives, decided to donate their collections to the university, where they are still being studied and today make up part of its heritage. Today, the research led by the CSIC Institute of Heritage Sciences has allowed us to reconstruct this exciting history and to show how, three millennia later, all these objects still have much to tell us., Esta publicación y la exposición que está en su origen son resultado del proyecto de investigación Innovación tecnolóxica, circulación do metal e artefactos metálicos de prestixio na Europa atlántica (s. XIII-I ANE) (IN607D 2016/004), desarrollado por el Incipit – CSIC y financiado por la Axencia Galega de Innovación (GAIN – Xunta de Galicia)., No
Project:


Cinco vidas, unha historia. A metalurxia do Bronce Final na colección arqueolóxica da Universidade de Santiago de Compostela (2ª edición), Cinco vidas, una historia. La metalurgia del Bronce Final en la colección arqueológica de la Universidad de Santiago de Compostela (2ª edición)

 • Armada, Xosé-Lois
 • Mañana-Borrazás, Patricia
 • Nicolau, Antoni
 • Porto Tenreiro, Yolanda
 • Pernas, Ana
Editor científico: Xosé-Lois Armada.-- Catálogo de la exposición con idéntico título, organizada por el Concello da Coruña bajo la dirección científica del Incipit – CSIC y celebrada en el Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón (A Coruña)., [GA] Cinco vidas, unha historia ofrece unha aproximación á metalurxia e aos depósitos metálicos da Idade do Bronce Final na fachada atlántica europea (c. 1300-850 a.C.) partindo dun conxunto de artefactos da colección arqueolóxica da Universidade de Santiago de Compostela. A exposición amósanos que estes artefactos de bronce non só nos abren unha ventá á Prehistoria, senón que tamén posúen unha biografía recente que resulta, en moitas ocasións, igual ou máis reveladora. Tras a súa elaboración e uso hai uns 3.000 anos, estes obxectos foron retirados da circulación e enterrados formando acumulacións de metal, un fenómeno que abarca amplas áreas do continente europeo e cuxo significado aínda constitúe unha incógnita. Recuperados a finais do século XIX, a miúdo durante labores agrícolas, foron parar ás mans de coleccionistas eruditos que, ao final das súas vidas, decidiron doar as súas coleccións á universidade, onde seguen a ser estudadas e hoxe forman parte do seu acervo patrimonial. Hoxe en día, as investigacións lideradas desde o Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC permitiron reconstruír esta apaixonante historia e mostran que, tres milenios despois, estes obxectos teñen aínda moito que contarnos., [ES] Cinco vidas, una historia ofrece una aproximación a la metalurgia y a los depósitos metálicos de la Edad del Bronce Final en la fachada atlántica europea (c. 1300-850 a.C.) partiendo de un conjunto de artefactos de la colección arqueológica de la Universidad de Santiago de Compostela. Este libro nos muestra que estos artefactos de bronce no solo nos abren una ventana a la Prehistoria, sino que también poseen una biografía reciente que resulta, en muchas ocasiones, igual o más reveladora. Tras su elaboración y uso hace unos 3.000 años, estos objetos fueron retirados de la circulación y enterrados formando acumulaciones de metal, un fenómeno que abarca amplias áreas del continente europeo y cuyo significado todavía constituye una incógnita. Recuperados a finales del siglo XIX, a menudo durante labores agrícolas, fueron a parar a manos de coleccionistas eruditos que, al final de sus vidas, decidieron donar sus colecciones a la universidad, donde siguen siendo estudiades y hoy forman parte de su acervo patrimonial. Hoy en día, las investigaciones lideradas desde el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC han permitido reconstruir esta apasionante historia y muestran que, tres milenios después, estos objetos tienen todavía mucho que contarnos., [EN] Cinco vidas, una historia (Five lives, one history) offers an approach to Late Bronze Age metallurgy and metal hoards on the Atlantic façade of Europe (c. 1300-850 BC), based on an assemblage of archaeological artefacts from the University of Santiago de Compostela collection. This book shows us that these bronze artefacts not only open a window for us onto prehistory, but also have a recent biography that is often equally or even more revealing. Following their manufacture and use some 3,000 years ago, these objects were withdrawn from circulation and buried. They thus formed accumulations of metal, a widespread phenomenon across the European continent, the significance of which still eludes us. Discovered in the late 19th century, often during farm work, they ended up in the hands of erudite collectors who, at the end of their lives, decided to donate their collections to the university, where they are still being studied and today make up part of its heritage. Today, the research led by the CSIC Institute of Heritage Sciences has allowed us to reconstruct this exciting history and to show how, three millennia later, all these objects still have much to tell us., Esta publicación e a exposición que está na súa orixe son resultado do proxecto de investigación Innovación tecnolóxica, circulación do metal e artefactos metálicos de prestixio na Europa atlántica (s. XIII-I ANE) (IN607D 2016/004), desenvolvido polo Incipit – CSIC e financiado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN – Xunta de Galicia)., No
Project:


As outras caras do patrimonio. Reflexións sobre o patrimonio en Oia

 • Jiménez-Esquinas, Guadalupe
Fotografía, deseño e maquetación: Juan Pablo Venditti, 7H cooperativa cultural.-- Transcripción: Rubén Vuelta-Santín., [GA] A participación das comunidades na identificación, activación e xestión do seu patrimonio é unha das medidas que nos últimos anos está implementándose nas distintas normativas e lexislacións. Proxectos de investigación europeos como NEARCH e de ámbito estatal como ParticiPat analizan os distintos usos da participación social en arqueoloxía e noutros ámbitos do patrimonio, así como novos modelos e estratexias para involucrar á poboación. No marco destes proxectos xordeu a oportunidade de colaboración entre o Incipit e o proxecto de arqueoloxía en comunidade Costa dos Castros, promovido polas Comunidades de Montes Veciñais en Man Común do concello de Oia (Pontevedra), que estaba a aplicar un modelo de participación e financiamento innovador en Galicia. Este texto é parte do resultado da investigación etnográfica de campo e das actividades participativas levadas a cabo pola autora entre os anos 2015 e 2016., [ES] La participación de las comunidades en la identificación, activación y gestión de se patrimonio es una de las medidas que en los últimos años se está implementando en las diferentes normativas y legislaciones. Proyectos de investigación europeos como NEARCH y a nivel estatal como ParticiPat analizan los diferentes usos de la participación social en arqueología y en otras áreas del patrimonio, así como nuevos modelos y estrategias para involucrar a la población. En el marco de estos proyectos, la oportunidad de colaborar entre el Incipit y el proyecto de arqueología en comunidad Costa dos Castros, promovido por las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común del municipio de Oia (Pontevedra), estaba aplicando un modelo de participación y financiación innovadora en Galicia Este texto es parte del resultado de la investigación de campo etnográfica y de las actividades participativas llevadas a cabo por la autora entre los años 2015 y 2016., Proxecto Participat “Patrimonio e participación social: proposta metodolóxica e revisión crítica” financiado polo Plan Nacional de I+D (HAR2014- 54869-R) (www.participat.org). Programa Cultura 2007-2013 de la Comisión Europea, y el proyecto NEARCH., Peer reviewed
Project:


Estudo preliminar das Rías Altas: oceanografía e bioloxía das zonas de interese marisqueiro das rías de Ribadeo, Foz, Viveiro, O Barqueiro e Ortigueira

 • Álvarez-Salgado, Xosé Antón
 • Vieitez dos Santos, Vanesa
232 pages.-- Xosé Antón Álvarez-Salgado ... et al., O proxecto Estudo integral das Rías Altas, cun orzamento de 53.433 €, foi aprobado por Resolución da Dirección Xeral de Recursos Mariños, de acordo coa Orde do 30 de decembro de 2005, de subvencións aos proxectos colectivos de xestión integral para o aproveitamento dos recursos mariños en Galicia (código 20060603). Destacamos o financiamento de carácter público coa participación da Unión Europea a través do Instrumento Financeiro de Orientación Pesqueira (IFOP), No
Project:


Estudo integral das rías altas: Estudo das rías de Ribadeo, Foz, Viveiro, O Barqueiro e Ortigueira: Hidrografía, dinámica, bioxoquímica, sedimentoloxía, ecotoxicología, microbioloxía, patología e biología das zonas de interese marisqueiro,

 • Álvarez, Cristina
 • Álvarez-Salgado, Xosé Antón
 • Pazó, M. J.
 • Vieitez dos Santos, Vanesa
281 pages.-- Cristina Álvarez ... et al., O proxecto colectivo de xestión pesqueira “Estudo integral das rías de Ribadeo, Foz, Viveiro, O Barqueiro e Ortigueira: hidrografía, dinámica, bioxeoquímica, sedimentoloxía, ecotoxicoloxía, microbioloxía, patoloxía e bioloxía das zonas de interese marisqueiro” foi financiado pola Consellería do Medio Rural e do Mar a través do Programa Operativo do Fondo Europeo da Pesca (Orde do 10 de agosto de 2007; Diario Oficial de Galicia nº. 169 do 31 de agosto de 2007, pp. 14583–14595). As actividades dos investigadores da Universidade de Vigo contaron ademais co financiamento das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do sistema universitario de Galicia: agrupación estratéxica Oceanografía-ECIMAT (Xunta de Galicia, código 2008/080). A Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar en Celeiro financiou a edición e publicación deste informe, No
Project:


A pesca galega e a sua investigación

 • Labarta, Uxío
Peer reviewed
Project:


Emblemas municipais de Galicia aprobados entre os anos 1994 e 2004. Edición en CD

 • Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo
Emblemas municipais de Galicia aprobados por la Comisión de Heráldica de la Xunta de Galicia., No
Project:


O Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento. Sesenta anos ó servicio de Galicia (1944-2004)

 • Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo
Libro editado con motivo de los sesenta años de creación del Instituto. 55 páginas., Historia del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento desde su creación hasta el año 2004, No
Project:


Advanced search