Found 164 result(s)
Found 17 page(s)

Homeri Iliadis liber I & II

 • Homero
 • Moschopulus, Manuel
 • Scherpenseel, Johan van
 • Camerarius, Joachim
Texto en griego y latín
Project:


Αναμνήσεις και επιδράσεις του Βυζαντίου στο ιπποτικό μυθιστόρημα Tirant Lo Blanch (15ου αιώνα), Reminiscencias e influencias de Bizancio en el libro de caballerías Tirant Lo Blanc, Reminiscences and influences of Byzantium in the chivalries book Tirant Lo Blanc

 • Serrano Espinosa, Manuel
El presente trabajo analiza las relaciones e influencias del mundo bizantino en la novela Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, compuesta apenas una década después de la caída de Constantinopla pero publicada en 1490. En la novela aparecen elementos históricos de la historia de Bizancio en su relación con Occidente, desde las andanzas de Roger de Flor y la Compañía catalana en ayuda de Bizancio a principios del s. XIV, hasta las relaciones entre Occidente y los últimos emperadores Paleólogos, todo ello trasladado a la figura novelesca de Tirant., This paper studies the connections and influences of the Byzantine world in the chivalries book Tirant Lo Blanc by Joanot Martorell, written almost a decade after the Fall of Constantinople, but published in 1490. In the novel, historical elements of Byzantium appear to show its connections to West Europe, such as the journey of Roger de Flor and the Catalan Company to help Byzantium in the early 14th century and the diplomatic relations between The West and the last Palaeologue Emperors, among others. All of that is shown into the literary character of Tirant.
Project:


Şah I. Abbas’ın Bir Akdeniz Politikası Var mıydı?

 • Cutillas Ferrer, José Francisco
Geçtiğimiz 20 yıl, Safevi tarihi üzerine yapılan araştırmalarda muazzam bir gelişmeye tanıklık etti. Yakın zamanlarda Safevi uluslararası münasebetlerine ilişkin meydana gelen gelişmeler, 16. ve 17. yüzyıllar boyunca İran’ın ilişkilerinin ve Akdeniz’in kuzey kıyıları boyunca yer alan ülkeler de dâhil olmak üzere Avrupa ile bağlantılarının benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığı sonucuna yol açtı. Bununla birlikte, Akdeniz’e yönelik bu bilinçli Safevi politikası hakkında hemen hemen hiç tartışma yok. Bu makale, Şah I. Abbas’ın, zihnindeki belirgin bir Akdeniz politikası ile hareket etmiş olabileceğini göstermek için İspanyol vesikalarının yeniden gözden geçirilmesini öneriyor.
Project:


Kültür için Gündem 21

 • Institut de Cultura de Barcelona
 • Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
Podeu consultar la versió en ucraïnès a: http://hdl.handle.net/11703/111577Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/90414, Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/111352, Podeu consultar la versió en francès a: http://hdl.handle.net/11703/111513, Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/11703/111517, Podeu consultar la versió en àrab a: http://hdl.handle.net/11703/111519, Podeu consultar la versió en búlgar a: http://hdl.handle.net/11703/111521, Podeu consultar la versió en alemany a: http://hdl.handle.net/11703/111566, Podeu consultar la versió en gallec a: http://hdl.handle.net/11703/111567, Podeu consultar la versió en italià a: http://hdl.handle.net/11703/111568, Podeu consultar la versió en japonès a: http://hdl.handle.net/11703/111569, Podeu consultar la versió en persa a: http://hdl.handle.net/11703/111570, Podeu consultar la versió en portuguès a: http://hdl.handle.net/11703/111571, Podeu consultar la versió en serbi a: http://hdl.handle.net/11703/111572, Podeu consultar la versió en suec a: http://hdl.handle.net/11703/111574
Project:


Memoria, olvido y democracia: los casos de Grecia y de España

 • Fytili, Magdalini
Tesis doctoral inédita cotutelada por la Universidad de Atenas y la Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Fecha de Lectura: 25-05-2016, El objeto de estudio de esta tesis doctoral consiste en el análisis de la gestión de la memoria colectiva de la guerra civil por los diferentes gobiernos y partidos políticos desde la transición a la democracia hasta las elecciones de 2009, en el caso de Grecia, y las elecciones de 2011, en el caso de España. Se trata de un estudio comparado de la forma en la que las fuerzas políticas en cada uno de estos países han gestionado las divisiones del pasado durante las respectivas guerras civiles en el nuevo contexto democrático, así como sus consecuencias.
Project:


Erotemata

 • Chrysoloras, Emmanuel
 • Hieronimi
Project:


Nouum Testamentum omne : multo quàm antehac diligentius ab Erasmo Roterodamo recognitu, emedatum ac translatum, no solum ad Græcam ueritate, uerumetiam ad multoru utriusq[ue] linguæ codicum, eorúmq[ue] ueteru simul & emedatorum fidem, postremo ad probatissimoru autorum citationem, emedationem & interpretatione, præcipue Origenis, Athanasij, Nazianzeni ... [et al.] uná cum annotationibus recognitis, ac magna accessione locupletatis ... Addita sunt in singulas apostolorum epistolas argumenta per Erasmum Rot., Biblia N. T Latín-Griego

Texto griego impreso con la versión latina de Erasmus., Inic. grab., En Aa2 carta de Erasmo al Papa León X, fechada en 1516, Procedente del Seminario Conciliar de Salamanca, Anot. ms. en port., marg. y colofón, Enc. tapa de madera recubierta cuero gofrado con restos de cierres, en mal estado, Censurado y expurgado, siguiendo índice 1587 y 1623, Fecha imp. tomada del colofón, Marca tip. con serpientes coronadas entrelazadas sobre mástil sujeto por dos manos y pájaro sobre el extremo superior del mástil, Sign.: Aa8, Bb4, Cc4, Dd4, Ee4, Ff4, Gg4, Hh4, Ii4, Kk4, a-z4, A-Z4, &5. aa3, a-z4, A-Z3, aA5, bB5, Texto a dos col. con apost. marg., reclamos., Segunda y tercera secuencia de pag. con port. propia
Project:


Hoc libello et Graece, et latine habentur haec videlicet : De Graecarum propietate linguarum ex scriptis. De arte Ioannis Grammatici. Plutarchi de propietate linguarum, quae apud Homerum. De Grecarum propietate linguarum ex hiis, quae à Corintho decerpta.

Descripción basada en ejemplar falto de portada, y varios cuadernillos, la signatura de comienzo es K., Datos de imp. tomados del colofón., Sing. : K-X8., Let. red., Texto en latín y griego, en r. latín y en v. de pág. griego., Marc. tip. en v.X8., R8v. y T7v. en blanco., Contiene : In sequentibus duobus quaternionibus haec continentur, videlicet. Cebetis Thebani tabula. Laudatio in Santisimam dei genitricem. De literis graecis, ac diphthongis & quemad modum ad nos veniant... Carmina Aurea Pythagorae... Phocylidis Poema ad bene, beate q viuendum. Aldus Manutius Romanus Sutudiosis adolescentulis S.P.D., Copia digital Universidad Pontificia de Salamanca 2015, Ej. falto de los cuadernillos correspondientes a las signaturas A hasta L., Sello de procedencia en port. : "Seminario Conciliar de Salamanca"., Anot. ms. en S6v. y S7r., Doble paginación ms. en esquina sup. en primera página se puede leer : "508". Una secuencia pagina lo que queda del documento y otra es la paginación de la obra de la que formaba parte., El ej. ha sido reencuadernado en pasta española y presenta sobre todo el margen sup. muy reducido
Project:


Aristotelous hapanta : Aristotelis summi semper viri, et in quem unum vim suam universam contulisse natura reru[m] videtur opera, quaecunq[ue] impressa hactenus extiterunt omnia, summa cum uigilantia excusa

 • Aristóteles
Texto en griego., Marc. tip. en port. de ambos tomos y final del t. 1., Anot. marg., Registro de ambos tomos al final del t.2., Inic. grab., Relación de títulos individuales tomados de h. [5] v. t. 1., Errores en foliación: 76 numerada como 79, hojas 117-118 paginadas como 117-120., Contiene: T. I: Aristotelis Praedicamentorum lib. I ; De enunciatione lib. I ; Resolutionum priorum lib. II. Resolutionum posteriorum lib. II ; De locis lib. VIII...[et. al.].- [5], 335 h.- Sign. tip.: a-z8, aa-tt8.- Recto de última h. en blanco. -- T. II. Ethicorum ad Nicomachum lib. X ; Magna moralia lib. II. Ad Eudemum lib. VII ; De rebus publicis lib. VIII ; De rebus domesticis lib. II... [et. al.].- 253 h.- Sign. tip.: A-O8, P6, Q-Z8.- Recto de última h. en blanco, COPAC., CCPB 000361185-X., Copia digital Universidad Pontificia de Salamanca 2015, Sello de procedencia en port. y corte delantero : "Seminario Conciliar de Salamanca", Anot. ms. en port. : "Ad usum de Fr Bern. Zamora, carmelita descalzo", "Fr. Bernardo Zamora", Sign. ant. tachada, Port. restaurada, injerto de papel sobre el que se lee: "Estas obras de Aristoteles compré en Valladolid a D. Fran[cisco] boivan en [30] pero valen mucho mas. Thomus 1{486}", Port. y prelim. restaurados, Enc. en perg. con correíllas trenzadas, Reutilizado papel impreso para las guardas, En v. t1 recuadro en blanco en el texto, Zamora, Bernardo Agustín de (Ant. posesor), Sello de procedencia en port. y corte delantero : "Seminario Conciliar de Salamanca", Tít., aut. y datos de imp. ms. en guarda ant., Anot. ms. en port. : "Ad usum de Fr Bern. Zamora, carmelita descalzo", "Fr. Bernardo Zamora", Sign. ant. borrada., Anot. ms. y subrayados en h. 121 a 123., Enc. en perg. con correíllas trenzadas
Project:


Advanced search