Buscador

Found 32 result(s)
Found 4 page(s)

Hamishah humshei Torah, Biblia A.T Hebreo

Obra perteneciente al Fondo Antiguo de la Biblioteca de la USAL
Project:


Torah Nevi'im we-Khetuvim, Biblia A.T Hebreo

Obra perteneciente al Fondo Antiguo de la Biblioteca de la USAL
Project:


[Biblia magna rabbinica], Biblia A.T Hebreo

Obra perteneciente al Fondo Antiguo de la Biblioteca de la USAL
Project:


Vocabulari mèdic català - tagal

  • Gràcia i Solé, Lluïsa
  • Eustaquio, E.
  • Eeghem, C. van
  • Rosaceña, J.
Recull de mots i expressions catalanes freqüents en la conversa entre professionals de la salut i pacients, ordenats per ordre alfabètic i traduïdes al tagal
Project:


Advanced search