Buscador

Found 6153 result(s)
Found 616 page(s)

Centenario da literatura galegoasturiana (1913-2013) A Veiga de Ribadeo de Antolín Santos Mediante Ferraría

 • Babarro González, Xoán
O Rexurdimento da literatura galega, que se desenvolve en Galicia durante a segunda metade do século XIX, maniféstase con autores orixinarios do occidente do Principado de Asturias a comezos do XX. O ano de 1913 resulta a primeira data significativa
Project:
See at:


Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística : algunhas fenomenoloxías para o caso do galego

 • Sánchez Rei, Xosé Manuel
 • Mosquera Castro, Estefanía
O presente traballo examina a importancia dos factores socioculturais e tecnolóxicos na esfera da variación lingüística. Así, fronte a focaxes de estudo máis clásicas, en que se concede unha maior atención a criterios de tipo cronolóxico ou xe
Project:
See at:


Santiago de Compostela entre o mito e a realidade en Trece badaladas/Trece campanadas

 • Rivero Grandoso,Javier
Santiago de Compostela tivo sempre unha especial relevancia nas artes pola súa función de cidade-templo. Axiña foi mitificada e creada literariamente como un espazo sagrado pola presenza da Catedral e do sepulcro do Apóstolo Santiago. Porén, quere
Project:
See at:


Aquilino Iglesia Alvariño e a literatura galega de posguerra

 • Arias Chachero, Patricia
No ano 1947 publícase "Cómaros verdes" de Aquilino Iglesia Alvariño, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), considerado o primeiro poemario galego relevante da posguerra. No presente traballo preténdese analizar cales foron as circunstancias
Project:
See at:


A obra de Francisco Fidalgo Villaveirán

 • Babarro González, Xoán
Os escritores galegoasturianos da Xeración de 1936, que ven a súa produción truncada polos condicionantes sociopolíticos e culturais impostos tras da Guerra Civil, desenvolven unha literatura cunha forte presenza de temas locais redactados nas diferen
Project:
See at:


Exotopía e literatura de fronteira galegas: O caso do Grupo Bilbao

 • Frías Conde, Francisco Xavier
 • Luna Martín, Luis Miguel
O presente estudo tenta actualizar o estudo da literatura galega extraterritorial, isto é, aquela escrita e publicada fóra das fronteiras xeográficas da Comunidade Autónoma Galega. A dita produción, fortemente marxinalizada decote, non adoita recibir
Project:
See at:


«Le dandy» de Charles Baudelaire en «Nós, os inadaptados» de Vicente Risco

 • Piñeiro Pais, Laura
A pegada da nómina de Charles Baudelaire foi incuestionable na literatura española en xeral, mais tamén na galega en particular, tanto nos autores máis andados da Xeración Nós, como nos máis novos, que nacen coas vangardas e se espallan ata a posmo
Project:
See at:


Cimentaciones Termoactivas

 • Blas Corral, Francisco
 • Ferreiro Acuña, Guillermo
Os estudos máis recentes da Unión Española de Xeotermia demostran que no subsolo do noso país existe enerxía abondo para satisfacer as necesidades durante miles de anos. No é de estrañar que o investimento en investigación, desenvolvemento e innovación en aplicacións da xeotermia siga en progresión exponencial. Un dos hándicaps que se atribúe, en ocasións inxustamente, aos aproveitamentos xeotérmicos son os grandes investimentos iniciais en infraestrutura e instalacións en comparación con outros métodos máis tradicionais a pesar de que son completamente amortizables e os retornos posteriores compensen o investimento.
Project:


Advanced search