Buscador

Found(s) 120 result(s)
Found(s) 12 page(s)
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/54516
Otros (other), Dataset

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (1997)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 1997. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades desglossades per: tipus d'operació, tipus de lector, per tipus de material i per llengua.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/54516
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/54516
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/54516
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/54516
PMID: http://hdl.handle.net/2445/54516
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/54516
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/54516
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/54516

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56123
Dataset, Otros (other)

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (1998)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 1998. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades desglossades per: tipus d'operació, tipus de lector, per tipus de material i per llengua.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56123
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56123
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56123
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56123
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56123
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56123
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56123
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56123

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56125
Otros (other), Dataset

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (1999)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 1999. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades desglossades per: tipus d'operació, tipus de lector, per tipus de material i per llengua.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56125
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56125
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56125
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56125
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56125
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56125
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56125
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56125

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56126
Otros (other), Dataset

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (2000)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 2000. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades desglossades per: tipus d'operació, tipus de lector, per tipus de material i per llengua.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56126
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56126
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56126
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56126
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56126
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56126
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56126
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56126

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56144
Otros (other), Dataset

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (2001)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 2001. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades desglossades per: tipus d'operació, tipus de lector, per tipus de material i per llengua.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56144
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56144
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56144
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56144
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56144
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56144
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56144
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56144

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56145
Dataset, Otros (other)

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (2002)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 2002. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades desglossades per: tipus d'operació, tipus de lector, per tipus de material, llengua i any de publicació. Les dades corresponents al mes de maig no estan disponibles

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56145
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56145
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56145
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56145
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56145
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56145
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56145
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56145

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56146
Otros (other), Dataset

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (2003)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 2003. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades desglossades per: tipus d'operació, tipus de lector, per tipus de material, per llengua i any de publicació. Les dades corresponents al mes de novembre no estan disponibles

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56146
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56146
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56146
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56146
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56146
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56146
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56146
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56146

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56147
Otros (other), Dataset

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (2004)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 2004. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades desglossades per: tipus d'operació, tipus de lector, per tipus de material, per llengua i any de publicació..

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56147
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56147
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56147
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56147
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56147
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56147
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56147
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56147

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56148
Otros (other), Dataset

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (2005)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 2005. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades desglossades per: tipus d'operació, tipus de lector, per tipus de material, per llengua i any de publicació.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56148
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56148
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56148
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56148
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56148
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56148
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56148
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56148

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56149
Otros (other), Dataset

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (2006)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 2006. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades desglossades per: tipus d'operació, tipus de lector, per tipus de material, per llengua i any de publicació

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56149
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56149
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56149
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56149
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56149
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56149
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56149
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56149

Advanced search