Η ελληνική εθνεγερσία στον ισπανικό Τύπο (1821-1830). Μια εισαγωγική μελέτη La Guerra de la Independencia Griega en la prensa española (1821-1830). Un estudio preliminar

Description: 5th European Congress of Modern Greek Studies: "Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature". Thessaloniki, 2-5 October 2014.
Language(s): Griego
Subject(s): Eastern Question , Orientalism , Spanish Orientalism , Historiography , Greek Revolution , Greek War of Independence , History of Spanish Press , Cuestión de oriente , Orientalismo , Orientalismo español , Historiografía , Revolución griega , Guerra de la Independencia Griega , Historia de la prensa española , Philhellenism , Filohelenismo , Spanish Philhellenism , Filohelenismo español , Historia , El Censor
Publisher(s): European Society of Modern Greek Studies = Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ)
Contributor(s):
Source(s):
Publication Date(s): 2017-06-20T08:08:53Z
Type(s): Publicaciones de conferencias: comunicaciones, ponencias, pósters, etc (conferenceObject)
Rights(s): info:eu-repo/semantics/openAccess
Relation(s): DHC;3
Estadísticas: Ocultar/Mostrar estadísticas
Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información