«Τα τρία αινίγματα της Πασσαπούλας» σε φυλλάδιο του Κώστα Γανιού. Από τον κόσμο της Χαλιμάς στον κόσμο του Θέατρου Σκιών «Los tres enigmas de Passapoula» en el cuadernillo de Kostas Gianiós. Desde el mundo de Jalimá al mundo del Teatro de Sombras

Description:
Language(s): Griego
Subject(s): Grecia, Teatro de sombras griego, Historia, siglo XIX, siglo XX, Panigiotis Mazarakis, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Greece, Greek Shadow Theatre, History, 19th century, 20th century, Centre of Byzantine, Modern Greek and Cypriot Studies
Publisher(s): Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas
Contributor(s):
Source(s):
Publication Date(s): 2018-11-20T14:52:55Z
Type(s): Libro o Monografía (book)
Rights(s): Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España , http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ , info:eu-repo/semantics/openAccess
Relation(s): Biblioteca del Teatro de Sombras Griego;
Estadísticas: Ocultar/Mostrar estadísticas
Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información