Κωνσταντίνος Τσάτσος. Φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου. Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2009 Constantino Tsátos. Filósofo, escritor, político. Actas del Congreso Científico Internacional. Atenas, 6-8 de noviembre de 2009

Description:
Language(s): Griego
Subject(s): Grecia, Filosofía, Derecho, Literatura, Historia, Política, siglo XX, Moschos Morfakidis Filactós, Panagiota Papadopoulou, Dimitris Aggelis, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Greece, Philosophy, Law, Literature, History, Politic, 20th century, Centre of Byzantine, Modern Greek and Cypriot Studies
Publisher(s): Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas-Εταιρεία Φίλων Κ. Και Ι. Τσάτσου
Contributor(s):
Source(s):
Publication Date(s): 2018-11-20T14:52:59Z
Type(s): Publicaciones de conferencias: comunicaciones, ponencias, pósters, etc (conferenceObject)
Rights(s): Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España , http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ , info:eu-repo/semantics/openAccess
Relation(s): Tomos Colectivos;
Estadísticas: Ocultar/Mostrar estadísticas
Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información