Interaccions planta-planta en gradients d'estrès en ecosistemes freds Plant-plant interactions along stress gradients in cold ecosystems

Description: [cat] En aquesta tesi presento quatre capítols, en els quals es discuteix com diferents espècies subarbustives interactuen amb plantes coexistents, sota règims variables d’estrès. Aquesta recerca ha estat centrada en ecosistemes de gran valor ambiental, ecològic i de conservació, i alhora sensibles ...
Language(s): Múltiples idiomas
Subject(s): Ecologia vegetal , Competència (Biologia) , Interaccions planta-planta , Gradient d'estrès (Fisiologia) , Falicitació (Ecologia) , Ecología vegetal , Competencia (Biología) , Interacciones planta-planta , Gradiente de stress (Fisiología) , Facilitación (Ecología) , Plant ecology , Competition (Biology) , Plant-plant interactions , Stress Gradient (Physiology) , Facilitation (Ecology)
Publisher(s): Universitat de Barcelona
Contributor(s): Ninot i Sugrañes, Josep Maria , Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal
Source(s):
Publication Date(s): 2013-01-15
Type(s): Tesis doctoral (doctoralThesis)
Rights(s): info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Relation(s):
Estadísticas: Ocultar/Mostrar estadísticas
Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información