Polycystin 1, PKDGnosys and 3D design

Description: Textos en castelán e inglés , Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD) is one of the most frequent monogenic inherited diseases. PKD1 is a complex gene with 46 exons and ~50kb. The protein that it encodes (polycystin 1) contains transmembrane, extra and intracellular domains. A set of tools...
Language(s): Múltiples idiomas
Subject(s): Citoxenética humana , Riles , Enfermidades , Diagnóstico
Publisher(s):
Contributor(s): Lens Neo, Xosé Manuel , Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Medicina e Odontoloxía , Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Medicina
Source(s):
Publication Date(s): 2013-12-19T13:20:58Z
Type(s): Tesis doctoral (doctoralThesis)
Rights(s): Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl , https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl , info:eu-repo/semantics/openAccess
Relation(s):
Estadísticas: Ocultar/Mostrar estadísticas
Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información