Vía para automóbiles enlace AG-56 - variante de Negreira Road AG-56 - Negreira-beltway link

Description: [Resumo:] O proxecto titulado “Vía para automóbiles, tramo enlace AG-56 - variante de Negreira”, pretende desdobrar a conxestionada AC-544 no dito tramo que une as localidades de Bertamiráns e Negreira. O nome do proxecto vén da vixente lei de estradas da Xunta de Galicia, xa que pretende ser compet...
Language(s): Gallego
Subject(s): Estradas , Carreteras
Publisher(s):
Contributor(s): Universidade da Coruña. Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos
Source(s):
Publication Date(s): 2017-01-01
Type(s): Proyecto fin de carrera. Trabajo final de grado (bachelorThesis)
Rights(s): Os titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido deste traballo a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo do traballo como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de este trabajo a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen del trabajo como a su contenido , info:eu-repo/semantics/openAccess
Relation(s):
Estadísticas: Ocultar/Mostrar estadísticas
Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información