language = "Catalán"

Encontrado 89,183 documentos, página mostrada 2 de 8919

Impulsar i organitzar mesures de participació en l’alumnat The importance of promoting and organizing student participation in measures such as attention to diversity

Description: L'article parla de la importància d' impulsar i organitzar mesures de participació en l’alumnat com a mesura d'atenció a la diversitat. L'article qüestiona si el escoltar i materialitzar les propostes i suggeriments realitzats pels alumnes pot facilitar l’ atenció a la diversitat de l’ alumnat d’ un...
Language(s): Catalán

El concepte de religió: La interpretació durkheimiana The concept of religion: The Durkheimnian interpretation

Description: El sociòleg francès Émile Durkheim, basant-se en les dades d'estudis fets sobre la tribu aborígen australiana dels arunta, publicà "Les formes elementals de la vida religiosa" i ens mostrà la seva interpretació del concepte de religió, estudiant tant el seu significat, com la seva aplicació i els se...
Language(s): Catalán

Antropologia de la religió: els Ritus Anthropology of Religion: The Rites

Description: Els rituals formen el conjunt de pràctiques concretes, conegudes per tots els membres d’un grup determinat, i la seva finalitat és la d’augmentar la cohesió social, reafirmant la seva ideologia i les seves creences. Cal destacar que no tots els ritus són de caire religiós, sinó que són necessaris pe...
Language(s): Catalán

Naixement de la Ruta de la Seda The Birth of the Silk Road

Description: El naixement i el desenvolupament de la ruta comercial coneguda com “ruta de la seda” esdevé un dels episodis més apassionants i importants dintre la història i la formació de les civilitzacions orientals, especialment la xinesa, ja que serà a la Xina on s’originarà aquesta ruta no només comercial, ...
Language(s): Catalán

L'esport com a fenomen social i cultural: tractament pedagògic en l'educació física Sport as a social and cultural phenomenon: pedagogic treatment in physical education

Author(s): Prats Sanchis, Olga
Description: L’esport, actualment, es considerat un fenomen de masses, un motiu social de considerable rellevància, i això és així des de la seua aparició tal i com l’entenem ara per ara, en temps de la industrialització anglesa. Des que l’esport va arribar al currículum de l’Educació Física que el va monopolitz...
Language(s): Catalán

L’educació literària en el context escolar Literary education in the school context

Description: L’educació literària és un aspecte important a tractar en el context escolar, ja que a través d’ella els alumnes descobreixin en la literatura una eina per conèixer el món que els envolta, desenvolupen la seva creativitat i imaginació, s’identifiquen amb la cultura que els és pròpia, i fomenten hàbi...
Language(s): Catalán

Procés d’adquisició i desenvolupament del llenguatge en l’Educació Primaria Process of acquisition and development of language in Primary Education

Description: Per a Chomsky, la línia que separa l’espècie humana de la resta d’ éssers vius és el llenguatge; és a dir, una capacitat exclusiva de l’ home que permet expressar el pensament i comunicar-se amb la resta d’ humans mitjançant un sistema de signe. Vigostky, personatge clau de la teoria comunicativa, p...
Language(s): Catalán

La francesització del Rosselló: subordinació i repressió de la llengua The Frenchization of Rosselló: subordination and repression of the language

Description: La Catalunya Nord: el Rosselló, des de la seua cessió a la Corona Francesa ha estat patint continues agressions i ferms intents de substituir la cultura i la llengua catalanes per la francesa. Malgrat la resistència per part dels rossellonesos, la pressió i la insistència franceses ha motivat, gradu...
Language(s): Catalán

Tres ressenyes al voltant de la situació lingüística al Rosselló i la Catalunya Nord Three reviews about the linguistic situation in Roussillon and Northern Catalonia

Description: Ressenyes d'un llibre i de dos articles. Al llibre "La llengua del Rosselló, qüestió d'Estat. La integració lingüística del Rosselló a França (1659-1789)" de Narcís Iglésias, l'autor fa un resum, d'una banda, del marc històric que envoltà el Rosselló des del 1659 fins al 1789 i, d'altra banda, del p...
Language(s): Catalán

Comentari lingüístic del text "Tecnologia" d'Enric Sòria Language commentary

Description: En este texto presentamos un artículo de opinión y luego resuelto el comentario del mismo artículo pasando por los puntos más importantes a destacar. Se trata de información muy valiosa para los estudiantes de bachillerato para preparar sus exámenes de selectividad. Son ejemplos que ellos mismos pue...
Language(s): Catalán

Encontrado 89,183 documentos, página mostrada 2 de 8919

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información