language = "Catalán"

Encontrado 83,185 documentos, página mostrada 1 de 8319

Investigació de la tramuntana a Menorca

Description: En aquest article ens referirem als estudis destinats a caracteritzar la tramuntana a Menorca i les seves conseqüènciés i als estudis sobre l'enquadrament de la tramuntana de Menorca en el context mediterrani, amb incidència sobre la gènesi d'aquests vents del sector nord a la regió, amb una orienta...
Language(s): Catalán

Episodis significatius de pluges de fang ocorregudes els mesos de febrer i març de 2004 a Mallorca (Mediterrania occidental) Significant dust rain on february and march of 2004 episodes in Mallorca (Western Mediterranean)

Description: [CAT] Es descriuen les condicions atmosferiques i les aracterístiques texturals i mÍneralogiques de les pluges de fang i deposició seca ocorregudes els dies 20121 de febrero i 14 de mar,< respectivament de 2004. Es caracteritzen per la distribució en tota l'illa de Mallorca, i pel volum extraordinar...
Language(s): Catalán

Quimisme de 17 pluges de fang al terme municipal de Palma (Mallorca) Chemistry of 17 dust rainfalls at the Palma (Mallorca)

Description: Es dóna a conèixer la química de 17 pluges de fang recol·lectades i analitzades, del terme municipal de Palma, durant el període comprès entre el gener de 1988 fins juny de 1990 ambdós inclosos. Tots els paràmetres estudiats queden alterats, respecte a la pluja normal, essent els increments més nota...
Language(s): Catalán

La guia d'allaus

Description: Guía disponible en castellano, catalán, euskera y gallego. , La gestió del risc associat als allaus és una complexa tasca multidisciplinar que inclou tant la cartografia de les zones proclius als allaus com la predicció del fenomen, la construcció d'estructures de defensa i el desencadenament artificia...
Language(s): Catalán

Guia de muntanya

Description: Guía disponible en castellano, catalán, euskera y gallego , Esta publicación recoge información, datos y consejos que pueden resultar de utilidad para los aficionados a las actividades relacionadas con la montaña.
Language(s): Catalán

Aemet a la vida quotidiana

Description: Disponible en castellano, catalán, euskera y gallego. , Vídeo divulgatiu de l'Agència Estatal de Meteorología.
Language(s): Catalán

Climatologia [Catalán]

Description: Disponible en castellano, catalán, euskera y gallego. , Vídeo divulgatiu de l'Agència Estatal de Meteorología.
Language(s): Catalán

Medi ambient

Description: Disponible en castellano, catalán, euskera y gallego. , Vídeo divulgatiu de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Language(s): Catalán

Modernes techniques meteorologiques

Description: Disponible en castellano, catalán, euskera y gallego. , Vídeo divulgatiu de l'Agència Estatal de Meteorología.
Language(s): Catalán

Observacio

Description: Disponible en castellano, catalán, euskera y gallego. , Vídeo divulgatiu de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Language(s): Catalán

Encontrado 83,185 documentos, página mostrada 1 de 8319

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información