language = "Gallego"

Encontrado 4,694 documentos, página mostrada 2 de 470

O petróglifo das Pedragueiras no concello de Muros

Description: Nova sobre o descubrimento no lugar das Pedragueiras, no concello coruñés de Muros, dun conxunto de gravados de arte rupestre prehistórico ó aire libre, e unha primeira aproximación descritiva do xacemento co obxecto de dar a coñecer esta estación, así como o de insistir na necesidade de protexer es...
Language(s): Gallego

O Ritmo na dramaturxia teoría e práctica /

Description: Concluimos que o ritmo é o grao de tensión ou capacidade de suscitar atracción, interese e focalización na recepción, nunha dimensión máis ou menos cognitivoemocional, polos diferentes tipos de accións partiturizadas ou codificadas nunha dramaturxia destinada a un espectáculo teatral (xa sexa nun es...
Language(s): Gallego

Innovacións léxicas no campo das novas tecnoloxías e das redes sociais: alternativas para o galego Lexical innovations in the field of new technologies and social networks: alternatives for the Galician Language

Description: RESUMEN: Os campos da informática e das novas tecnoloxías experimentaron importantes avances nas últimas décadas e mesmo revolucionaron as nosas formas de comunicación. Todo isto trouxo consigo, como xa ten acontecido noutros ámbitos, unha inxente cantidade de anglicismos, aos que na maior parte das...
Language(s): Gallego

Tres argumentos para di/versificar as identidades de xénero: Arden, Pronomes e Lob*s

Description: O noso propósito é presentar o proxecto máis ambicioso de poesía gai e lesbiana galega escrito, en paralelo, por Ana Romaní e Antón Lopo. A súa esculca poética representa unha interesante proposta de experimentación formal, na que se renova a concepción da poesía ó levala e adaptala a outros soporte...
Language(s): Gallego

"As mulleres sostemos a metade do ceo": Xohana Torres ingresa na real academia galega

Description: Con estas palabras comeza o discurso co que Xohana Torres (Santiago de Compostela, 193 1) ingresa o 27 de outubro de 2001 na Real Academia Galega, RAG. Como antes fixo Luz Pozo ~arza', apoeta leva á institución a voz das escritoras galegas, que escriben desde unha encrucillada identitaria dobre: a n...
Language(s): Gallego

Rosalía de Castro, sombra que se fai teoría

Description: A figura auroral de Rosalía de Castro autorizou a aparición de novas poetas a finais do século XX mais, paradoxalmente, a partir da publicación dos seus libros fundacionais non xurdiu unha lexión de autoras que desde Cantares gallegos (1863) e Follas novas (1880) escribisen incesantemente a nación, ...
Language(s): Gallego

Anatomia de 'tanta visibilidade' das mulleres na literatura

Description: En la actualidad la visibilidad de las escritoras en la literatura gallega es un logro del programa feminista y, al mismo tiempo, una ruptura de las reglas literarias. Las mujeres en cuanto que escritoras no han conseguido todavía un estatuto de normalidad en el sistema literario aunque sus propuest...
Language(s): Gallego

Ocupa-la palabra

Description: Abonda con repasa-los manuais de historia da literatura galega para comprobar que a presencia feminina de certo releyo queda limitada a unha figura sobranceira, Rosalía de Castro, que logo foi acompañándose de Pura Vázqtíez, Luz Pozo Garza, Xohana Torres ou Maria Xosé Queízan. Poucas máis son as esc...
Language(s): Gallego

Encontrado 4,694 documentos, página mostrada 2 de 470

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información