language = "Gallego"

Encontrado 4,694 documentos, página mostrada 3 de 470

Como prenden elas da nación? sobre a poesia épica a comenzos do século XXI

Description: Pode facerse cargo a poeta do nós sen sucumbir a unha idea de comunidade sentimental vertebrada a partir dunha postergación utópica? Como pode pór en debate ao tempo a causa das mulleres e a da nación subalterna sen que unha tenda a abranguer a outra como paraugas totalizador? Como se constrúe unha ...
Language(s): Gallego

Cunqueiro in Catalonia: A Model of Intersystemic Relations Cunqueiro en Cataluña: un modelo de relacións intersistémicas

Description: Abstract: Panoramic study on Álvaro Cunqueiro and cunqueirian studies’ contact and exchanges with Catalan culture as a presentation of the context of intercultural relationships in which this monograph falls. The three areas dealt with, in a diverse criticism, are considered to be: personal relation...
Language(s): Gallego

Álvaro Cunqueiro Gourmet or the Fight against Alchemical Barbarism Álvaro Cunqueiro gastrónomo ou a loita contra a barbarie alquímica

Author(s): Liñeira, María
Description: This article examines the relationship between food and identity, taking as a case-study the gastronomic literature of the galeguista writer Álvaro Cunqueiro, mediator of Galician culture in the Spanish cultural field. This paper presents a reflection on the cross-pollination of ideas between Cunque...
Language(s): Gallego

Silent Body and Reclusiveness for Freedom and Madness: A Reading of Maria Teresa Horta’s Ambas as mãos sobre o corpo and Ema Corpo silenciado e clausura face à libertação e loucura: uma leitura de Ambas as mãos sobre o corpo e Ema de Maria Teresa Horta

Description: This article offers an analysis of two of Maria Teresa Horta’s narrative titles Ambas as mãos sobre o corpo and Ema, where we observe that women were historically conditioned and trapped within a silent, submissive, reclusive and obedient web, under the male figures of the father and, thereafter, th...
Language(s): Gallego

Encontrado 4,694 documentos, página mostrada 3 de 470

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información