language = "Gallego"

Encontrado 11,223 documentos, página mostrada 1 de 1123

De Alcanate a Santa Mar??a do Porto: algunhas reflexi??ns acerca da "fronteira" nas Cantigas de Santa Mar??a

Author(s): Pena, Xos?? Ram??n
Description: Como en tantos otros momentos en la historia, las relaciones socioecon??micas y sociopol??ticas han llegado a ponerse en contacto. Un magn??fico retrato del aspecto hist??rico en el que las Cantigas de Santa Mar??a fueron escritas
Language(s): Gallego

O un e o múltiple no autismo / Aquilino Polaino-Lorente.

Description: Contiene: Trabajo presentado en el VII Congreso Internacional de Exigencias de la Diversidad, Santiago de Compostela del 1-3 abril 2002 , En: Maremagnum. ISSN. 1698-5966 n. 6 (2002), p. 85-93
Language(s): Gallego

A colección «O Roibén», vieiro de expresión poética do grupo bilbao

Author(s): Luna, Luis
Description: A colección de cadernos «O Roibén» supón para moitos autores do grupo Bilbao a súa primeira oportunidade de publicación en edicións comerciais, o cal impulsa posteriores publicacións súas nas coleccións maiores de poesía galega contemporánea como Xerais ou Espiral maior xa integradas nas letras gal...
Language(s): Gallego

Tradución e normalización da lingua galega no Concello de Ferrol : pequeno estudo sobre a situación do sector cultural institucional

Description: A situación histórico-social e sociolingüística do Concello de Ferrol, ligada ao seu desenvolvemento como vila militar, maniféstase no baixo número de galegofalantes. Neste artigo examínase o labor cultural do Concello no tocante á normalización lingüística con axuda da tradución. Preséntanse as ár...
Language(s): Gallego

Os límites da sede : revelación da luz na poética de Eva Veiga

Author(s): Seara, Teresa
Description: Na obra poética de Eva Veiga (Pontedeume, 1961) —composta por catro volumes—, a luz é un elemento basilar, materia fundacional do ser, e por iso se procura constantemente como unha sorte de elevación. O seu descubrimento efectúase en varias etapas nas que entran en xogo as forzas que axudan a o eu ...
Language(s): Gallego

Dicindo adeus a Galicia dende o Highland Princess : unha análise da obra de Seoane dende o poema.

Description: Dende o momento en que Luis Seoane marcha cara ao exilio, inicia a súa loita para que todos os galegos e galegas poidan vivir mellor nun mundo máis xusto e libre e, por iso, escribe e pinta da súa terra. A través da escrita e da imaxe materializa as súas denuncias políticas, históricas e sociais, co...
Language(s): Gallego

Encontrado 11,223 documentos, página mostrada 1 de 1123

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información