language = "Gallego"

Encontrado 4,731 documentos, página mostrada 1 de 474

O cooperativismo como fórmula empresarial de futuro para canaliza-lo espíritu emprendedor colectivo

Description: É un feito que as formas empresariais de economía social, coa empresa cooperativa como principal expoñente, veñen desempeñando un papel cada vez máis activo e destacado na sociedade contemporánea, na que o fomento da capacidade emprendedora se converteu nunha das prioridades das políticas de emprego...
Language(s): Gallego

Estratégias para uma eficaz utilizaçao das TIC no ensino pré-universitário em Portugal

Description: Esta tesis tiene como objetivo principal conocer y diagnosticar la situación real de la informática y por extensión la de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el sistema educativo portugués, en los grados de la enseñanza preuniversitaria, teniendo como centro de atención los ...
Language(s): Gallego

Roles de xénero nos debuxos de alumnado de Educación Primaria. Análise e interpretación Gender roles in drawings of pupils in Primary Education. Analysis and interpretation

Description: Dende o comezo dos tempos, e con pretextos do máis diversos, a muller foi vista e tratada como un ser subordinado ao varón. Actualmente, por medio de diferentes vías, esta situación de desigualdade intenta erradicarse. Mediante un tipo de investigación empírica cuantitativa, o presente estudo ten co...
Language(s): Gallego

Mindfulness: é unha ferramenta necesaria na educación? Mindfulness: is it a necessary tool in education?

Author(s): López Castro, Eva
Description: Neste traballo levouse a cabo o estudo de diversas investigacións co obxectivo de coñecer a aplicación do mindfulness en varios ámbitos e centrándose no educativo. Nunha sociedade que vai a toda présa e na que cada vez existen máis estímulos que dificultan a atención na escola, parece que se fan nec...
Language(s): Gallego

Da tradición lírica medieval á cultura popular e a regueifa. Un proxecto innovador para que os alumnos vivencien a Idade Media From the traditional medieval lyric to the popular culture and the regueifa. An innovative project in order to make students experience Middle Ages

Description: A atención marxinal que recibe nas aulas a tradición popular e o traballo coa competencia oral, fomentada dende a LOXSE, animounos a realizar un proxecto innovador, dirixido a primeiro de Bacharelato, que permita saldar estas carencias. Para isto, presentamos unha serie de actividades ou tarefas did...
Language(s): Gallego

Competencia lectora vs. Comprensión lectora: análisis de estrategias en alumnos de ESO Reading competition vs. Reading comprehension: analysis of strategies in pupils of ESO

Author(s): Vigo Corral, Silvia
Description: Este trabajo constará de dos partes: un marco teórico y una investigación sobre el análisis de las estrategias de comprensión y competencia lectora en alumnos de la ESO. El objetivo es conocer el desarrollo diferencial de las estrategias de comprensión y competencia lectora. Para eso, se pasará la p...
Language(s): Gallego

Evolución dos exames de Historia nas PAU de Galicia (1986-2016) The evolution of the tests of History in the PAU of Galicia (1986-2016)

Description: O presente traballo analizará a evolución dos exames de Historia nas Probas de Acceso á Universidade de Galicia ao longo de toda a súa historia, período comprendido entre 1986-2016. Para elo estudaranse todos os exames presentados prestando gran atención aos contidos que serán obxecto de avaliación ...
Language(s): Gallego

Encontrado 4,731 documentos, página mostrada 1 de 474

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información