language = "Múltiples idiomas"

Encontrado 189 documentos, página mostrada 1 de 19

Self-assembly of phenylalanine derivatives

Description: Versió amb diverses seccions retallades, per drets de l'editor , Since the pioneering work of Reches and Gazit in 2003, in which the formation of diphenylalanine (FF) nanotubes in aqueous solution was discovered, significant efforts have been made to develop a new generation of biomaterials based on th...
Language(s): Múltiples idiomas

Determination of key master variables and radionuclide behavior in the Swedish Final Repository environment

Description: Text escrit en anglès (capítols 1 i 2) i català (capítols 3 a 7) , Aquesta tesi doctoral investiga els processos clau que controlen la mobilitat d'alguns dels radionúclids sensibles al redox presents en els residus (U, Pu i Tc) i Ni com a radionúclid crític, en el repositori “Swedish Final Repository” ...
Language(s): Múltiples idiomas

A geometric study of abnormality in optimal control problems for control and mechanical control systems

Description: Premi extraordinari doctorat curs 2008-2009, àmbit Ciències , Durant els darrers quaranta anys la geometria diferencial ha estat una eina fonamental per entendre la teoria de control òptim. Habitualment la millor estratègia per resoldre un problema és transformar-lo en un altre problema que sigui més t...
Language(s): Múltiples idiomas

La persona projectual

Description: La tesis comienza con un intento de dividir el mundo del arte en una serie de ámbitos a los que se llega analizando el significado que para cada uno de ellos tiene la palabra proporción. La segunda parte que constituye el objetivo de la tesis es demostrar que, en el periodo románico y principios del...
Language(s): Múltiples idiomas

The wildëor downtown : exploring wilderness remnants in urban America

Description: Proximity between urban realm and wilderness has been a salient feature of Northern American territorial patterns since European settlement. Even today such proximity, although drastically reduced, in some cases endures. Nonetheless, the topological relation betwen areas of extensive development and...
Language(s): Múltiples idiomas

Espais latents : pràctiques artístiques contemporànies vers un urbanisme crític = Latent spaces : contemporary practices in art towards a critical urbanism

Description: Aquesta tesi explora les formes d’intervenció a l’espai urbà que relacionen l’art amb la transformació de les ciutats contemporànies. L’examen de diverses formes de creació emergents permet descobrir, a través del camp artístic, eines de creació i metodologies que contribueixen de forma crítica a pe...
Language(s): Múltiples idiomas

Caracterización óptica de lentes intraoculares = Optical characterization of intraocular lenses

Description: Tesi per compendi de publicacions. La consulta íntegra de la tesi, inclosos els articles no comunicats públicament per drets d'autor, es pot realitzar prèvia petició, a l'Arxiu de la UPC , The optical characterization of an intraocular lens (IOL) provides objective and quantitative information that is ...
Language(s): Múltiples idiomas

Sunlight and glare : the impact of sun patches on the light balance of indoor spaces

Description: Text en anglès i castellà. La consulta íntegra de la tesi, inclos l'article no comunicat públicament per drets d'autor, es pot realitzar prèvia petició a l'Arxiu de la UPC , The overall aim of the thesis is to encourage the presence of sunlight into indoor spaces. The specific objective is to show that...
Language(s): Múltiples idiomas

Paràmetres geomètrics i arquitectònics de les esglésies ortodoxes romaneses a la regió de Valàquia = Parametri geometrici şi arhitecturali ai Bisericilor Ortodoxe Româneşti din Ţara Românească

Description: This thesis focuses on the analysis, the compare, the identification and synthesize different geometric proportions and architectural elements that are common to the Romanian Orthodox Church in the historical region of Wallachia, and that have created an architectural pattern characteristic of the O...
Language(s): Múltiples idiomas

Arquitectura, semiòtica i ciències socials : topogènesi = Arquitectura, semiótica y ciencias sociales : topogénesis = Architecture, sémiotique et sciences humaines : topogenèse = Architecture, semiotics and social sciences : topogenetics

Author(s): Andreadou, Tatiana
Description: Recull dels resultats del Congrès Internacional sobre Arquitectura, Semiòtica i Ciències Socials : Topogènesi, que va tenir lloc a Barcelona, juny 1996, amb el patrocini de l'Associació Internacional de Semiòtica del l'Espai, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Unió Internacional d'Arquitec...
Language(s): Múltiples idiomas

Encontrado 189 documentos, página mostrada 1 de 19

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información