language = "Polaco"

Encontrado 62 documentos, página mostrada 2 de 7

Medykalizacja kobiecego ciała na przykładzie operacji plastycznych

Description: Medicalization of women’s bodies as exemplified by plastic surgeries. Medicalization of human condition including the medicalization of women’s bodies through the use of cosmetic surgery is advertised by the scientists as giving numerous benefits. At the same time, however, it undoubtedly raises man...
Language(s): Polaco

Dyskusja nad argumentem „God of the gaps”

Description: Historia spotkania teologii chrześcijańskiej, a zwłaszcza teologii Kościoła Zachodniego z ogólnie pojętymi naukami przyrodniczymi jest zapisem wielowiekowej, bogatej w wydarzenia dyskusji. Jedną z jej konsekwencji było ukazanie się na styku teologii i nauk przyrodniczych problemu określanego...
Language(s): Polaco

Funkcjonalistyczna teoria umysłu, przetwarzanie informacji a myślenie ludzkie

Description: Functionalism as a theory of mind was proposed by Hilary Putnam. It treats the states of mind as functional states and properties of mind as functional properties. According to this theory mental states can be accomplished by various physical states. This is how functionalism became the philosophica...
Language(s): Polaco

Sumienie i nauki o sumieniu z perspektywy neuronauk

Author(s): Bremer, J. (Józef)
Description: Recent years have witnessed a growth in empirical research into the biological correlates of conscience and moral decision-making. The central questions posed and addressed in such neuroscientific investigations concern (a) the role of the emotions in decisions of conscience, and (b) the determining...
Language(s): Polaco

Materialno-biologiczny wymiar obrazu Bożego w człowieku

Description: W artykule przedstawiono zarys teologii imago Dei w perspektywie na- ukowej wizji człowieka. Dzisiaj taka wizja jest określona istotnie przez szczegółowe nauki o człowieku, jak neurologia i kognitywistyka. Twierdzą one, że racjonalność i wolność człowieka są osadzone w konkretnych strukturach biolog...
Language(s): Polaco

[Reseña] Projekt filozoficzny Rogera Penrose’a

Description: Reseña de: Rubén Herce Fernández, De la física a la mente: El proyecto filosófico de Roger Penrose (Madrid: Biblioteca Nueva, 2014).
Language(s): Polaco

Spór o możliwość wykrywania projektu w naukach przyrodniczych

Author(s): Sagan, D. (Dariusz)
Description: According to intelligent design theory, certain biological and cosmic phenomena are designed by an intelligent being and this design is scientifically detectable. However, critics refuse to regard this theory as scientific, thereby suggesting that it does not deserve serious discussion in scientific...
Language(s): Polaco

Oblicza religii Augusta Cieszkowskiego. Temporalny i dziejowy wymiar doświadczenia religijnego

Description: August Cieszkowski is one of the greatest philosophers of Polish philosophy of nation and history. He was also a thinker for whom religion played a formidable role in his philosophical system. If it had not been for religion, this system would not have existed at all. The present paper shows the imp...
Language(s): Polaco

Encontrado 62 documentos, página mostrada 2 de 7

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información