language = "Polaco"

Encontrado 28 documentos, página mostrada 3 de 3

Oblicza religii Augusta Cieszkowskiego. Temporalny i dziejowy wymiar doświadczenia religijnego

Description: August Cieszkowski is one of the greatest philosophers of Polish philosophy of nation and history. He was also a thinker for whom religion played a formidable role in his philosophical system. If it had not been for religion, this system would not have existed at all. The present paper shows the imp...
Language(s): Polaco

Otwarty teizm – teologiczny ‘wymysł’ czy sensowna propozycja? (Open Theism – theological ‘figment’ or sensible proposition?)

Description: Open theism is a theological position, which shook the evangelical Protestantism, provoking a theological debate on the doctrine of God and on the relation between Creator and creation in its womb. The article undertakes exposing this way of thinking, indicating that this is one of the types of so-c...
Language(s): Polaco

Nieskończoności Maxa Tegmarka (Max Tegmark’s Infinities)

Description: Nasz matematyczny Wszechświat. W poszukiwaniu prawdziwej natury rzeczywistości – dyskusyjną i dyskutowaną książkę filozofującego profesora fizyki z MIT razem ze wszystkimi jej wadami i zaletami można potraktować jako ilustrację obecnej konfiguracji pomiędzy fizyką a metafizyką, współczesną kosmologi...
Language(s): Polaco

Neuronauki a zagadnienie wiedzy Jezusa

Description: Neurosciences and the Question of the Knowledge of Jesus Rapidly developing neurosciences provide greater and greater insight into human cognitive processes. In this context one may formulate a hypothesis that the current reception of their research findings by theological anthropology can serve as...
Language(s): Polaco

Wiedza Boga o momencie śmierci człowieka w Epistola ad Bernardum Tomasza z Akwinu a opatrzność w tomizmie analitycznym

Description: God’s Knowledge about moment of man’s death in Thomas Aquinas Epistola ad Bernardum and providence in analytical thomism The aim of the article is to present the most important statement in the last – dictated before his death – letter of Thomas Aquinas to the abbot of Monte Cassino (Epistola ad Be...
Language(s): Polaco

Znaczenie pontyfikatu Jana Pawla II dla Europy Zachodniej

Description: Repasamos los principales efectos del pontificado de Juan Pablo II en Europa Occidental, especialmente en los primeros diez años de su pontificado.
Language(s): Polaco

Problem cielesności pamięci w perspektywie eschatologicznej

Description: Nauki kognitywne w ostatnich dziesięcioleciach znacząco wpłynęły na analizy powiązania umysłu i ciała na polu filozofii umysłu. Rozwiązania zagadnienia body-mind z kolei dotykają w sposób znaczący również teologii. W klasycznej myśli teologicznej wola, rozum i pamięć stanowią władze właściwe duszy. ...
Language(s): Polaco

Encontrado 28 documentos, página mostrada 3 de 3

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información