language = "Polaco"

Encontrado 28 documentos, página mostrada 3 de 3

Problem cielesności pamięci w perspektywie eschatologicznej

Description: Nauki kognitywne w ostatnich dziesięcioleciach znacząco wpłynęły na analizy powiązania umysłu i ciała na polu filozofii umysłu. Rozwiązania zagadnienia body-mind z kolei dotykają w sposób znaczący również teologii. W klasycznej myśli teologicznej wola, rozum i pamięć stanowią władze właściwe duszy. ...
Language(s): Polaco

Znaczenie pontyfikatu Jana Pawla II dla Europy Zachodniej

Description: Repasamos los principales efectos del pontificado de Juan Pablo II en Europa Occidental, especialmente en los primeros diez años de su pontificado.
Language(s): Polaco

Neuronauki a zagadnienie wiedzy Jezusa

Description: Neurosciences and the Question of the Knowledge of Jesus Rapidly developing neurosciences provide greater and greater insight into human cognitive processes. In this context one may formulate a hypothesis that the current reception of their research findings by theological anthropology can serve as...
Language(s): Polaco

Wiedza Boga o momencie śmierci człowieka w Epistola ad Bernardum Tomasza z Akwinu a opatrzność w tomizmie analitycznym

Description: God’s Knowledge about moment of man’s death in Thomas Aquinas Epistola ad Bernardum and providence in analytical thomism The aim of the article is to present the most important statement in the last – dictated before his death – letter of Thomas Aquinas to the abbot of Monte Cassino (Epistola ad Be...
Language(s): Polaco

Akredytacja kompetencji zawodowych: doświadczenia hiszpańskie Accreditation of professional skills: Spanish experiences

Description: The article refers to the Spanish experience in the field of accreditation of skills acquired through informal education. It also shows the role of counselor in this process and describes the procedure of evaluation for certification of professional competence
Language(s): Polaco

Kształcenie Zawodowe W Andaluzji Vocational Training in Educational System in Andalusia

Description: This article addresses the issue of vocational training in the territory of the Autonomous Community of Andalucia. It is making a reference to vocational training in the education system and introduces various aspects of training courses, e-lerning and modular learning. Also and describes various as...
Language(s): Polaco

Overview of Andalusia Sustainable Construction Situation. Analiza sytuacji budownictwa zrównowazonego w andaluzji

Description: The International Conference on Sustainable Construction took place in Sevilla last November. The meeting was organized by the Andalusian Institute of Technology (IAT) in collaboration with the Professional Association of Quantity Surveyors and Technical Architects of Seville (COAATSE) and the Schoo...
Language(s): Polaco

Encontrado 28 documentos, página mostrada 3 de 3

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información