author = "Armengot Martínez, Laia"
1

Encontrado 3 documentos, página mostrada 1 de 1

Utilització de plantes d'Arabidopsis thaliana mutants de CK2 per a l'establiment de línies cel·lulars i per a l'estudi de la implicació de la CK2 en l'estructuració de la cromatina

Description: La proteïna CK2 és una Ser/Thr fosfotransferasa evolutivament conservada. Està formada per dues subunitats diferents, α (catalítica) i β (reguladora), que s’associen en un complex heterotetramèric (α2β2). L’activitat d’aquest enzim està regulada per varis mecanismes que la modulen diferencialment en...
Language(s): Catalán

Unraveling new roles and substrates for protein kinase CK2 in arabidopsis thaliana

Description: Aquesta tesi és part d'un projecte d'investigació més general que té com a objectiu estudiar el paper de la serina/treonina quinasa CK2 en el desenvolupament de les plantes, utilitzant Arabidopsis thaliana com a model. Malgrat ser una de les primeres quinases identificades, les vies de senyalització...
Language(s): Inglés

The Protein Kinase CK2 Mediates Cross-Talk between Auxin- and Salicylic Acid-Signaling Pathways in the Regulation of PINOID Transcription.

Description: The protein kinase CK2 is a ubiquitous and highly conserved enzyme, the activity of which is vital for eukaryotic cells. We recently demonstrated that CK2 modulates salicylic acid (SA) homeostasis in Arabidopsis thaliana, and that functional interplay between CK2 and SA sustains transcriptional expr...
Language(s): Old English
1

Encontrado 3 documentos, página mostrada 1 de 1

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información