author = "Fiol, Lluís A."

Encontrado 16 documentos, página mostrada 1 de 2

Líquens i fongs no liquenitzats epífits de l’arxipèlag de Cabrera (Illes Balears)

Author(s): Fiol, Lluís A.
Description: Es presenten els resultats obtinguts dels mostrejos efectuats a 11 foròfits, repartits per 14 localitats de l’arxipèlag de Cabrera. S’han catalogat 46 espècies, de les quals 38 són líquens, 5 fongs no liquenitzats i 3 fongs liquenícoles. Tot plegat ha suposat 7 cites noves per a les Illes Balears i ...
Language(s): Catalán

Flora de les entrades de les cavitats de Mallorca

Author(s): Fiol, Lluis A.
Description: Amb la intenció de presentar una síntesi dels coneixements disponibles sobre la flora de les entrades de les cavitats de Mallorca, feim un repas, a partir de la bibliografia a I'abast, de les condicions ambientals que caracteritzen aquests indrets i de la flora que colonitza els microclimes peculiar...
Language(s): Catalán

Flora epífita de les palmeres de la ciutat de Palma

Author(s): Fiol, Lluis A.
Description: Els mostrejos efectuats a 33 localitats de la ciutat de Palma, per estudiar els epífits que presenten les palmeres dels gèneres Phoenix i Wasingtonia, ha permés catalogar 10 líquens (Physcia dubia es cita per primer cop a les illes Balears), 1 briòfit i 48 espermatòfits. El resultat és una vegetació...
Language(s): Catalán

Quimisme de 17 pluges de fang al terme municipal de Palma (Mallorca) Chemistry of 17 dust rainfalls at the Palma (Mallorca)

Description: Es dóna a conèixer la química de 17 pluges de fang recol·lectades i analitzades, del terme municipal de Palma, durant el període comprès entre el gener de 1988 fins juny de 1990 ambdós inclosos. Tots els paràmetres estudiats queden alterats, respecte a la pluja normal, essent els increments més nota...
Language(s): Catalán

Quimisme de 17 pluges de fang al terme municipal de Palma (Mallorca)

Description: Es dóna a conèixer la química de 17 pluges de fang recol·lectades i analitzades, del terme municipal de Palma, durant el període comprès entre el gener de 1988 fins juny de 1990 ambdós inclosos. Tots els paràmetres estudiats queden alterats, respecte a la pluja normal, essent els increments més nota...
Language(s): Catalán

Encontrado 16 documentos, página mostrada 1 de 2

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información