author = "Fornós, Joan J."

Encontrado 24 documentos, página mostrada 1 de 3

Coastal karren features in temperate microtidal settings: spatial organization and temporal evolution

Description: 8 páginas, 7 figuras, 1 tabla. , Basin pools are the diagnostic feature of Coastal Karren landscape at temperate settings. According to the size and connectivity parameters four morphological zones are identified along limestone coastal profiles. Each zone reflects the balance between the effects of ph...
Language(s): Inglés

Episodis significatius de pluges de fang ocorregudes els mesos de febrer i març de 2004 a Mallorca (Mediterrania occidental) Significant dust rain on february and march of 2004 episodes in Mallorca (Western Mediterranean)

Description: [CAT] Es descriuen les condicions atmosferiques i les aracterístiques texturals i mÍneralogiques de les pluges de fang i deposició seca ocorregudes els dies 20121 de febrero i 14 de mar,< respectivament de 2004. Es caracteritzen per la distribució en tota l'illa de Mallorca, i pel volum extraordinar...
Language(s): Catalán

Las lluvias de barro en el Mediterráneo Occidental: el caso de Mallorca

Description: Se presenta una relación de 222 días con lluvias de barro observadas en Palma de Mallorca (Mediterráneo Occidental) desde 1979. La serie presenta una tendencia creciente, y los casos se dan preferentemente en la mitad más cálida del año. Se han estudiado las situaciones meteorológicas asociadas a es...
Language(s): Español

Dipòsits d’interferència eòlic-al· luvial al Pleistocè superior de les Illes Balears (Mallorca i Menorca, Mediterrània occidental): sedimentologia i implicacions paleoambientals

Description: [cat]El present estudi aborda la interferència entre dunes costaneres i ventalls al·luvials durant el Pleistocè superior en el marc geogràfic de les Illes Balears. Tot i que d’antuvi es tracta de dos ambients sedimentaris diferenciats, amb la participació de diferents processos i la gènesi...
Language(s): Catalán

Característiques sedimentàries de la Cova d'en Bassol (Felanitx, Mallorca)

Description: Es descriuen les acumulacions sedimentàries i els processos involucrats a les parts submergides de la cova d’en Bassol al terme municipal de Felanitx, a la costa oriental de Mallorca. El gran esfondrament que forma la sala d’entrada (sala de la Nau) divideix la mateixa en dos sectors principals, el ...
Language(s): Catalán

Freqüència, magnitud i escala en la morfodinàmica de les costes rocoses: observacions a s'Alavern (S de Mallorca, Mediterrània occidental)

Description: S'avalua la magnitud dels processos erosius que actuen sobre els penya-segats carbonatats de s'Alavern (Sud de Mallorca) alhora que es detallen les seves components temporals i d'escala. Així el debat actual en geomorfologia litoral sobre la preponderància dels agents marins (acció hidràulica i mecà...
Language(s): Catalán

A new fulmarine petrel (Aves: Procellariiformes) from the upper miocene of the Western Mediterranean

Description: A new sea bird, Pterodromoides minoricensis gen. et sp. nov., similar in size and proportions to species of the modern genus Pterodroma, is described from Late Miocene breccias situated on the north-west coast of Menorca. The cranial osteology is similar to that of fulmarine petrels, but the large o...
Language(s): Inglés

On the origin of the North Pacific arcs

Description: We present a new hypothesis that relates global plate tectonics to the formation of marginal basins, island arcs, spreading ridges and arc-shaped mountain belts around the North Pacific Ocean. According to our model, the ellipsoidal-shaped Paleogene basins of the South China Sea, Parece-Vela Basin, ...
Language(s): Inglés

On the origin of the North Pacific arcs

Description: We present a new hypothesis that relates global plate tectonics to the formation of marginal basins, island arcs, spreading ridges and arc-shaped mountain belts around the North Pacific Ocean. According to our model, the ellipsoidal-shaped Paleogene basins of the South China Sea, Parece-Vela Basin, ...
Language(s): Inglés

Encontrado 24 documentos, página mostrada 1 de 3

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información