author = "González Fernández, Helena, 1967-"

Encontrado 39 documentos, página mostrada 1 de 4

La mujer que no es sólo metáfora de la nación

Description: En este artículo se ofrece una lectura de las viudas de vivos de Rosalía de Castro como una metáfora compleja de la nación y nada complaciente con los relatos nacionales estereotipados del XIX. Frente a lecturas que han confinado a la viuda en el estereotipo de nación sufriente por la emigración, si...
Language(s): Español

Tres argumentos para di/versificar as identidades de xénero: Arden, Pronomes e Lob*s

Description: O noso propósito é presentar o proxecto máis ambicioso de poesía gai e lesbiana galega escrito, en paralelo, por Ana Romaní e Antón Lopo. A súa esculca poética representa unha interesante proposta de experimentación formal, na que se renova a concepción da poesía ó levala e adaptala a outros soporte...
Language(s): Gallego

"As mulleres sostemos a metade do ceo": Xohana Torres ingresa na real academia galega

Description: Con estas palabras comeza o discurso co que Xohana Torres (Santiago de Compostela, 193 1) ingresa o 27 de outubro de 2001 na Real Academia Galega, RAG. Como antes fixo Luz Pozo ~arza', apoeta leva á institución a voz das escritoras galegas, que escriben desde unha encrucillada identitaria dobre: a n...
Language(s): Gallego

Review de R. ROMERO, Eugenia, 'Contemporary Galician Culture in a Global Context. Movable Identities'

Description: Empregar como ferramenta de análise e como marco teórico as metáforas cartográficas proxectadas sobre o mapa da globalización leva, sen dúbida, a bater con territorios identitarios e ideolóxicos que non podía topografar na súa carta xeométrica o insigne cartógrafo galego Domingo Fontán (1788
1866...
Language(s): Portugués

Rosalía de Castro, sombra que se fai teoría

Description: A figura auroral de Rosalía de Castro autorizou a aparición de novas poetas a finais do século XX mais, paradoxalmente, a partir da publicación dos seus libros fundacionais non xurdiu unha lexión de autoras que desde Cantares gallegos (1863) e Follas novas (1880) escribisen incesantemente a nación, ...
Language(s): Gallego

Les escriptores a Galicia: subversio, gramatica violeta i identitat multiple

Description: La literatura gallega dels darrers anys s"ha vist profundament transformada per la irrupció de les escriptores i una «gramàtica violeta», una literatura concebuda en femení, que ha afectat també l"escriptura d"autoria masculina. Les seves propostes no se situen, doncs, en el marge del camp literari,...
Language(s): Catalán

Anatomia de 'tanta visibilidade' das mulleres na literatura

Description: En la actualidad la visibilidad de las escritoras en la literatura gallega es un logro del programa feminista y, al mismo tiempo, una ruptura de las reglas literarias. Las mujeres en cuanto que escritoras no han conseguido todavía un estatuto de normalidad en el sistema literario aunque sus propuest...
Language(s): Gallego

Ocupa-la palabra

Description: Abonda con repasa-los manuais de historia da literatura galega para comprobar que a presencia feminina de certo releyo queda limitada a unha figura sobranceira, Rosalía de Castro, que logo foi acompañándose de Pura Vázqtíez, Luz Pozo Garza, Xohana Torres ou Maria Xosé Queízan. Poucas máis son as esc...
Language(s): Gallego

Encontrado 39 documentos, página mostrada 1 de 4

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información