author = "Rodriguez, I."

Encontrado 168 documentos, página mostrada 1 de 17

Sounding-derived parameters associated to tornadic storms in Catalonia

Description: Treballs Finals de Grau de Física, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Any: 2014, Tutor: Joan Bech Rustullet , We study several parameters that are calculated from soundings in order to relate them with tornadic storms in Catalonia. We look for differentiate between non tornadic thunderstorms...
Language(s): Inglés

Sistema automatitzat de correcció de programes: anàlisi de seguretat

Description: Treballs Finals de Grau d'Enginyeria Informàtica, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2015, Director: Àlex Pardo Fernández , The Automated System Correction Program (SCP) has been designed as a teaching Computer Science’s support tool. Its main purpose is allowing teachers to evalu...
Language(s): Catalán

Influència de l’aprenentatge cooperatiu i el Model d’Educació Esportiva en la motivació dels alumnes a les classes d’Educació Física

Description: Aquest estudi es centra en la detecció de si el Model d’Educació Esportiva i l’aprenentatge cooperatiu generen motivació en l’alumnat i l’anàlisi de quins són els factors d’aquestes dues estratègies didàctiques que generen motivació en els alumnes. La mostra són tres classes de segon d’ESO d’un inst...
Language(s): Undetermined

Síntesi i caracterització de materials compostos obtinguts per molturació

Description: Els requeriments de la tecnologia moderna, juntament amb les mesures medioambientals cada cop més restrictives, han dut a la investigació de nous materials que superin les propietats dels materials coneguts fins al moment. En aquest sentit, la indústria dels nanomaterials s’ha convertit en una reali...
Language(s): Catalán

Estudi de camp sobre necessitats formatives al sector de la construcció

Description: Els elevats índex d accidentabilitat que presenta el sector de la const rucció, així com la complexitat de les activitats que se desenvolupen en determinats moments del procés const ruct iu, exigeixen una adequada comprensió de les causes que ho provoquen i els mit jans de prevenció i protecció nece...
Language(s): Catalán

Avaluació del maneig i seguiment postoperatori dels pacients portadors d'Stents coronaris i sotmesos a cirurgia no cardíaca

Description: L’objectiu de l’estudi ha estat descriure els esdeveniments adversos en pacients portadors d’stents coronaris sotmesos a cirurgia no cardíaca, el maneig del tractament antiagregant plaquetari (AAP) i avaluar la relació entre l’aparició d’aquests esdeveniments amb la gestió perioperatòria dels AAP. E...
Language(s): Catalán

Factors predictors de resposta de l’estimulació cerebral en el dolor neuropàtic després d’una lesió medul·lar

Description: L’actual projecte de tesi planteja un treball innovador a través de la metodologia observacional aplicada amb estudis descriptius amb pacients amb una lesió medul·lar adquirida (d’origen traumàtic o mèdic) amb dolor. Els pacients se sotmeten a un protocol clínic d’estimulació cerebral no invasiva (t...
Language(s): Español

Els nens i adolescents davant el càncer avançat o terminal dels pares

Description: Els nens i adolescents durant l’etapa avançada o terminal de la malaltia oncològica d’un dels pares experimenten importants canvis en les seves rutines diàries, en els seus sentiments i en la percepció del seu entorn familiar. Tot i així, les reaccions d’ajustament de molts d’ells davant d’aquesta s...
Language(s): Catalán

Tres ciudades alineades : Cajamarca, La Paz y Asunción, tres desafíos de cultura primigenia para abordar la regeneración de sus centros

Description: The central concept of the present thesis is that the sense of belonging underlying heritage should be rooted in a strong community-based feeling. Sure enough, historical assets are looked at with a feeling of admiration coupled with a certain detachment. Heritage, however, is based on an inherent s...
Language(s): Español

Encontrado 168 documentos, página mostrada 1 de 17

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información