repositories = "O2, repositorio institucional de la UOC"

Encontrado 12,514 documentos, página mostrada 1 de 1252

Analitzador gràfic de xarxa en entorn GNU

Description: En aquest treball final de carrera es pretén desenvolupar aquest tipus de programari donant-li les funcionalitats necessàries per tal de realitzar una sèrie de filtratges i per realitzar un petit estudi estadístic sobre el tipus de paquets que hi circulen per una determinada interfície de xarxa. Aix...
Language(s): Catalán

Agent-Based Modeling of Human Behaviour using PECS model and Game Theory

Description: In this thesis we present a tool for studying human behavior using agent-based modeling combined with game theory. With the help of the software Netlogo, and using the PECS reference model, we have implemented a tool for studying human behaviour based on decisions done playing to Prisoner's Dilemma,...
Language(s): Inglés

Cooperación y teoría de juegos, el software libre o el #15m, dos ejemplos para la universidad

Author(s): Jover Padró, Josep
Description: Xerrada de cloenda de la Setmana internacional d'accés obert 2011 a la UOC, a càrrec de l'advocat Josep Jover. Per què les estratègies altruistes guanyen les egoistes en el programari lliure i en el #15m? El moviment #15m, igual que el programari, a diferència dels béns materials, no es pot posseir,...
Language(s): Español

Cooperation and game theory, free software or the #15m movement: Two examples for universities

Author(s): Jover Padró, Josep
Description: Closing talk of the Open Access Week 2011 at the UOC, by Josep Jover. Why do altruistic strategies beat selfish ones in the spheres of both free software and the #15m movement? The #15m movement, like software but unlike tangible goods, cannot be owned. It can be used (by joining it) by an indetermi...
Language(s): Inglés

Programa formativo nutricional para el cribado y abordaje de la desnutrición hospitalaria en pacientes geriátricos.

Description: Introducción: La desnutrición hospitalaria está presente alrededor del 60% de las personas mayores ingresadas en hospitales, con repercusiones en su salud. Mejorar la formación de la que disponen los profesionales asistenciales para la detección de la desnutrición y las estrategias de abordaje es un...
Language(s): Español

Una universitat oberta al món i a les persones, arrelada al territori : memòria de la Universitat Oberta de Catalunya : curs 2009-2010

Description: Aquest és l'esforç que la UOC ha fet al llarg d'aquest curs i que continuarà fent els anys vinents. Així ho hem fixat al nou Pla estratègic 2010-2014. Continuem orientant la Universitat cap a les necessitats de la nostra comunitat, més de cent mil persones entre estudiants, graduats, professors, co...
Language(s): Catalán

Informe de l'Observatori Tecnològic dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. 2018

Description: Des de l'Observatori Tecnològic dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació en col·laboració amb l'eLearn Center, es realitza una tasca d'observació de novetats a nivell tecnològic i educatiu i la posterior redacció d'un informe. L'informe examina previsions externes efectuades per cons...
Language(s): Catalán

Desarrollo de una aplicación móvil para gestionar el voto en una asamblea de una comunidad o cooperativa

Description: Desarrollo de una aplicación móvil para gestionar el voto en una asamblea de una comunidad o cooperativa. VOTESManagmentApp es tu aplicación nativa para el voto en tu comunidad o cooperativa.
Language(s): Español

Deep Learning para la generación de imágenes histopatológicas realistas mediante aritmética de vectores conceptuales

Description: Generative Adversarial Networks (GANs) can offer a way to tackle chronic lack of labeled samples in the medical imaging field, not only using unbounded generation but also by using conditional generation on different attributes of our choice or by modifying the results of this generation with the ap...
Language(s): Español

Proveïment de serveis segurs

Author(s): Pua Puñet, Jordi
Description: Aquest projecte és una mostra de les possibilitats de dotar de seguretat a les aplicacions web i d¿arquitectura Client/Servidor basades en Java , Este proyecto es una muestra de las posibilidades de dotar de seguridad a las aplicaciones web id'arquitectura Cliente / servidor basadas en Java. , This projec...
Language(s): Catalán

Encontrado 12,514 documentos, página mostrada 1 de 1252

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información