Kulturgileaketa kulturaren esparrua. I, Tradizio intelektualak beranduko modernitatean

  • Larrinaga Renteria, Ane
Vol. I . -- 285 p., Intelektual modernoak bizi duen gainbehera sozialaren zergatiaz galdetzen da liburu honetan. Zein eginkizun mota izan dezakete intelektualek Beranduko Modernitateko gizarteetan? Zein agertoki instituzionaletan berreraiki ditzakete beraien rolak eta nortasunak testuinguru berrian? Galdera hauei erantzutera dator lehen liburuko hau. Gai honen inguruan hurbilketa orokorra egiten da, sarrera gisa.