Preguntes freqüents sobre la vigència i pròrroga de les autoritzacions de residència i estada a Espanya afectades pel període d'estat d'alarma per la covid 19* [versió en rus], Часто задаваемые вопросы о сроке действия и продлении разрешений на проживание и пребывание в Испании, затронутых периодом тревоги (COVID-19), Часто задаваемые вопросы о заявлениях для предоставления Международной защиты во время чрезвычайного положения в связи с COVID-19, Часто задаваемые вопросы по процедурам в отношении дел иностранцев во время чрезвычайного положения из-за COVID-19 в связи с Дополнительным положением номер 3 о приостановлении административных сроков, Часто задаваемые вопросы о запросах справок для Управления по делам иностранцев, которые предоставляет Generalitat Каталонии [Автономное Государство Каталонии] во время чрезвычайного положения в связи с COVID-19

  • Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI)
  • Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
  • Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi
Document elaborat en el context de confinament davant l’emergència provocada per la COVID-19., El Servei d'Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI) edita un document que recull els dubtes que puguin sorgir sobre les mesures que s’han aplicat en matèria d’estrangeria davant la covid-19., Document prepared in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19., Documento elaborado en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.