Guia d'acollida de butxaca de Barcelona : Ciutat Vella [versió en català i urdú]

  • Direcció d'Immigració
Editat anteriorment amb el títol: Guia de recursos per a persones nouvingudes a Barcelona