Conversa mèdica català - tagal

  • Gràcia i Solé, Lluïsa
  • Eustaquio, E.
  • Eeghem, C. van
  • Rosaceña, J.
Amb la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (2003-2005), Conversa mèdica català - tagal