Optoelektronika, fotonika a senzory

  • Silvestre Bergés, Santiago
Tento kurz uvádí studenta do problematiky optoelektroniky. V úvodních kapitolách jsou predstaveny základní pojmy týkající se prenosu optického zárení. Fyzikální mechanismy vztahující se k problematice optoelektronických soucástek jsou popsány ve ctvrté kapitole. Hlavní optoelektronické prvky jsou uvedeny v páté kapitole. Kapitoly 6. a 7. popisují principy optických komunikací a hlavní aplikace optoelektroniky., Peer Reviewed