De Bello maioricano. Libri Octo

  • Juan Castelló, Jaume
Esmenes al text i anotacions crítiques del llibre: LORENZO VERONÉS, La Guerra de Mallorca en ocho libros. Cronología, introducción, edición crítica, traducción e índice de Jaume Juan Castelló. Barcelona, Bosch 1996, 423 p.