Internet vecí

  • Salazar Soler, Jorge
  • Silvestre Bergés, Santiago
V súcasnosti architektúra založená na Internete dovoluje výmenu služieb a tovarov medzi prvkami, zariadeniami a objektami pripojenými do siete. IoT sa odvoláva na sietové pripojenie každodenných objektov, ktoré sú casto vybavené urcitým druhom inteligencie. V tomto kontexte môže byt Internet taktiež platforma pre zariadenia na elektronickú komunikáciu, zdielanie informácií a špecifických dát so svetom okolo nich. Takže IoT môže byt vnímaný ako reálna evolúcia toho, co rozumieme pod slovom Internet. Internet bol z väcšej casti využívaný na spojovo orientované aplikacné protokoly ako HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Napriek tomu v dnešnej dobe velké množstvo inteligentných zariadení komunikuje medzi sebou a dalšími riadiacimi systémami. Tento koncept je známy ako M2M (Machine-to-Machine communications)., Peer Reviewed