Euskal kazetarien liburutegi digitala: ikerketa-proiektua = Biblioteca digital de periodistas vascos: proyecto de investigación

  • Díaz Noci, Javier
Las siguientes páginas recogen un/namplio proyecto de investigación,/npensado a varios años vista y para un/nequipo de personas, sobre medios de/ncomunicación y periodistas en el País/nVasco. En concreto, se pretende,/ncomo objetivo general, conocer los/nmedios de comunicación vascos y los/nprofesionales que han trabajado en/nellos, de manera que se pueda obtener/nun conocimiento científico general/ny con perspectiva histórica del/nmismo., Honako orri hauek Euskal Herriko komunikabide/neta kazetariei buruzko ikerketa-/negitasmo handi samar bat, urte batzuetarako/neta lagun batzuek burutu/nbehar izatekoa, jasotzen dute. Zehazki,/nhelburu orokor gisa Euskal Herriko hedabideak/neta bertan lan egin duten profesional/nbehar bezala ezagutzea du helburu,/nezagupen zientifiko eta ikuspuntu/nhistoriografiko batetik.