La llicenciatura en Física: Perfil de la professió. Estudi d’inserció professional

  • Llosa, Josep
  • Dorio Alcaraz, Inmaculada
  • Ferrater Martorell, Cèsar
  • Figuera Gazo, Pilar
  • Grifols, J. A.
  • Jou i Mirabent, David, 1953-
  • Martínez, Ma. Celia
  • Redaño, Àngel
  • Torrado Fonseca, Mercè
  • Vives i Santa-Eulàlia, Eduard
Les oportunitats professionals dels llicenciats i llicenciades en Física han evolucionat molt en el passat immediat, i també s’ha ampliat els tipus de sectors laborals que enrolen físics. Fa just trenta anys, la major part dels titulats era absorbida pel sector de l’ensenyament secundari i superior. Una minoria aconseguia fer carrera de recerca, principalment en centres acadèmics. En l’actualitat el panorama ha canviat força ja que, com revelen algunes enquestes a graduats recents de mitjan els anys noranta, la sortida professional de l’ensenyament només representava un 50 % del total.