Found 4784 result(s)
Found 48 page(s)

Ikerketaz gizarte langintzan: sorburuak, kopuruak eta aburuak, Research on social work: origins, figures and misconceptions

Repositorio: Digibug: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada
Berrio-Otxoa Otxoa de Angiozar, Kontxesi

http://revistaseug.ugr.es/index.php/tsg/article/view/917/1055, Artikulu honek jasotzen ditu gizarte langintzaren arloan ikerlanaren beharraz arduratu diren egile esanguratsuek gizarte langintzako ikerketari emandako definizioak. Bidenabar, gizarte langintzaren hastapenetan beste jakintza arloekin uztartuta egindako ikerketek izandako garrantzia ere azaltzen zaigu. Ikerketari buruzko aipuekin batera, ohartarazten zaigu ikerketa modu ezberdinetan ulertu izan dela gizarte langintzaren eremuan; eta horren harira, gizarte langileen jardunean ikerketak duen…, This article covers the different definitions of research in social work built up by the more significant authors who have worried about the need for doing research work on social work. At the same time, it show us the importance of combined research with other areas of knowledge that took place at the begginings of Social Work discipline. Moreover, the article worns us about the diferent ways that research has been understood in relation with social work and it points out the presence and…Euskal kazetarien liburutegi digitala: ikerketa-proiektua = Biblioteca digital de periodistas vascos: proyecto de investigación

Repositorio: Repositorio Digital de la UPF
Díaz Noci, Javier

Las siguientes páginas recogen un/namplio proyecto de investigación,/npensado a varios años vista y para un/nequipo de personas, sobre medios de/ncomunicación y periodistas en el País/nVasco. En concreto, se pretende,/ncomo objetivo general, conocer los/nmedios de comunicación vascos y los/nprofesionales que han trabajado en/nellos, de manera que se pueda obtener/nun conocimiento científico general/ny con perspectiva histórica del/nmismo., Honako orri hauek Euskal Herriko komunikabide/neta kazetariei buruzko ikerketa-/negitasmo handi samar bat, urte batzuetarako/neta lagun batzuek burutu/nbehar izatekoa, jasotzen dute. Zehazki,/nhelburu orokor gisa Euskal Herriko hedabideak/neta bertan lan egin duten profesional/nbehar bezala ezagutzea du helburu,/nezagupen zientifiko eta ikuspuntu/nhistoriografiko batetik.Graphene mechanical resonators coupled to superconducting microwave cavities

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Weber, Peter

In recent years, mechanical resonators based on graphene have attracted considerable interest as nanoelectromechanical systems (NEMS). Graphene NEMSs allow for exceptional properties such as high mechanical strength, high frequencies and quality factors, tunable mechanical properties, and ultra-low mass. As a consequence, these systems are promising to investigate motion in the quantum regime, probe rich nonlinear phenomena, sense minuscule masses and forces, and study surface science. However…, Durante los últimos años resonadores mecánicos basados en grafeno han atraído un considerable interés como sistemas nanoelectromecánicos (NEMS). Los NEMS de grafeno permiten excepcionales propiedades como una gran estabilidad mecánica, altas frecuencias de resonancia y factores de calidad, propiedades mecánicas ajustables y masas muy pequeñas. Como consecuencia, estos sistemas son buenos candidatos para investigar el movimiento mecánico en el régimen cuántico, indagar varios fenómenos no…The Long-Term Clinical and Functional Course of Borderline Personality Disorder. Evolución clínica y funcional del trastorno límite de personalidad a largo plazo

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Álvarez Tomás, Irene

The present thesis aims to extend our knowledge on the long-term clinical and functional course of borderline personality disorder (BPD) and explore potential predictors of several long-term outcomes. To this end, we conducted a 10-year prospective study in a Spanish sample of BPD patients and, afterwards, we carried out a systematic review and meta-analysis of prospective studies that had followed BPD clinical samples over five years and beyond, which included our previous follow-up study. At…, El propósito de la presente tesis doctoral es profundizar en el conocimiento de la evolución a largo plazo del trastorno límite de personalidad (TLP), atendiendo tanto a variables psicopatológicas como de funcionamiento social y calidad de vida, y explorar los efectos de diversos predictores en dicha evolución. Para ello, se llevó a cabo primeramente un estudio prospectivo a 10 años en una muestra clínica española de pacientes con TLP. En el seguimiento a 10 años, más de la mitad de los…Teknologia garatzeko estrategiak baliabide urriko hizkuntzetarako: euskararen eta ixa taldearen adibidea

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Aduriz, Itziar, Alegria, Iñaki, Artola, Xabier, Díaz de Ilarraza Sánchez, Arantza, Sarasola, Kepa

El artículo comienza presentando varios datos que muestran la situación de la lengua vasca, y a continuación proponiendo una clasificación para las lenguas del mundo según sea su presencia en Internet y en la tecnología de la lengua. El cuerpo del artículo presenta el trabajo hecho por el grupo Ixa en el campo del procesamiento automático del euskara, identificando sus siete hitos principales y describiendo la estrategia que ha guiado este desarrollo. Se plantea que esta estrategia puede servir…Euskarazko anafora pronominala: ikuspuntu konputazionala eta corpus baten garapena, Pronominal Anaphora in Basque: computational point of view and the development of a corpus

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Aduriz, Itziar, Ceberio, Klara, Díaz de Ilarraza Sánchez, Arantza

This paper describes the process of annotating pronominal anaphor in a corpus of Basque which consists of 54.000 words. Our aim is to use this annotation as a basis for later computational processing. The linguistic study carried out and the criteria defined for the tagging process are also presented in the paperCreative Commons lizentziak Estatu espainiarrean

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Labastida i Juan, Ignasi, 1970-

Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/27623, Duela pare bat urte gutxi batzuk ezagutzen zituzten Creative Commons lizentziak, baina gaur egun termino hori sarean libre dauden obra digitaletarako lizentzien estandarrari lotzen ari zaio, GNU (GPL, LGPL) proiektuko lizentziak software librerako estandar bati lotzen zaizkion bezalaUna panorámica de la investigación iberoamericana sobre eficacia escolar

Repositorio: Biblos-e Archivo: Repositorio Institucional de la UAM
Murillo Torrecilla, Francisco Javier

La investigación sobre eficacia escolar puede aportar interesantes informaciones que ayuden a la toma de decisiones por parte de administradores, docentes, directivos y políticos para la optimización de los niveles de calidad y equidad de los sistemas educativos. Sin embargo, para que dicha investigación sea realmente útil es necesario que sean trabajos desarrollados a partir del análisis de la realidad a modificar y por investigadores con un profundo conocimiento de ésta. En este artículo se…Hurbilketa aragoieraren egoerara Lehen Hezkuntzan eta Haur Hezkuntzan 20 urtez irakatsi ostean. Familien jarrerak

Repositorio: Zaguán: Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Campos Bandrés, Iris Orosia

Bi hamarkada izango dira 2017an aragoiera Huescako probintziako hainbat eskola «pilotu»tan borondatezko irakasgai gisa ezarri zenetik. Urteak igaro ahala eta legediak bidea eman ahal izan duen heinean, arriskuan dagoen hizkuntza hori hezkuntza arloan garatzeko egitasmoek eboluzio xumea ageri dutela diote datu kuantitatiboek. Gainera, gutxi dira aragoierak eskolan dituen emaitzei, egoerari, eta etorkizun-perspektibei buruzko datu zientifikoak. Egoera honen hurbilketa eskaintze aldera, kasu…Bayonaco Diocesaco bi-garren catichima

Repositorio: GREDOS: Repositorio Institucional de la Universidad de Salamanca
La Vieuxville, Pierre-Guillaume de

Obra perteneciente al Fondo Antiguo de la Biblioteca de la USALCarta de Iokin Zaitegi Plazaola a Antonio Tovar Llorente. Guatemala (Guatemala), 22 de abril de 1955

Repositorio: GREDOS: Repositorio Institucional de la Universidad de Salamanca
Zaitegi Plazaola, Jokin, 1906-1979

[ES] Carta de Iokin Zaitegi Plazaola, escritor y traductor vasco y profesor de Griego y cultura griega de la Universidad San Carlos de Guatemala, a Antonio Tovar Llorente informándole de que le envía la revista Euzko-Gogoa que publican en Guatemala. Le dice que también le ha enviado sus tragedias de Sófocles traducidas al euskera, que publicó en México. Se queja de que no puede vender su obra en España ni tampoco la revista, debido a la censura franquista, y le pide que intervenga para obtener…Carta de José Antonio Loidi Bizkarrondo a Antonio Tovar Llorente. Irún (Guipúzcoa), 16 de octubre de 1955

Repositorio: GREDOS: Repositorio Institucional de la Universidad de Salamanca
Loidi Bizkarrondo, José Antonio, 1916-1999

[ES] Carta de José Antonio Loidi Bizkarrondo, farmaceútico de Irún a Antonio Tovar Llorente solicitando que el Secretariado de Publicaciones de la Universidad le envíe la obra "Nombres vascos de las plantas", de Karl Bouda y D. Baumgartl.Carta de Norbert Tauer a Antonio Tovar Llorente. Praga (Checoslovaquia), 20 de febrero de 1956

Repositorio: GREDOS: Repositorio Institucional de la Universidad de Salamanca
Tauer, Norbert, 1898-1983

[ES] Carta de Norbert Tauer, diplomático checo, escritor y vascófilo solicitando que le envíe la obra "Nombres vascos de las plantas", de Karl Bouda y D. Baumgartl, ya que a él le resulta imposible comprarla desde Praga. Se ofrece, por su parte, a enviarle desde Checoslovaquia cualquier libro que le interese.Antzinateko baskoiak: izen eta izanaren arteko eztabaidak (XVI.-XXI. mendeak). // Vascones in antiquity: discussions about their name and existence (16th-21st centuries).

Repositorio: Sancho el Sabio : Revista de Investigación Vasca-Euskal Ikerketa Aldizkaria
Lanz Betelu, Jokin

El estudio recoge el surgimiento y desarrollo de las corrientes historiográficas en torno a los vascones desde el siglo XVI hasta nuestros días, señalando las distintas discusiones historiográficas que han surgido en su seno y que siguen obstaculizado el desarrollo adecuado de la investigación de los vascones antiguos y sobre todo tardíos. Baskoi berantiarren inguruan XVI. mendean agertu, eta gaur arte garatu diren eztabaida historiografikoak biltzea du helburu lan honek. Debate horietan…Euskara eta euskal kulturarekiko jarrera Gasteizko eskola batean : Gasteizko Francisco de Vitoria BHI ikastetxeko ikasleekin egindako ikerketa kualitatiboa // Basque language and attitude towards Basque culture in a school in Vitoria. Qualitative research done with Francisco de Vitoria’s High School students

Repositorio: Sancho el Sabio : Revista de Investigación Vasca-Euskal Ikerketa Aldizkaria
Garaio Mendizabal, Beñat

La normalización del euskera presenta diversos ejes y campos, todos ellos necesarios para continuar con este proceso de recuperación. Así las cosas, ¿cuál es la opinión que tienen en la actualidad los jóvenes emigrantes de una ciudad castellanoparlante como Vitoria en torno al euskera y la cultura vasca? Y abundando en ello, ¿cuál es la situación en el IES Francisco de Vitoria, convertido en un ghetto? Al objeto de dar respuesta a esas preguntas, se llevó a cabo un estudio cualitativo con…Rudolf Trebitsch-en euskal grabazioak : deskribapena eta bibliografia // Rudolf Trebitsch’s Basque recordings: description and bibliography

Repositorio: Sancho el Sabio : Revista de Investigación Vasca-Euskal Ikerketa Aldizkaria
López de Arana Arrieta, Inaxio

En este artículo se recoge una descripción somera de las grabaciones vascas realizadas durante el verano de 1913 por el etnólogo austríaco Rudolf Trebitsch, y se da cuenta, mayormente, de detalles bibliográficos sobre aquellas grabaciones. En aquel viaje realizado al País Vasco, Trebitsch efectuó grabaciones del euskera y grabaciones musicales. Gracias a Jose Maria Etxebarria, las grabaciones del euskera se encuentran ya transcritas, analizadas y traducidas, al castellano o al francés. El campo…Jaungoikoak lehendakaria babes dezala! : Euskal Herriko rock erradikaleko erretorikaren interpretazio libertarioa // God save the Basque president! Libertarian interpretation of radical rock’s rhetoric in the Basque Country

Repositorio: Sancho el Sabio : Revista de Investigación Vasca-Euskal Ikerketa Aldizkaria
Saenz del Castillo Velasco, Aritza

Este artículo analizará los nuevos movimientos contraculturales juveniles aparecidos en la segunda mitad de la década de los 70 y principios de los 80 del pasado siglo en el País Vasco en relación a lo que ha venido ha denominarse Rock Radical Vasco. Examinará los discursos presentes en las diferentes formaciones musicales que formaron este conglomerado a veces polémico y su relación y semejanza con ciertas corrientes libertarias. Artikulu honek Euskal Herrian hirurogeita hamar garren…Gaztelerazko eslogan dilogiko edo polisemikoen euskaratzea : itzulpen konparazioa eta estrategiak // Translating dialogic and polysemic slogans from Spanish into Basque

Repositorio: Sancho el Sabio : Revista de Investigación Vasca-Euskal Ikerketa Aldizkaria
Urkiola Gamarra, Garazi

El eslogan es un recurso muy utilizado en publicidad por su capacidad de atraernuestra atención. Sin embargo, a la hora de traducir los eslóganes dilógicos opolisémicos, dicha capacidad puede quedar parcial o totalmente mermada si nose utilizan las estrategias adecuadas. En este trabajo he querido comparar diversas traducciones del castellano al euskera de diferentes eslóganes dilógicos y polisémicos, dicha capacidad puede quedar parcial o totalmente mermada si no se utilizan las estrategias…Hiriko-Espazioak noiz eta nola bihurtzen dira norberaren tokiak? // Urban spaces: when and how turn into own places?

Repositorio: Sancho el Sabio : Revista de Investigación Vasca-Euskal Ikerketa Aldizkaria
Iraola Mendizabal, Imanol

La ciencia geográfica realiza diferentes estudios y divisiones del territorio en base  a las corrientes epistemológicas: la más tradicional ha sido la regional, distinguiendoa su vez la geografía política, natural o económica. A lo lago del presentetexto el enfoque empleado es el de la geografía humanística. Se desea alcanzaruna visión cultural del espacio, aproximándonos al pensamiento del ciudadano. Elespacio concreto donde se desarrolla el artículo es el entorno de la bahía Pasaia.…Hezkuntza plastikoa behar bereziak dituzten haurrengan / La educación plástica en alumnos con necesidades especiales.

Repositorio: Academica-e: Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Claramunt Oregi, Araitz

Los beneficios que aporta el arte a los niños y en concreto a los alumnos con necesidades especiales es lo que nos ha motivado a saber qué beneficios es capaz de aportar. Hemos querido averiguar si sería posible plantear la educación de estos niños desde la plástica y para ello se ha estudiado el estado de la cuestión. En este apartado se investigan varios trabajos de expertos que han tratado y unido. Visto que la mayoría se basan en una metodología expresionista, se plantea si la educación de…, Arteak gizartean duen eraginak haurrei eta zehazki behar bereziak dituzten haurrei zein onura ekartzen dizkien jakitera motibatu gaitu. Haur hauen irakaskuntza plastikaren bidez bideratzea posiblea den jakin nahi izan dugu eta horretarako gaur egun gaiaren egoera aztertu da. Bi gai hauek haien artean lotu dituzten zenbait adituren lanak ikertu dira “Estado de la cuestión” atalean eta gehiengoak metodologia espresionistetan oinarritzen zirela ikusirik, haur hauen hezkuntza ikuspegi horretatik…, It was motivating for us to know more about the benefits that arts have in SEN children due to its influence in society. We wanted to know if it would be possible to enhance their education re-directing it through the plastic arts. For this reason, we researched about this topic wanting to find out what has already been studied. In the section “Estado de la cuestión” We have analyzed some expert’s work were these two topics were related, and realized that most of their educational purposes were…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanGelan ikaskuntza kooperatiboa martxan jartzeko ezagutzak.

Repositorio: Academica-e: Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Errea Goñi, Karen

En este trabajo se exponen pasos a seguir para implantar el método del aprendizaje cooperativo en un aula de primaria (también extrapolable a aulas de educación secundaria, bachiller o incluso universitarias). Se presentan condiciones previas que debe tener un aula antes de introducir el aprendizaje cooperativo y diversas maneras de formar los grupos, en base a los objetivos que se quieran alcanzar, exponiendo distintas pautas para ello. Así mismo, se desarrollan distintos métodos dentro de…, Lan honetan Lehen Hezkuntzako gela batean ikaskuntza kooperatiboa ezartzeko jarraitu beharreko hainbat pauso azaltzen dira. Hauek Bigarren Hezkuntza, batxiler zein unibertsitate klase baterako ere baliagarriak suerta daitezke. Lehenik eta behin, gelak eman beharreko aurrebaldintza batzuk aurkezten dira baita helburuen arabera taldeak osatzeko modu ezberdinak ere horretarako jarraibideak emanez. Bestalde, metodologia honen barnean dauden zenbait metodo aurkezten dira, taldeetan lan egiten…, This document is focused on different steps to follow to introduce cooperative learning in a class of Primary Education, which can be applied in secondary or university classes too. There are exposed requirements that a class needs before the start of cooperative learning and there are included different guidelines of how groups or teams must be set up. Furthermore, several methods of this methodology are expounded. It also presents a guide that provides many ways, aspects and methods to…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanJustizia Administrazioa Nafarroan Gerra Zibilaren garaian: Natalio Cayuela auzitegiko idezkariak jasan zuen errepresioa eta depurazioa

Repositorio: Academica-e: Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Goñi Flores, Miren

Este trabajo ha tenido como objetivo estudiar el caso de Natalio Cayuela, Secretario de la Audiencia de Pamplona antes del golpe de estado de 1936. Además de utilizar la información ya recogida en distintas bibliografías sobre su vida, para un estudio más profundo hemos acudido a los expedientes que se le abrieron en plena guerra civil. El caso de este secretario judicial, se sitúa en la depuración judicial que se puso en marcha en los primero años de la guerra civil. Este sistema de depuración…, Lan honek 1936ko Estatu kolpea eman baino lehen Nafarroan Auzitegiko idazkaria izan zen Natalio Cayuelaren kasua ikertzea izan du helburu. Bibliografia ezberdinetan agertzen den informazioaz baliatzeaz aparte, bere inguruan ikerketa sakon bat egiteko gerra zibilean zehar eta frankismoaren garaian ireki zitzaizkion espedienteak landu dira. Idazkari honen kasua, gerra zibilaren hasieran martxan jarritako garbiketa prozesuan kokatzen da. Sistema totalitarioetan ematen den garbiketa prozesu hau,…, The aim of this work has been to study the case of Natalio Cayuela, the secretary of the Court of Pamplona before the coup of 1936. Besides using the information already collected in several bibliographies about his life, for a further research we have also been employing the files that were opened during the civil war. The instance of this secretary takes place in the first years of the civil war, when the judicial clearance was launched. This judicial cleaning system, which was characteristic…, Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad Pública de Navarra, Zuzenbidean Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanIkastetxearen zuzendaritza: kasu azterketa bat

Repositorio: Academica-e: Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Gago Balda, Josune

En este trabajo se realiza una investigación sobre el origen, la evolución y la situación actual de la Dirección de las Escuelas Públicas de Educación Infantil y Educación Primaria. Para la elaboración de la parte teórica tomamos en cuenta tres dominios de estudio: el dominio legal, el dominio científico y el dominio real. En cambio, para efectuar la parte empírica de este trabajo hemos optado por el método del caso de investigación, y para ello, hemos creado un cuestionario y lo hemos aplicado…, Lan honetan, Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxe Publikoetako Zuzendaritzaren jatorria, bilakaera eta gaur egungo egoeraren inguruko azterketa bat egiten dugu. Atal teorikoa eraikitzeko hiru eremu hartzen ditugu aztergai gisa: legala, zientifikoa eta erreala. Atal enpirikoa burutzeko, ordea, kasu azterketa metodologian oinarritu gara eta, horretarako, galdetegi bat sortu eta aplikatu diegu hiru ikastetxe publikoko zuzendariei. Galdetegiak aipatutako hiru eremuetatik eratorritako eduki eta…, This Project is about an investigation which explains the origin, evolution and the current situation in The Management of Public Schools. The theoretical part of this work is based on taking into account three aspects of the studio: the legal, the scientific and the real. The empiric part of the project is done using the method of a research case, and to do that, we have created a questionnaire that it is done by three headmasters of three different public schools. All the contributions and…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanInklusioaren ikuspegitik banakako curriculum egokitzapenerako teknika psikologikoak

Repositorio: Academica-e: Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Galarza Estanga, Lucia

El trabajo que vamos a dar a conocer a continuación titulado las técnicas psicológicas necesarias para una Adaptación Curricular Individual (ACI) desde el punto de vista inclusivo, recoge diversas técnicas psicológicas para ser utilizadas con el alumnado que presentan necesidades educativas especiales. En primer lugar, se muestra la parte teórica y en segundo lugar, la parte teórico-práctico en la cual aparecen reflejadas algunas vivencias en la época de prácticas escolares. En la parte teórica…, Jarraian aditzera goazen Inklusioaren ikuspegitik banakako curriculum egokitzapenerako teknika psikologikoak lan proiektu honek, erabilgarriak diren teknika psikologikoak ugari biltzen ditu. Esan beharra dago, lehenik eta behin, atal teorikoa aurkezten duela eta bigarrenik, atal teoriko-praktikoa, hots, praktika garaian bereganatutako islapen batzuk azaltzen direla aipatu beharra dut. Atal teorikoari erreferentzia egiten badiogu, maisu-maistrek ezagutu beharreko hainbat eduki ageri dira,…, The project I will show, is called "Psychological Techniques necessary for the Individual Curricular Adaptation" (ICA) from the inclusive point of view, includes various psychological techniques to use with the students who have special educational needs. Firstly, the theoretical part is shown and secondly, its show the theoretical and practical part in which are reflected some experiences in the school age. In the theoretical part of my project, I show some content that all the…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanIkus kulturak Lehen Hezkuntzako ikasleengan duen eragina genero ikuspegitik begiratua, Influencia de la cultura visual en los alumnos y alumnas de primaria desde una perspectiva de género

Repositorio: Academica-e: Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Álvarez Pérez de Albeniz, Zulema

La cultura visual y los mensajes estereotipados, sexistas que esta envía, tienen una gran influencia sobre los niños y las niñas, y por desgracia, su identidad se crea basándose en dichos mensajes. En este trabajo se ha llevado a cabo una propuesta didáctica con alumnos y alumnas de 6º de primaria, la cual tiene como objetivo principal identificar dicha influencia de la cultura visual, y por lo tanto, desde una perspectiva de género, quiere desarrollar en el alumnado una conciencia y…, Ikus kulturak eta honek bidaltzen dituen mezu estereotipatuak, sexistak haurrengan oso eragin handia dauka, eta zoritxarrez, beren identitatea horren arabera garatzen da. Lan honetan proposamen didaktiko bat aurrera eraman da 6. LHko ikasleekin, zeinak xede nagusia ikus kulturaren eragin hori identifikatzea duen, eta beraz, genero ikuspegi batetik ikasleek horrekiko duten kontzientzia eta pentsamendu kritikoa garatzea. Proiektua saio ezberdinetan garatu da eta bertan ariketa eta dinamika…, The visual culture and the stereotyped and sexist messages that it sends, have a big influence in children, and unfortunately, their identity is created by those messages. This project has been carried out with 6th grade students, and its principal aim is not only to identify the influence of the visual culture, but also to make children be able to develop a critical thinking about this issue from a gender perspective. The project has been developed in different sessions, in which we have been…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanJarrai (1959-1968), hito del teatro vasco de vanguardia, Jarrai (1959-1968), abangoardiako euskal teatroaren ikur

Repositorio: e-Archivo: Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Gereñu Odriozola, Idoia

Programa Oficial de Doctorado en Humanidades, Presidente: Francisco Gútierrez Carbajo.- Secretario: Lourdes Otaegi Imaz.- Vocal: Cristina Lasa OchotecoBerri txarrak jaso dituzten pazienteen maneiu emozionala. Berrikusketa bibliografikoa.

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Ibarretxe Diego, Nerea

Marko teorikoa eta justifikazioa: Berri txarren komunikazioa osasun profesional guztiek noizbait biziko duten esperientzia bat da. Halako informazioak pazientearengan inpaktu emozional handia sortzen du. Ondorioz gaixoarengan sortzen diren jarrera eta emozioak oso kontuan izan behar ditugu. Askotan, transmisioan, informazioaren integrazioa pobrea izaten da, sortzen diren emozio negatibo hauek atentzioan eragiten baitute. Horregatik, beharrezkoa da komunikazio eraginkor bat aurrera eramatea.…Disfagia orofaringeoaren erizain interbentzio eraginkorrak iktusa jasan duen pertsona batean

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Martin Cuadrado, Leire

MARKO TEORIKOA ETA JUSTIFIKAZIOA Iktus akutuak, gaur egun, lehenengo mailako osasun-arazo publikoa dira. Zenbatesten da urtero 130 mila pertsona inguru jasaten dutela iktus bat Espainian. Biztanleria talde horretatik, %40-a gaitasun murrizpen nabari batekin geratzen delarik. Datuen arabera, iktusa, beraz, desgaitasun kausa nagusia da helduetan. Kapazitate galera horien artean, disfagia dugu, zein %65-eko agerpena duen. Hortaz, iktus kasuek, kostu sanitario handia suposatzen dute, ez soilik…Mastektomia erradikalaren inpaktua emakumezkoaren gorputz irudi eta sexualitatean: literaturaren errebisio bibliografikoa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Cearsolo Iñarra, Ane

Esparru kontzeptuala eta justifikazioa: Gaur egun, zortzi emakumetatik batek bularreko minbizia pairatu ohi du, urtez-urte intzidentzia are eta altuagoa izanik. Egungo sendaketa-tratamendu nagusia kirurgia da. Beronen barne, emakumezkoaren bizitza-kalitatean inpaktu bortitzena sortzen duen teknika kirurgikoa mastektomia erradikala izanik. Bular erauzketaren ondorioz kaltetuen diren alorren artean, egiaztatu izan da gorputz irudia eta sexualitatea direla inpaktu nabarmena jasotzen duten alorrak…Musikoterapia zainketa aringarrietan

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Gorritxategi Espinazo, Maider

Marko teorikoa eta justifikazioa: Gaur egun, zainketa aringarrietako gaixoek jasaten dituzten zeinu eta sintomei aurre egiteko tratamendu mota ugari aurki daitezke. Alde batetik, tratamendu farmakologikoa erabil daiteke eta bestetik, tratamendu ez farmakologikoa. Azken honi dagokionez, metodo ugari hartzen ditu bere baitan eta musikoterapia horietako bat da. Terapia honek gaixoek pairatzen dituzten zeinu eta sintomen kontrolean lagundu dezake pertsonen ongizatea hobetuz. Helburu orokorra:…Neonatologia unitateetan ospitaleratuta dauden eta arnas hartzeko zailtasunaren sindromea duten ume goiztiarrei zuzendutako arnas fisioterapia mota eta gorputz-jarrera desberdinen berrikusketa bibliografikoa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Abril Prosa, Nuria

Esparru kontzeptuala eta justifikazioa: Ume goiztiarra 37. gestazio astea bete baino lehen bizirik jaiotzen den umea da. Erditze goiztiarra modu espontaneoan apurturiko poltsagatik gerta daiteke, baina normalean haurdunaldi anitzak eta amaren jatorri sistemikoko gaitzengatik gertatzen da. Ume goiztiarren arnas asaldurarik inportanteena, arnas hartzeko zailtasunaren sindromea (AHZS) da, zein biriketako fluidoen absortzio atzeratuagatik eta surfaktante kantitate urriagatik eraginda dagoen. Arnas-…Parkinson gaixotasunaren eragina gaixoen bizi kalitatean: berrikusketa bibliografikoa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Arando Zubia, Amaia

Marko teorikoa eta justifikazioa: Parkinson gaixotasuna sistema nerbiosoan eragiten duen gaixotasun neurodegeneratibo kronikoa bat da, garuneko sustantzia beltzean eragiten duena. Substantzia beltzean dauden neuronak kaltetzen dira eta dopamina neurotrasmisoreen gutxipena gertatzen da, ondorioz garunak gorputzeko mugimenduen kontrola galtzen du sintoma motoreen eta sintoma ez motoreen agerpena emanez. Sintoma horiek sufrimendua, ezgaitasuna eta dependentzia sorrarazten die gaixoei beraien…"Gero": hermetikak eta hermeneutikak

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Salaberri Muñoa, Patxi

Editores de la obra colectiva, Aitor Iglesias, Ariane Ensunza, [EN] Incarnate devil in a talking snake, the central plains of Asia in his garden, in shaping-time the circle stung awake, in shapes of sin forked out the bearded apple; and God walked there who was a fiddling warden, and played down pardon from the heavens'hill. We in our Eden knew the secret guardian in sacred waters that no frost could harden, and in the mighty mornings of the earth; Hell in a horn of sulphur and the claven myth, all heaven in a midnight of the sun, a serpent fiddled in…Etxebizitza duinerako eskubidea: bilakaera eta hori egikaritzeko neurriak eta proposamenak

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Juaristi Agirre, Iraide

Etxebizitzaren gaia problema delaulertzen hastea beharrezkoa da irtenbideak ematen hasteko. Horretarako, lan honen baitan botere publikoek etxebizitzaren arazoari modu eraginkor batean erantzuna emateko burutu duten jarduera araugilea aztertuko da. Zuzenbide administratiboa izango da lanaren ardatza, administrazio publikoa,Estatutuetan eta Konstituzioan aurreikusten diren eskubide eta askatasunen bermerako instrumentuak sortzeko tresna dela ulertuz. Kasu honetan, etxebizitza duinerako…Gizarte hezitzaileen praktika profesionalaren testuinguru instituzionala

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Fernández Fernández, Idoia Begoña, Otaño Maiza, Jesús, Arandia Loroño, María Teresa, Alonso Olea, María José, Aguirre Garcia, Nerea, Remiro Barandiarán, María Aranzazu, Beloki Arizti, Miren Nekane, Uribe-Echevarría Flores, Aranzazu

HAURBABESA LANBIDE ikerketa taldea (Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU eta Gizarte Hezitzaileen Euskadiko Elkargoa) Idoia Fernández, Jesus Otaño, Maite Arandia. Josebe Alonso, Nerea Agirre, Arantza Remiro, Nekane Beloki eta Arantxa Uribe-Etxeberriak osatua., Jarraian aurkeztuko den lan honetan babesgabetasun egoeran dauden haur eta gazteen eremuan diharduten profesionalengan jarriko da arreta. Gizarte errealitate berriak direla eta, Gizarte Hezkuntzako profesionalen esku hartze esparrua konplexua eta aldakorra da; gizarte hezitzaileek konplexutasun honi aurre egin behar izaten diote praktika profesional anitzak garatuz. Baina paradoxikoki, praktika hauek ez dira behar bezala bildu, aztertu, teorizatu eta berreraiki hezkuntza izaera duen produkzio…Multimedia edukien ulerpen semantikorako ekarpen metodologikoak: irudien behe-mailako analisitik bideoen ekintzen sailkapenera

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Aginako Bengoa, Naiara

203 p., Konputagailu bidezko ikusmenaren zientziaren helburua irudi eta bideoen ulerpen automatikoa lortzea da, hau da, sistemak adimen artifizialarekin hornitzeko bidea. Azken urteotan multimedia edukiek izan duten hazkundearen ondorioz, beharrezkoak dira datu kantitate handi horiek maneiatu, aztertu eta erabiltzeko aukera ematen dituzten erremintak.Ikerketa honen helburu nagusia irudi eta bideoen ezagutzarako metodo eta metodologia berriak aztertu, garatu eta aurkeztea da. Egindako lana, domeinu…Herpes genitalaren ikerketa epidemiologiko, kliniko eta mikrobiologikoa Bilbo hirian

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Macho Aizpurua, Mikele

224 p., El herpes genital (HG) es una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) con mayordistribución en la población mundial con aproximadamente 500 millones de individuosafectados en todo el mundo. Además de presentar repercusiones físicas, psíquicas yeconómicas, el HG incrementa el riesgo de transmisión del virus de la inmunodeficienciahumana (VIH) y durante el embarazo es causa potencial del herpes neonatal. Debido a lastendencias sociales, demográficas y migratorias actuales, la población…Emakumearen irudia euskal haur literatura modernoan. 1980ko hamarkadako eta gaur egungo egoera

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Fernández Artigas, Eneko

409 p., Haur eta gazteei zuzendutako euskal literaturan umeek emakume eta gizon izateko eredu desberdinak topatuko dituzte liburuetako ilustrazioen, hitzen, pertsonaien eta ekintzen bitartez. Horregatik, ikerketa lan honek, genero ikuspegitik sexismoa detektatzeko, euskal haur eta gazte literatura modernoan emakumearen eta gizonaren irudiaren eboluzioa aztertzea du xede. Helburu hau lortzeko 144 liburuko corpusa hiru multzotan banatu da: 1980ko hamarkadako 70, 2013an argitaratutako 55 eta 2009tik…Eremu-teorien eta eredu analitikoen bidezko defektu kosmikoen ezaugarritzea, Characterisation of cosmic defects using field theory and analytical models

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
López Eiguren, Asier

159 p. (eng); 163 p. (eus.), Kosmologiaren eredu estandarraren eta partikulen eredu estandarraren arteko zubi-lana egiteko hautagai interesgarrienetakoak defektu kosmikoak dira. Ondorioz, defektu kosmiko hauen ezaugarritze zehatzak berebiziko garrantzia dauka. Izan ere ezaugarri hauetatik eratorritako behagarriak behaketa esperimentalekin konparatuz bi teorien arteko zubiaren osagaien berri izan baikenezake. Tesi honetan zehar defektu kosmiko mota desberdinen ezaugarrien azterketan sakondu dugu. Alde batetik, energiarekiko…MoodRec: gomendio-sistema bat hezkuntzarako

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Tamayo Uria, Iñigo

Gaur egun asko zabaltzen ari den sektoretako bat online bidezko hezkuntza da. Teknologia berriekin gertatu ohi den bezala, ikasketak kudeatzeko sistemek (Learning Management Systems) bere abantaila eta desabantailak eskaintzen dituzte. Abantailetako bat, plataforma horien erabiltzaileek sortzen duten datu kantitate handia da, izan ere sortutako datuei esker ikaslearen eredua eraikitzeko aukera sortzen da. Eredu horren bidez ikaste-prozesua ulertzeko aukera (Learning Analytics) zein ikaslea…Zuzendaritza-prestakuntzarako tresna gisa coaching exekutiboaren baliotasun zientifiko eta sozialaren analisia

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Rekalde Abasolo, Izaskun

177 p., Enpresa-erakundeek zuzendarien balio estrategikoa eta haien etengabeko prestakuntzaren garrantzia ezagutzen dute. Hori dela eta, beraiek behar duten zentzuan, zuzendaritza-gaitasunak benetan eraldatzen dituzten prestakuntza-teknikak eskatzen dituzte.Coaching exekutiboa zuzendaritza garapenerako tresna bat da, enpresa-munduan geroz eta onarpen handiagoa duena, norabide horretan diharduela baitirudi. Hala ere, coaching exekutiboa, zuzendaritza garapenerako teknika gisa, berri samarra da, eta…Euskararen garapena arlo juridikoan: Euskal Zuzenbide Zibileko eta Zuzenbide Zibileko terminologiaren azterketa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
López Leiton, Nerea

En este trabajo analizo el desarrollo que ha tenido el euskera en el ámbito jurídico. Concretamente el del desarrollo de la terminología jurídica vasca en el ámbito del Derecho Civil. Pero, antes de ese análisis, hago un pequeño resumen sobre el origen de la terminología y sobre sus diferentes teorías. Después, explico quienes han sido los impulsores de la terminología jurídica y cuáles son las dificultades a afrontar para conseguir el termino jurídico vasco adecuado. Después, he analizado la…, Lan honetan, euskarak arlo juridikoan izan duen garapena aztertu dut. Zehazki, euskal terminologia juridikoak Zuzenbide Zibilaren arloan izan duen aldakortasuna aztertu dut. Baina, azterketa horren aurretik, terminologiaren sorrerari eta terminologiaren inguruko teoria desberdinei buruzko laburpen txiki bat egin dut. Ondoren, euskarazko terminologia juridikoaren eragileak nortzuk izan diren azaldu eta euskarazko termino juridiko egokia lortzeko gainditu behar diren arazoen laburpena egin dut.…Konputagarritasunerako oinarrizko teknikak

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Irastorza Goñi, María Aránzazu, Sánchez Ortega, Ana, Ibáñez Martínez-Conde, Jesús

Konputagarritasunaren Teoriak sistema informatikoek algoritmoen diseinuaren bitartez problemak ebaztean dituzten muga logikoak ezartzea du helburu. Txosten honetan teoria horren alderdi sinpleena aztertzen da. Konputagarritasunaren eta konputaezintasunaren definizioak ematen dira, eta problemak sailkatzen dira: erabakigarriak, sasierabakigarriak, erabakiezinak. Sailkapen hori gauzatzeko Konputagarritasunaren Teorian erabiltzen diren oinarriak eta frogapen teknikak azaltzen dira. Funtzio…Bularreko minbizia izan eta mastektomia jasan duten emakumeei eman beharreko erizaintza-zainketak

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Mitxeo Oteiza, Maialen

Sarrera: bularreko minbizia bigarren minbizi mota ohikoena da munduko emakumeen artean. Gaixotasuna tratatzeko tratamendua ezberdina izango da minbizi motaren eta hedatze-fasearen arabera. Tratamendu aukeretako bat mastektomia da, hau da, bularra erauztea. Helburua: lanaren helburua bularreko minbizia izan eta mastektomia jasan duten emakumeei eman beharreko erizaintza-zainketak aztertzea izan da. Metodologia: errebisio narratiboa egin da. Pubmed, Dialnet, Cuiden, Cochrane Plus eta Biblioteca…Erizainaren inplikazioa Espainiako kolon-ondesteko minbiziaren baheketa-programan, biztanleriaren parte-hartzea sustatzeko

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Horrillo Etxeberria, Itziar

Sarrera. Kolon-ondesteko minbizia Espainian intzidentzia altuen duen minbizia da eta minbiziek eragindako bigarren heriotza kausa nagusia. Hori murrizteko, komunitateetan minbizi hori goiz detektatzeko programa ezarrita dago. Biztanleria dianaren estaldura eta parte-hartzea baxua da, eta programek arrakasta izateko portzentaje horiek handitu behar dira. Portzentajeen igoeran erizainek paper garrantzitsua bete dezakete. Helburua. Lanaren helburu nagusia Espainiako komunitate desberdinetan kolon…Erizainaren laguntza azken bidaian

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Zaldibia Urbina, Ione Miren

Sarrera: Era azkar eta aurreratuan eboluzionatzen ari den gizartean bizi garen arren, heriotza oraindik ezkutuan dagoen gaia da. Gizartearen eboluzio honetan, aldaketa sozialak, demografikoak eta familiarrak ere aurkitzen ditugu eta honekin batera, zaintzailearen rol tradizionala. Heriotza etxeetatik ospitalera pasa den arren, azken urteetan, garrantzia ematen ari zaio, tradizionalki egiten zen bezala, gaixo terminalak beren familiaren intimitatean eta etxean, azken egunak eta uneak igarotzeko…Erizaintzaren esku-hartzea eskolako bullying kasuetan. Errebisio narratiboa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Garmendia Sarasola, Usue

SARRERA. Bullying modu errepikakorrean, min egiteko helburuarekin eta berdinen artean, baina ahulagoa denaren aurka erabiltzen den nagusikeria da. Azken hamarkadan kasuistikak gorantz egin du eta Euskal Autonomia Erkidegoan azken 8 urteetan 500 bullying kasu berri ezagutu dira. Munduko Osasun Erakundeak 1996. urtean eskola-jazarpena osasun publikoko arazo gisa izendatu zuen eta Espainian hala lantzen ez den arren, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako 52 ikastoletan bullyingaren…Errefluxu gastroesofagikoa haur jaioberri osasuntsuetan, noiz eta nola tratatu

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Gandarias Lucas, Nagore

SARRERA. Jan ostean urdaileko edukia hestegorrirantz era inboluntarioan joateari, errefluxu gastroesofagikoa deritzogu. Kasu askotan jaioberrietan izaten da. Izan ere, berrahoratzeak ekiditen dituen hestegorriko beheko esfinterra anatomikoki ez dago guztiz garatua. HELBURUA. Lanaren helburu nagusia, errefluxu gastroesofagikoa pairatzen duten jaioberri osasuntsuen bizi-kalitate gorena lortzeko erizain zainketak ezagutzea da. METODOLOGIA. Errebisio narratiboa egin da. Horretarako, lehenengo…Gernu-inkontinentziaren inguruko osasun heziketa programa 20-40 urte bitarteko emakumeentzat

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Sertutxa Zelarain, Jasone

Sarrera: Pelbis-zoruko disfuntzioen artean gernu-inkontinentzia da nagusi; bereziki emakumeen bizi-kalitatea nabarmen okertzen duen, eta prebalentzia altukoa den nahi gabeko gernu-ihesari deritzo. Gazteen artean esfortzuzko gernu-inkontinentzia gailentzen da, horren arrisku-faktore ohikoa inpaktu altuko ariketa-fisikoa izanik. Ikerketek gernu-isurien prebentzio nahiz tratamendurako eraginkorrak diren zenbait aukera aditzera eman dituzte. Beraz, gernu-inkontinentziaren gainean emakumeak…Haur transexualei buruzko ezagutza zabaltzeko eta onarpena sustatzeko osasun-heziketa proiektu baten garapena

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Altube Urkia, Leire

Sarrera: Haur transexualak gizartean integratzeko zailtasunekin topatu izan dira, besteak beste, horren inguruan dagoen informazio gabezia dela eta. Ondorioz, onarpen eza, sentimendu ez atseginak eta bazterketak eman izan dira. Erizainen lanen artean hezitzaile funtzioa aipatu behar da. Eginkizun horri jarraiki, haur horien integrazioa eta ezagutza zabaltzeko osasun-heziketa proiektu bat proposatzen da. Helburua: Haur transexualei buruzko ezagutza ulertzeko eta beraien onarpena sustatzeko,…Hidroterapiaren erabilera erditze prozesuan

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Alberdi Aizpuru, Maren

Sarrera: Hidroterapia antzinatik erabili izan da bere propietate sendagarriengatik. Erditze prozesuari bideratuta, bainuontzien erabilera ofizialki 1993an onartu zen Erresuma Batuan. Harrezkero, uraren kanpo aplikazioa oinarri duen terapia osagarria, lekua hartzen joan da herrialde desberdinetako osasun-sistemetan, Osakidetzara ere iritsi delarik. Hala ere, gure inguruan hidroterapiaren erabilera ez dela ohikoa ikusi da. Helburua: Erditze prozesuan amari, jaioko den fetuari eta jaioberriari…Neonatologiako zainketa intentsiboak: gurasoen parte hartzea bultzatzen

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Almendro Rodríguez, Sara

Sarrera: Haur jaioberriek, osasuntsu egonda ere, zaintzaile baten beharra izaten dute jaiotzen diren momentutik, are gehiago haur goiztiarrek, askotan zainketa bereziak behar izaten dituztelarik. Zainketa Intentsiboen Unitate Neonatalean (ZIUN) ematen diren zainketak, umearen inguruan zentratzen dira, baina erizaintza zainketak holistikoak izateko, umearen inguruko pertsonak ere kontuan izan beharko lirateke, horien artean gurasoak. Gainera, hainbat ikerketen arabera, gurasoen inplikazioak…Eraikin baten barrualdearen kartografia egiteko autoa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Aramburu Ramos, David

Garatutako proiektu honi esker, eraikin baten barrualdearen mapaketa bi dimentsiotan egin ahal izango da.Fakturatze modulu berri baten garapena WMS aplikazioan

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Viseras Arcos, Leire

WMS (WareHouse Management System) aplikazioaren zabaltzea eta aplikazio horri funtzionalitate gehiago gehitzea izan da proiektu honen helburu nagusia. Aplikazio honek logistikako operadore batek dituen funtzionalitate batzuk ditu.Merkatuan dagoeneko existitzen dira logistika aplikazioak, baina aplikazio honek erabiltzaileei aukera gehiago emango dizkie WMS aplikazioak duen atal berri honekin, Fakturazioarekin zerikusia duten prozesuak automatizatu bai dira.FPGAtan gauzatutako sistema digitaletan kontsumoa neurtzeko eta murrizteko estrategien aplikazioa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Rodríguez Sarriegui, Unai

Lan honen baitan Field Programmable Gate Array (FPGA)tan aplikatu daitezkeen kon- tsumorako neurketa eta kontrolerako tekniken azterketa eta inplementazioa egingo da. Horretarako lehenik eta behin teknika hauei dagozkien teoria desberdinak garatuko dira, ereduez eta adibideez baliatuz. Hauen artean 2 teknika aztertuko dira nagusiki, Clock-Gating eta Dinamic clock reconfiguration . Hala ere beste hainbat teknika ere aztertuko dira, besteak beste, Datapath block eta Clock enable . Ostean, FPGAtan…Funikular baten instalazio elektrikoaren berrikuntza

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Nuñez Asensio, Borja

Proiektu honen helburua, Artxandako funikularraren instalazio elektrikoaren ikerketa bat egitea da, instalazioaren efizientzia energetikoa hobetzeko, beti kontuan izanda segurtasun baldintzak eta baldintza sozioekonomikoak. Dokumentu honetan, gaur egun dagoen instalazioaren ikerketa egingo da eta irtenbideak bilatuko dira, ahal izanez gero, Bilboko Funikularraren efizientzia energetikoa hobetzeko.Garapenerako lankidetza eta bere bilakaera

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Labaien Egiguren, Irati, Gutiérrez Goiria, Jorge

Artikulu honek, Garapenerako Lankidetza politiken azken hamarkadetako bilakaera azaltzea du helburu. Bilakaera hau ulertu ahal izateko, kontuan hartu diren gaien artean, aipagarriak dira besteak beste: garapenaren inguruko debateetan izan diren aldaketak, nazioartean emandako aldaketa ekonomiko, sozial eta politikoek Garapenerako Lankidetza politiketan izandako eragina, edota lankidetzako agenteen inguruko errepasoa. Bilakaera honen azterketa amaitzeko, 2015ean argitaratu ziren Garapenerako…, This article aims to explain the evolution of Development Cooperation policies in the last decades. Among several issues, these are some of the important ones that have been included in order to understand this evolution: changes in the debates on the concept of development; the impact of economic, social and political changes at an international level on these policies; or the issue about the actors participating in them. In order to complete this analysis, the challenges that have emerged…, Gipuzkoako Foru AldundiaAxularen prosa erretorikaren argitan

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Salaberri Muñoa, Patxi

234 p., La presente tesis doctoral ofrece un estudio de la prosa euskerica del libro ascético gero (Burdeos, 1643) del escritor navarro "axular" en base a los principios generales establecidos y teorizados por la retórica clásica y empleados de forma específica dentro del ámbito de la oratoria eclesiástica. a partir del análisis pormenorizado de diversos aspectos referentes al campo de la elaboración del discurso (inventio, dispositio y elocutio), este trabajo de investigación corrobora la…Hardware lrekiaren eta Gauzen lnternetaren aplikazio bat: Hodeira konektatutako eguraldi behatokia

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Castrillo Leon, Borja

Lan honek “gauzen internetaren” plataforma txiki bat garatzea helburu du, mundu errealeko magnitude fisikoak sentsore sareen bitartez zelan eskuratu, hodeira igo eta aztertu daitezkeen ereduz adieraziz. Eredu adierazpen hau gauzatzeko, eguraldi behatoki baten adibidea hartu da ardatz bezela, adibide honek, alde batetik, aurreko puntuan adierazitako alderdi guztiak garatzeko aukera aurkezten baitu, eta, bestetik, honelako lan berri batean aurkezten…Zurezko aterpe baten era biltegi baten diseinua eta kalkulua

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Guerrero Calzas, Jon

Barakaldo herrian dagoen Arteagabeitia eskolako jolastokia estaltzeko zurezko aterpe baten diseinua eta kalkulua. Honetaz aparte, lau isurkiko zurezko biltegi bat ere diseinatu eta kalkulatuko da.Bordetella pertussis-en adenilato ziklasa toxina: makrofagoetan eragindako mintz-iragazkortasun eta heriotz-zelularraren ikerketa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Etxaniz Iriondo, Asier

203 p., La toxina adenilato ciclasa(ACT) es uno de los factores de virulencia mas importantes de Bordetella pertussis, la bacteria causante de la tos ferina. ACT tiene dos actividades perjudiciales para la celul la actividad adenilato ciclasa y la actividad formadora de poros. El objetivo de esta tesis caracterizar laactividad formadora de poros de ACT y enetender su papel en el mecanismo citotoxico de la toxina. Para ello se utilizo un mutante sin el dominio adenilato ciclasa para entender los efectos…, Biofisika Institutua/CSICUmeen gustuak azaleratzen marrazkien bitartez

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Rodriguez Galparsoro, Unai

39 p. -- Bibliogr.: p. 38, Gaur egun, eskola porrotaren emaitza oso altua da. Nabaria da, saio teorikoetan erabiltzen den metodologia ez dela ikasleen gustukoa. Hala ere, umeei motrizitatearekin erlazionatutako ekintzen edo saioen inguruan arreta jartzen badugu, antzeman dezakegu, ikasleak gogotsu joaten direla parte hartzera. Momentu honetan erabiltzen ari diren metodologien porrota ikusita, motrizitatearen arrakastaren arrazoiak ezagutzea beharrezkoa da, ondoren, etorkizun batean, motrizitatea, gelara sartzeko…Mikrokontroladore batean oinarritutako etxe domotikoa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Ruiz Corpas, Adrián

Proiektu honetan etxe domotiko bat eraiki eta kontrolatu egingo da. Etxe horrek sarreraren kontrola, logelaren segurtasuna eta egongelaren pertsianaren kontrolaz arduratuko da. Etxearen maketa hiru ataletan banatuko da: sarrera, logela eta egongela. Sarreran etxera sartzen denaren kontrola eramango da, logelan sarkin bat sartzekotan segurtasun sistema baten bitartez kontrolatuko da eta egongelan pertsianaren kontrola gauzatuko da. Honetaz gain, arduino TFT…Emozioak hezkuntzan: heziketa fisikoaren garrantzia

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Arana Madariaga, Ander

46 p. : il. -- Bibliogr.: pp. 32-33, [EN] The goal of today's teachers is the integral development of students development: the physical field, emotional, social how cognitive developing that is. By means of the activities suggested in the Physical Education by the teacher, to search that integral development will be the goal, centering in all the aspects of the development. In that sense, the emotional field tends to get little importance. Through this research, the importance that the emotional field has in the sessions of…Gradu Amaierako Lanean zeharkako gaitasunak lankidetza-dinamiken bidez garatzeko eta era jarraituan ebaluatzeko gida

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Martínez González, Olalla, Miranda Gómez, Jonatan, Sarrionandia, Fernando, Simón Magro, Edurne, Churruca Ortega, Itziar, Saracibar Ruiz de Ocenda, Amaia, Etaio Alonso, Iñaki, Lasa Elguezua, Arrate, Rada Fernández de Jauregui, Diego, Labayen Goñi, Idoya

Gaztelerazko bertsioan ere argitaratua Itzultzailea: Gilen Mejuto, Hezkuntza Berrikuntzarako Proiektu baten barruan burututako esperientziaren emaitza da argitalpen hau. Delako proiektua Euskal Herriko Unibertsitate Publikoaren (UPV/EHU) Hezkuntzarako Laguntza Zerbitzuak finantzatu zuen. Proiektuan, diziplina anitzeko irakasle talde bat aritu zen, hainbat profiletako pertsonek osatutakoa (geologia, osasun publikoa, elikagaien teknologia, nutrizioa, bromatologia eta fisikokimika), eta helburua izan zen metodologia aktibo bat garatzea, gero Gradu Amaierako Lana…, Euskal Herriko Unibertsitateako Hezkuntzarako Laguntza Zerbitzua (SAE-HELAZ), 6570-Hezkuntzaren Berrikuntzarako Proiektua 2012-2014.Lead motako goi mailako kirol eskaladaren behaketa eta analisia: denbora patroien detekzioa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Arbulu Bernaola, Aitor

182 p., Kirol eskalada gero eta jarraitzaile gehiago dituen kirol jarduera da. Tesi honek kirol eskaladako zailtasuneko modalitatean jarri du fokua, Lead moduan ezaguna den lehiaketan hain zuzen. Tesi honen helburu eskalada modalitate honetako lehiaketako ezaugarriak zehaztasunez aztertzea izan zen, betiere ikuspuntu estrategikotik. Horretarako behaketa metodologia erabili zen. Lehenengo pausua behaketa tresna sortzea izan zen (SCOT) eta ondoren, Munduko Eskalada Txapelketa desberdinak behatuz…Hain gaiztoa ote zen Ceaucescu?

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Amezaga Albizu, Josu

Iraupena (ordutan):11tik 20 ordura Hezkuntza maila:Gradua. El cuaderno del estudiante no es público si se desea consultar es necesario hacer la solicitud., EGIN egunkariko kazetaria zelarik, honakoaz ohartu zen Ane 1989ko otsailean: bi hilabete lehenago Errumaniako Nicolae Ceaucescuren erregimenaren erorketaz eta orduko istiluez eman zituen albisteak, okerrak izan zirela. Areago, pentsatu zuen berak argitaratutako albisteek lagundu zutela komunikabideen azken urteotako gezurrik handiena hedatzen. Izan ere, gainerako hedabideek bezala, hamar egunetan 60.000 hildako baino gehiago izan zirela idatzi zuen Anek; handik gutxira, benetako kopurua 700 eta…Konpetente digitalak izateko bidean

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Irigoien Perurena, Mª Jesus

Hezkuntza-eremuan bizitzen ari garen trantsizio-une honetan, gauza gutxi dira ziurrak eta horietako bat teknologia digitalen nonahikotasuna da. Teknologiaz, pantailez inguraturik bizi gara eta, hezitzaileok gure bizitzaren parte gisa integratzen ari garen bitartean, ikasleak teknologiaz inguraturik hazi dira eta halakorik gabeko bizimodua ulertezina egiten zaie. Hezkuntza-eremuan, orain arte DBHko ikastetxeetan, ikasleak oinarrizko teknologia- erabiltzaile gisa trebatzen aritu izan dira…Rol semantikoen etiketatzeak testuetako espazio-denbora informazioaren prozesamenduan daukan ereaginaz

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Salaverri Izco, Haritz

222 p., Tesi honen xede nagusia euskarazko rol semantikoen etiketatze automatikoa da ( Semantic RoleLabeling , SRL). Besteak beste, euskaraz idatzitako testuen analisi-kateanSRL edo azaleko analisi semantikoa egitea ahalbidetu dugu. Gainera, SRL atazarekin lotura daukateneuskarazko denbora eta espazio informazioaren etiketatze automatikorakoere aurrerapenak egin ditugu. Izan ere, gaur egungo estandarretara egokitutako denboraren etaespazioaren etiketatzeko tresnak garatu ditugu tesian. Orobat,…Beroko estanpazio trokelentzako egoera termiko eta konformaketa simulazio softwareen alderaketa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Cuesta Ruedas, Asier

Proiektu honen helburua beroko enbutizio prozesuaren simulazioa egiteko erabiltzen diren bi software garrantzitsuenen arteko alderaketa egitea da, ondoren tailerrean neurtutako datu esperimentalekin konparatuz software bakoitzaren zehaztasun maila definitzen da. Konparaketa egiteko Autoform softwarearen azkeneko bi bertsioak (R6/R7) eta Pam Stamp 2017 softwarea erabili dira autogintza sektoreko bi piezen simulazioa burutzeko. Simulazioa aurrera eramateko lehenik eta behin Catia CAD diseinu…, The main objective of this project is to compare the two most popular software for the simulation of the process of hot forming in two real parts used in the automotive industry. Then these data are compared with the experimental measurements obtained in the workshop and will quantify the accuracy of each software. The two latest versions of Autoform R6/R7 and Pam Stamp 2017 have been used for the simulation. First, CAD software Catia has been used to define the tools during the process from…, El principal objetivo de este proyecto es comparar los dos software más populares para la simulación del proceso de embutición en caliente en dos piezas reales del sector del automóvil. Después estos datos se compararan con los datos experimentales obtenidos en el taller y se cuantificará la precisión de cada software. Para la simulación se han empleado las dos últimas versiones de Autoform R6/R7 y Pam Stamp 2017. En primer lugar se ha utilizado el programa de diseño CAD Catia para definir a…Ariketa fisikoaren eta dieta osasuntsuaren programa baten efektuak gorputzeko masan eta gaitasun fisikoan lehenengo mailako hipertentsioan eta gainpisua duten pertsonengan

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Ganboa Aldaba, Amaia

SARRERA: Hipertentsioa (HTA), gainpisua edo obesitatea eta gaitasun kardiorespiratorio baxua izatea gaixotasun kardiobaskularren arrisku faktoreak dira. Baina jarduera fisiko programa eta dietaren bitartez gorputzeko konposizioa eta gaitasun kardiobaskularreko balioak hobetu eta arrisku hauek murriztu daitezke. HELBURUAK: gainpisua edo obesitatea eta HTA duten pertsonetan, 1) gorputzeko masan eta gaitasun fisikoan dieta hipokalorikoa eta ariketa fisiko aerobiko programa ezberdinen efektuak…Ariketa fisikoaren eta dieta osasuntsuaren programa baten epe luzeko efektuak lehenengo mailako hipertentsioa eta obesitate morbidoa zuen pertsona

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Goikoetxea Ugalde, Miren

HELBURUAK: 1) Lehenengo mailako hipertentsioa (HTA) eta obesitate morbidoa zuen pertsona batengan ariketa fisikoaren eta dieta osasuntsuaren programa baten epe luzeko efektuak aztertzea, 2) tentsio arterialean, gorputzeko konposizioan, aldagai biokimikoetan eta gaitasun kardiobaskularretan bai lau hilabeteko interbentzioa egin ondoren, bai epe luzeko efektuak aztertzea. METODOAK: Ikasketa kasu honetan 50 urteko emakume batek parte hartu du. Horretarako lau neurketa egin zitzaizkion:…Astigarragako Mundarro K. E.ren 2016-2020rako plangintza estrategikoa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Etxezarreta Imaz, Beñat

Astigarragako Mundarro Kirol Elkartea, izenak berak adierazten duen gisara, Astigarragako kirol elkartea da. Udalerriko kirol elkarte bakarra hain zuzen ere. Klubaren bilakaera oso luzea ez den arren, finkatua dagoen elkartea da eta jarduera fisikoa egiteko interesa duten udalerriko bizilagunak erakartzeko ahalmena duen kirol kluba gainera. Klubaren barnean hainbat urteetako esperientzia izateak, erakundearen inguruko ikuspegi berriak azalerazi ditu eta Jarduera Fisiko eta Kirolen zientzian…David Spine Concept sistemaren bidezko bizkarreko minen tratamendua

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Urrate Antia, Markel

Ikerketa honetan, bizkarreko minen berrerabiltzerako, indar lan dinamikoan oinarritutako David Spine Concept sistemaren eraginkortasuna aztertu da.Egoera emozionalen eragina kirol errendimenduan: futbolean

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Manterola Ikutza, Ainara

Goi errendimenduko futbol talde batean egoera emozionalek duten pisua eta garrantziaren inguruko errebisioa hobetzeko proposamen batekin bukatuz. Arrazoi ezberdinengatik desoreka emozionalek kirolarien ongizatean eta beraien errendimenduan sortzen dituzten aldaketak ikusi, eta horri aurre egiteko hainbat prebentzio ideia zein estrategia erregulatzaile proposatzen diraEskizofrenia duten pertsonei zuzendutako jarduera fisiko programa baten diseinuaren proposamena

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Berzosa Etxeberria, Leire

Lan honetan, eskizofrenia duten pertsonei zuzendutako jarduera fisiko programa bat proposatu egiten da. Hasieran, eskizofreniaren inguruko informazioa ematen da, lanean aurrerago azalduko diren irizpideak arrazago ulertzeko eta gaixotasunari buruz informatzeko. Ondoren, eskizofrenia eta jarduera fisikoaren inguruko ikerketak eta programak aztertu egiten dira, onurak eta jarduera mota egokienak bilatu eta aurkitzeko asmoz. Bilaketa egin ostean, eta ondorio positiboak daudela ikusita, programaren…Eskuhartze estrategiak heziketa fisikoan: kasu bakar baten azterketa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Amorrortu Andrinua, Iker

Lan honen helburua orain dela 34 urte Magisteritza ikasi eta hainbat Hezkuntza Fisikoko ikastaro burutu izan zituen Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakasle baten hezkuntza estrategien azterketa egitea izan da. Horretarako 1go mailako gela batean aurrera eramandako irakaslearen plangintza islatzen duten 22 saio aztertu dira, jardueren barne logikaren ezaugarri adierazleak kontuan hartuz. Ezaugarri hauek aztertuz, hamar ariketatatik bederatzitan arerioaren presentzia azaldu da. Horrekin, %60…Gaitasun neuromuskularrek eta antropometrikoek ez dute baldintzatzen eliteko futbolera promozionatzea

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Manuel Vega, Jon

Ikerketa honen helburu nagusia postu espezifikoaren eta promozio mailaren arabera futbolari gazte profesionalen errendimendu neuromuskularraren eta ezaugarri antropometrikoaren behin behineko inpaktua aztertzea izan zen.Gurpildun aulkiko saskibaloiaren ezagutza Euskal Herrian

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Etxezarreta Ayerbe, Ane

Gurpildun Aulkiko Saskibaloiaren inguruan dagoen informazio eta ezagutza oso eskasia da, beraz, informazio ahalik eta gehiena bildu eta zabaltzea lortu nahi izan dut. Honez gain, Euskal Herrian, kirol modalitate hau aurkitzen den egoera aztertu eta ezagutzera eman dut, bertan, Gurpildun Aulkiko Saskibaloia bultzatzeko proposamen bat zabaltzen dudalarik.Jarduera fisikoaren eragina zoru pelbikoan haurdunaldi garaian

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Aritzeta de Pérdigo, Irati

Zoru pelbikoa beheko zati abdominala eusten duen gihar taldea da, maskuria, ume-tokia eta heste zati bat eusten dituena. Enborraren oinarrian kokatzen da eta egitura anatomiko honek, ondo landuta eta indartuta ez badago, ez ditu bere funtzioak ondo betetzen. Ikerketa ezberdinek haurdunaldia eta erditzea identifikatzen dituzte zoru pelbikoaren giharduraren arrisku faktore nagusi gisa, intzidentzia gehien duen faktorea erditze baginala izanik. Honela bada, lan honen helburua zoru pelbikoa…Jarduera fisikoaren eta kirolaren onurak drogomenpekotasuna eta nahasmen mentalak dituzten pertsonengan: programa espezifiko baten proposamena

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Elizondo Alza, Lucia

Gaur egun drogomenpekotasuna gizarte modernoko arazo larri bat bezala ulertuta eta nahasmen mentala, drogomenpekotasunarekin oso lotuta dagoen patologia dela kontuan izan arren, patologia bikoitz hau pairatzen dituzten pertsonen % 85ak ez du beharrezko atentzioa jasotzen. Izan ere, ehuneko txiki bat da integrazio zentro edo osasun eta birgizarteratze zentro batean bizi direnak. Arazo honen aurrean eta proposatzen diren zentro hauen kalitatea hobetu nahian, jarduera fisikoaren zentzuzko…Kolaborazio hutseko natur jarduerek partaideen arteko kohesioa bultzatzen al dute? Errebisioa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Estevez Urain, Gorka

Natur jarduerak, kolaborazioa eta kohesioa zer diren azaltzen da, ondoren kolaboraziozko natur jarduerek talde eta pertsonetan duten eraginak aztertuz, batez ere kohesioaren ezaugarriari erreparatuz. Euskeraz idatzitako errebisio bibliografiko bat da.Osasunera bideratutako jarduera fisikoa Euskal Herrian: Egoera eta Alternatibak

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Iturriotz Etxaniz, Mikel

Lan honen helburu nagusia, Hego Euskal Herrian osasunera bideratutako jarduera fisikoaren alorrean dagoen errealitatea aztertzea, zalantzan jartzea eta irakaspenak ateratzea da, gaur egungo gizartearen baloreetatik urrun egongo den jarduera fisiko eredu eredugarri batera bidean. “Errealitate” esaten dugunean, momentuan dagoen egoeraz ari gara, hots, jaurduera fisikoa praktikatzeko norbanakook dauzkagun aukera eta baliabide ezberdinez, prebentziora bideratutako jarduera fisikotik…Paleta goma Trinketerako behaketa tresna

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Monserrat Sorondo, Ander

Lan honetan, Paleta Goma trinketeko joko ekintzak aztertzeko ad hoc behaketa tresna bat sortu da GOMTR izenekoa. Tresna honekin, Euskal Pilotako modalitate honetan gertatzen dena behatu nahi da eta tresna honen laguntzaz ondorioak atera etorkizun batean pilotarien errendimendua igo ahal izateko. Horretarako 5 irizpide kontuan hartuko dira (Pilotari jotzailea, kolpe mota, norabidea, espazioa eta eragina). Irizpide bakoitza kategoria desberdinez osatua egongo da eta guztira 33 kategoria egon dira…EAE-ko udalen berdintasun politikak 2010-2015 urteen bitartean

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Zendegi Zelaia, María

Lan honen bitartez, EAEko udalerrietan berdintasun politiketan dagoen aktibotasun maila edo hobeto esanda udalek izan duten “proaktibotasuna” ikertzea nahi da. Kontzeptuak definitze aldera, berdintasun politika moduan ulertzen da, genero ikuspegia txertatzen duen politika oro. Ikerketa honetan, maila lokalean jorratzen diren politika publikoak aztertuko dira; beraz berdintasun politikaz mintzatzean, administrazio lokalean genero ikuspegiaz sortutako…Emakumekoen errugbiaren maskulinizazioa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Ullibarri Ugarriza, Mirari

Genero ikerketa bat da eta kasu honetan emakumezkoen errugbiak pairatzen duen diskriminazioa azaleratuko da.Ernai gazte antolakundearen Urrats Feminista: aldaketaren nolakotasuna aztertzen

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Galardi Fernández de Agirre, Maider

Ikerketa honen bitartez, Ernai gazte antolakundeak azken lau urtetan aurrera eramandako Urrats feminista ezagutu eta prozesuaren ondorioz izandako aldaketak aztertu nahi dira. Horretarako, maila diskurtsiboa, militantzia eredua eta antolakundearen eraldaketa izango ditugu ardatz. Begirada feminista batetik eta metodologia parte hartzailea eta kualitatiboa erabiliz, herri mugimendu batean egon daitezkeen gizon emakumeen arteko parte hartze politikoaren ezberdintasuna agerian utzi eta erakunde…Tokiko gizarte mugimendu globalen lidergoak: Emakumeen Mundu Martxa eta Vía Campesina

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Lekue López, Iago

(ES) El presente estudio tiene como objetivo principal examinar la forma y construcción de los liderazgos, tanto a nivel global como local, de dos de los más importantes movimientos sociales internacionales: La Vía Campesina y la Marcha Mundial de las Mujeres. En este sentido, el análisis abarcará la historia de ambos movimientos sociales desde la década de los 90, hasta la época actual. Para ello, se hará uso de un marco teórico necesario sobre el cual se cimentará el resto del estudio. De…, (EUS) Hurrengo ikerketa honek maila sozialean gertatutako bi mugimendu garrantzitsuenetarikoen lidergoaren molde eta eraikuntzaren azterketa du helburu nagusi, bai maila globalean eta baita lokalean ere; Vía Campesina eta Emakumeen Mundu Martxaren mugimenduak, hain zuzen ere. Oinarri horretatik abiatuz, lan honek bi mugimendu horiek 90.hamarkadatik aurrera izandako garapena aztertuko du, beti ere garaiko marko teorikoa irizpidetzat hartuz. Marko teoriko hori, gainera, lidergoen inguruko…, (EN) The main objective of this research is to observe the form and construction of the leaderships, both globally and locally, of two of the most important international social movements: La Vía Campesina and the World March of Women. In this sense, the analysis will cover the history of each social movement from the decade of the 90s, until nowadays. For this purpose, a theoretical framework will be used, on which the rest of the study will be based. Likewise, this theoretical framework will…Kataluniako prozesu subiranistari buruzko tratamendu informatiboa ABC, El País, La Vanguardia eta El Punt-Avui egunkarietan (2015eko iraila-2016ko urtarrila)

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Petralanda Holguin, Igor

2015. urtearen amaierako eta 2016. urtearen hasierako lehen hilabeteak bitartean, ABC, El País, La Vanguardia eta El Punt-Avui egunkariek Katalunian garatzen ari den prozesu subiranistari eskainitako tratamendu informatiboaren azterketa egiten da lan honetan, metodologia kuantitatiboa eta kualitatiboa erabiliz egitekoa burutzeko. Euskera.Martxan dauden enpresak bisitatzeari dagokion esperientzia: azterketa hezkuntzaren ikuspegitik eta marketinaren ikuspegitik, La experiencia de la visita a empresa en activo: un análisis desde una perspectiva educativa y desde una perspectiva de marketing

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Hernando Sarachaga, Goizalde

487 p., Ikerketa lan honetan, martxan dauden enpresak bisitatzea bi ikuspegi ezberdinetatik begiratuta (ikasketaren ikuspegitik eta marketinaren ikuspegitik, alegia) miatu da, modu paraleloan eta oinarritzat "esperientzia" kontzeptua hartuta. Lehenengo ikuspegiak martxan dauden enpresak bisitatzea tresna pedagogikotzat dakusa, zeinaren bidez, ikasleak ezagutzak eskuratu eta gaitasunak garatu baititzake, "eginez edo ikusiz ikasiz", ikasgelatik kanpo, ezohiko ingurune batean, ikasteko…, FESIDE Fundación Emilio Soldevilla para la Investigación y Desarrollo de la Economía de la EmpresaGoi-nafarrera arkaiko eta zaharra: azterketa eta testuak

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Reguero Ugarte, Urtzi

778 p., Tesi honetan, 1750. urte aurretik idatzi ziren goi-nafarrerazko lekukotasun ezagun guztiak jaso ditugu, eta bi helburu nagusi ditu gure lanak: batetik, filologiaren lan-tresnak erabiliz testuen edizio fidagarriak eskaintzea eta bertako euskara aztertzea; bestetik, testuek erakusten dituzten hizkuntza-ezaugarriak kontuan harturik dialektoaren bilakabidea aztertzea.Lehen kapituluan, ikerketan ardatz izan ditugun oinarri metodologikoak finkatu ditugu, eta horretarako dialektologia diakronikoa eta…Erlatibismoa eta egia-ostea

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Olariaga Azkarate, Andoni

397 p., Nire hipotesia da, erlatibismoa konsistenteki defendatu daitekeela, alegia, gauza berari buruzko proposizio kontraesankorrak (A eta ¿A) biak egiazkoak izan daitezkeela. Erlatibismoa interesgarria, indartsua eta konsistentea dela erakusten saiatuko naiz. Norabide horretan, erlatibismoarekin lotutako auzi garrantzitsuenak planteatzen ditut: erlatibismoa kontraesankorra da? Konsistenteki defendatu daiteke? Formulazio hobe baten zai hutsunea betetzen duen teoria bat baino ez da? Aurreko…Korreferentzia-ebazpena euskarazko testuetan.

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Soraluze Irureta, Ander

203 p., Gaur egun, korreferentzia-ebazpen automatikoa gakotzat har dezakegu testuak ulertuahal izateko; ondorioz, behar-beharrezkoa da diskurtsoaren ulerkuntza sakona eskatzenduten Lengoaia Naturalaren Prozesamenduko (NLP) hainbat atazatan.Testu bateko bi espresio testualek objektu berbera adierazi edo erreferentziatzendutenean, bi espresio horien artean korreferentzia-erlazio bat dagoela esan ohi da. Testubatean ager daitezkeen espresio testual horien arteko korreferentzia-erlazioak ebazteahelburu…