Encontrados 3 resultado(s)
Encontradas 1 página(s)

Miti modern i identitetit

Repositorio: BURJC-Digital. Repositorio Institucional de la Universidad Rey Juan Carlos
Kastrati, Diana

Congreso celebrado en la Universidad de Tirana (Albania), los días 2-3 de abril de 2012, Casa de España en Tirana. Universidad de Tirana. Universidad Rey Juan Carlos. Banco Santader., Filología IIOrientalizmat në rrjedhën e italianizmave në gjuhën shqipe

Repositorio: BURJC-Digital. Repositorio Institucional de la Universidad Rey Juan Carlos
Derjaj, Adriatik, Kaba, Flavia

Congreso celebrado en la Universidad de Tirana (Albania), los días 2-3 de abril de 2012, Casa de España en Tirana. Universidad de Tirana. Universidad Rey Juan Carlos. Banco Santader., Filología IISi të jepni përparësi në projektet strategjike TI në universitetin tuaj

Repositorio: RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
Fernández Martínez, Antonio, Llorens Largo, Faraón, Juiz García, Carlos, Maciá Pérez, Francisco, Aparicio García, Juan Manuel

Portofoli Strategjik i Projekteve është instrumenti kryesor i Qeverisjes së Teknologjisë së Informacionit (TI) që mund të përdorë një universitet për të përcaktuar se cilët projekte janë më strategjik për organizatën dhe në këtë mënyrë të përmisohet përdorimi i TI dhe të investohet në burimet e duhura, edhe pse këto mund të jenë të pakëta. Ky libër prezanton një analizë mbi rëndësinë e projekteve TI për të arritur nivele të reja të qeverisjes në universitete nëpërmjet modelit të Portofolit…