Encontrados 7 resultado(s)
Encontradas 1 página(s)

Recomanacions per a possibles víctimes de tràfic d'éssers humans [versió en bengalí]

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI, Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Unitat Municipal contra el Tràfic d'Éssers Humans (UTEH)
Preguntes freqüents sobre la vigència i pròrroga de les autoritzacions de residència i estada a Espanya afectades pel període d'estat d'alarma per la covid 19* [verisó en bengalí], COVID-19 * অ্যালার্মের দ্বারা প্রভাবিত স্পেনে আবাস এবং থাকার অন ুমোদনের মেয়াদ ও প্রসার সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন, COVID-19 জনিত কারনে বিপদাশঙ্কা সময়কালে আন্তর্জাতিক স ুরক্ ষার জন্য আবেদন সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবল ী, COVID-19 জনিত কারনে বিপদাশঙ্কা সময়কালে বিদেশ ী মন্ত্ রক বরাবরে আবেদন সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবল ী যা প্রশাসনিক সময়স ীমা স্থগিতকরণ সংক্ রান্ত তৃ ত ীয় অতিরিক্ত বিধানের সাথে সম্পর্কিত।, COVID-19 জনিত কারনে বিপদাশঙ্কা সময়কালে জেনারালি ট্যাট দে কাতাল ুনিয়া দ্বারা ইস্য ু করা ইমিগ্রেশন তথ্যের আবেদন সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবল ী

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI), Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi, Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

Document elaborat en el context de confinament davant l’emergència provocada per la COVID-19., El Servei d'Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI) edita un document que recull els dubtes que puguin sorgir sobre les mesures que s’han aplicat en matèria d’estrangeria davant la covid-19., Document prepared in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19., Documento elaborado en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.Guia d'acollida de butxaca de Barcelona : Ciutat Vella [versió en català i bengalí]

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Direcció d'Immigració

Editat anteriorment amb el títol: Guia de recursos per a persones nouvingudes a BarcelonaOficina per la No Discriminació [versió multilingüe]

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Oficina per la No Discriminació, Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat, Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Per la igualtat de drets. Oficina per la no discriminació

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat, Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Preguntes freqüents sobre el Reial decret llei 11/2020, sobre la covid-19, en matèria d’habitatge (FAQ) [versió en bengalí], হাউজিংয ়ের উপর আরডিএল 11/2020 COVID-19 সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবল ী (FAQS)

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (Barcelona), Gerència d'Habitatge

Document elaborat en el context de confinament davant l’emergència provocada per la COVID-19., Document prepared in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19., Documento elaborado en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.