Found 160376 result(s)
Found 1604 page(s)

Consumint tradició: elements patrimonials i locals en la publicitat alimentària

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ortiz García, Carmen

[CAT] El consum és avui un dels elements identitaris més importants en la nostra societat. El treball analitza com la publicitat utilitza elements de la criltura tradicianal pes promocionar I'autenticitat de productes alimentaris., [EN] Compsumption is currently one of the most important identity mchaminsms in our society. The study analizes the uses of elements of traditional culture in advertising to promote the authenticity of alimentary products., [ES] El artículo analiza una serie de elementos característicos de la cultura tradicional que son utilizados con amplitud en la publicidad de alimentos, como parte de una estrategia comercial que señala como indicadores de valor la naturalidad, el cercanía al terreno y los saberes ancestrales"., Peer reviewedProcessos polítics i polítiques regionals d'R+D

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Cruz Castro, Laura

Aquest article explica l’adopció de polítiques de ciència i tecnologia a cinc comunitats autònomes, des de mitjan anys vuitanta fins al començament de la dècada actual. Es descriu, en primer lloc, l’orientació acadèmica o empresarial d’aquestes polítiques d’acord amb els objectius de la inversió pressupostària, el destí dels recursos i les opcions institucionals. A continuació, s’analitzen els factors explicatius que hi han influït més, per arribar a una sèrie de conclusions sobre les…, Peer reviewedNous reptes per a la indústria ceràmica

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Fernández de Lucio, Ignacio, Gabaldón Estevan, Daniel

13 pages, tables, 1 figure.-- Aquest article és una síntesi de l'estudi "La innovación en el sector de pavimentos y revestimentos carámicos de la Comunidad Valenciana", efectuat per encàrrec de l'Alt Consell Consultiu del País Valencià., Peer reviewedJoan Pau Pujol, a l’origen del barroc musical català

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Lambea, Mariano, Grimalt, Joan O., Gregori, Josep Maria

62 min.-- Entrevista realizada por Xavier Chavarria en el programa de radio "Vistes al mar" de Catalunya Ràdio., Entrevista a Mariano Lambea, Joan Grimalt y Josep Maria Gregori sobre la trayectoria musical del compositor y maestro de capilla catalán Joan Pau Pujol (1570-1626). En la entrevista se comentan algunos aspectos de la producción musical de este maestro, así como su influencia sobre el origen del barroco musical y la necesidad de retomar la publicación de sus Opera Omnia iniciada en el siglo XX por el musicólogo Higinio Anglés. Se comenta también el ciclo de conciertos que el conjunto vocal-…, Peer reviewedAvantatges internacionals de l envelliment demogràfic: els canvis demogràfics que protagonitza la gent gran

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Pérez Díaz, Julio

Si un demògraf parla de l’envelliment, sembla lògic que s’estigui referint a l’envelliment demogràfic. Però es tracta d’una lògica enganyosa. El canvi en l’estructura per edats és només un dels molts canvis demogràfics relacionats amb la vellesa, i ni tan sols és el més directament lligat a la gent gran. Pot tenir per causa principal el descens de la natalitat, o l’emigració dels joves, més que l’envelliment real de les persones. Però, es pot parlar d’una altra cosa? L’augment percentual dels…, Peer reviewedInformació bibliogràfica: buidat de revistes i obres col.lectives del Departamento de Musicología del CSIC

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Lambea, Mariano

Se ofrece información sobre las revistas de musicología existentes en la Biblioteca del Departamento de Musicología del CSIC y sobre los criterios bibliográficos que se están siguiendo en relación a su vaciado por autores, tí­tulos y materias; vaciado que se extiende también a otras obras de carácter misceláneo como actas de congresos, jornadas de estudio, homenajes, obras colectivas, etc., Peer reviewedItinerari musical per a Don Quijote

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Lambea, Mariano

Se ofrece información sobre la música en el Quijote y sobre la realización del CD "Entre aventuras y encantamientos" con motivo de la conmemoración del IV Centenario de la publicación de la primera parte de la novela de Miguel de Cervantes.Alguns apunts sobre l'obra musical de Joan Pau Pujol

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Lambea, Mariano

Se comentan diversos aspectos de la obra musical del maestro de capilla Joan Pau Pujol (1570-1626), uno de los compositores catalanes más importantes del período comprendido entre finales del Renacimiento y principios del Barroco. Se ofrecen datos sobre sus obras conservadas en diferentes archivos y bibliotecas.Giacomo Puccini i el Gran Teatre del Liceu, Presentació, La recepció crítica de Puccini en el Liceu, Les veus puccinianes al Liceu, Òperes de Giacomo Puccini i relació de les seves representacions al Gran Teatre del Liceu

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Lambea, Mariano, Sans Rivière, Fernando, Alier, Roger, Cervelló, Marcel

Trabajos editados con motivo de la exposición "Els intèrprets puccinians en el Gran Teatre del Liceu (comisarios: Mariano Lambea y Fernando Sans Rivière", organizada por la Residència d'Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya, el Gran Teatre del Liceu y el Departamento de Musicología de la Institución Milá y Fontanals del CSIC, y celebrada entre los días 29 de septiembre y 16 de octubre de 1999 en la Sala de Exposiciones de la Delegación del CSIC en Cataluña, Se ofrece información y datos de interés sobre la recepción de las óperas de Giacomo Puccini (1858-1924) en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. El estreno de Turandot en el coliseo barcelonés reinició la actividad operística en Barcelona tras el incendio del teatro ocurrido cinco años antes, en 1994Avaluació de la percepció de la societat mallorquina sobre el valors ecològics i econòmics dels prats de l'angiosperma marina Posidonia oceanica (L. Delile), Assessment of the perception of Majorcan society of the ecological and economical values of Posidonia oceanica (L. Delile) seagrass beds.

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Medina-Pons, Francisco Javier, Terrados, Jorge, Tábara Villalba, David

12 pages, 2 figures, 2 tables., The perception of the Majorcan society of the ecological functions and services provided by Posidonia oceanica seagrass beds and their importance to the economy of the island was assessed by (1) the analysis of the cultural frameworks of the news related to this species published in the main daily Majorcan newspapers from October 2001 to August 2003, (2) a review of the actions performed by public and private institutions, and socio-economic and social groups of Mallorca with an interest and/or…, Aquest estudi constitueix el projecte fi de carrera de la Llicenciatura en Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona de F.J. Medina Pons i fou relalitzat en el marc del project de recerca EVK3-CT-2000-00044 Monitoring and Managing of European Seagrass Beds finançat per la Comissió Europea., Peer reviewedRelació entre la presència de l'alga Caulerpa racemosa var. cylindracea (Sonder) Verlaque, Huisman et Boudouresque i la tipologia del substrat a la Badia de Palma (Mallorca), Relationship between the presence of the invasive macroalgae Caulerpa racemosa var. cylindracea (Sonder) Verlaque, Huisman et Boudouresque and substrate typology at the bay of Palma (Mallorca)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Gamundí-Boyeras, Immaculada, Terrados, Jorge, Pérez, Marta M.

6 pages, 1 figure, 1 table., [EN] The objective of this study was to identify what types of substrata facilitate the establishment and development of the invasive macroalgae Caulerpa racemosa var. cylindracea at shallow (<3 m) depths. Our results show that the establisment and development of this species in the Bay of Palma (Mallorca) is favoured in rocky substrata covered by photophilic macroalgae and in dead Posidonia oceanica beds., [CT] L'objectiu d'aquest treball és conèixer quin tipus de fons faciliten l'assentament de la macroalga invasora Caulerpa racemosa, a partir de dades recollides a la Badia de Pala (Mallorca) durant l'estiu 2005, per tal d'establir quines són las comunitats litorals més susceptibles de ser envaïdes pee la macrialga invasora. Els resultats demostren que Caulerpa racemosa prefereix el fons rocosos infralitorals coberts de macroalgues i les zones on hi ha restes de praderes…, Aquest estudi ha estat finançat pel Plan Nacional de I+D+I (2000-2003) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, projecte REN2002-00701/MAR, i forma part del projecte fi de carrera de la Llicenciatura de Ciències Ambientals de n'Imma Gamundí., Peer reviewedAdministrar les pecúnies e béns de la Universitat. La política fiscal i les estratègies financeres d'un municipi català a la baixa edat mitjana (Cervera, 1387-1516)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Verdés-Pijuan, Pere

Resumen de la tesis doctoral presentada en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona el 26 de Abril de 2004., [CT]La finalitat de la tesi és estudiar el funcionament d’una fiscalitat municipal, en concret la de Cervera, en ple funcionament, per estudiar-ne tant l’organització com el pes de la càrrega fiscal i l’evolució d’ambdós aspectes. Interès especial mereix el deute municipal, causat per les demandes creixents de la monarquia i les necessitats del comú, en especial la provisió de blats i la construcció i el manteniment de les muralles. En l’evolució de la hisenda cerverina es poden indicar tres…, [EN]The aim of this dissertation is to study the performance of a public municipal finance, specifically that of Cervera, in his full running, with the purpose of studying the organization and the weight of the tax burden, and also their evolution. The municipal debt deserves a special concern, due to the growing requests of the royalty and to the common needs, particularly wheat supply and the building and restoration of the walls. In the development of Cervera’s finances, it is possible to…, Peer reviewedLa consolidació del sistema fiscal i financer municipal a mitjan s.XIV: el cas de Cervera

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Verdés-Pijuan, Pere

Les Corts celebrades a Perpinya l'any 1350 per fer front a la revolta de Sardenya i a l'esclat de la guerra contra Genova obren un període d'intensa pressió fiscal de la Corona, que enllaça amb la guerra contra Castella (1356) i condueix directament a les importants transformacions de la dècada de 1360. Aquesta pressió fiscal es dirigí principalment cap al braç reial i provocà, també, una evolució decisiva en les finances dels municipis que el formaven. El present treball mostra…, Peer reviewedEstudis sobre cinc herbaris històrics de l'Institut Botànic de Barcelona

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ibáñez Cortina, Neus, Montserrat, Josep M., Soriano, Ignasi

Tesis doctoral de la Universitat de Barcelona, Facultat de Biologia, Departament de Biologia Vegetal y del Institut Botánic de Barcelona (IBB).-- Texto en catalán.-- Fecha de lectura: 26-10-2006.-- Publicada en la plataforma Tesis Doctorales en Red/Tesis Doctorals en Xarxa (TDR-TDX) de la Generalitat de Catalunya: http://www.tdr.cesca.es/TDX-0212107-093659/index_cs.html., [EN] In this work we have established and applied for the first time in the Botanical Institute of Barcelona a methodology for documentation, computerization and revision of the historical herbaria of the Institution. As a result of applying this methodology we have obtained a formulary that has been used as the base for the elaboration of the Webherb program, at present used for computerization of the general herbarium of the Botanical Institute of Barcelona. The study comprises the Salvador,…, [CAT] En aquest treball s’ha establert i aplicat per primer cop a l’Institut Botànic de Barcelona una metodologia per documentar, informatitzar i revisar els herbaris històrics d’aquesta Institució. De l’aplicació d’aquesta metodologia n’ha resultat, entre altres productes, una fitxa model que ha estat la base per l’elaboració del programa Webherb, actualment en ús per informatitzar l’herbari general de l’Institut Botànic de Barcelona. L’estudi ha abastat l’herbari Salvador, Bernades, Ruiz…, Aquest treball ha estat possible gràcies a la concessió d'una beca predoctoral de col·laboració en projectes d'Investigació de la Universitat de Barcelona finançada per l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. La recerca també s'ha dut a terme gràcies a una ajuda concedida per la Unió Europea dins el programa SYS RESOURCE per finançar la meva estada a Londres durant el novembre del 2003 i per dues borses de viatge de la Facultat de Biologia [de l'UB]., Peer reviewedSobre la presencia de Vicia vicioides en Alicante

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Pérez-Haase, A., Soler, J. X., Galbany-Casals, Mercè

3 páginas, 3 figuras.-- Nota breve., Aquesta fabàcia, de distribució iberomagribina, es troba al NW d’Àfrica, CW de la península ibèrica i a les serralades bètiques (ROMERO ZARCO, 1999), essent més freqüent a la seva meitat oest. Vers l’est, la seva distribució es veu interrompuda des de la província de Jaén fins a Alacant, on la seva presència és coneguda d’ençà de la citació de PÉREZ BADIA (1997), que la va herboritzar a la vall d’Ebo (Alacant, 30SYH49). Aquesta citació és l’única recollida en el recent estudi florístic de la…, Peer reviewedLa gent gran a Catalunya

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Pérez Díaz, Julio, Miret Gamundi, Pau, Ajenjo i Cosp, Marc

La gent gran protagonitza un dels canvis socials menys conegut i de major envergadura de les últimes dècades a Catalunya. La FJB vol aplicar el PaD també a la investigació d’aquest canvi, i fa amb aquest estudi un primer pas. Els autors dibuixen un panorama general sobre la gent gran en el conjunt poblacional i social, analitzant la seva evolució fins el moment actual, i la complementen després amb una primera explotació de les dades de la Enquesta. Aquest treball descriu el canvi experimentat…, Fundació Jaume Bofill, Peer reviewedEl justicia a les viles de la governacio d'Oriola (s.XIV)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Estudio sobre un oficial real de Alicante y de su jurisdición civil y penal., Peer reviewedEls sarraïns del regne de Múrcia durant la conquesta de Jaume II

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Estudio sobre los mudéjares del reino de Murcia durante la conquista de Jaime II., Peer reviewedJurisdicció i control de la navegació a la ribera i mar de Barcelona

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Estudio de la jurisdicción sobre la ribera y el mar cercano a Barcelona por parte de diversas instituciones y oficiales: el veguer y el batlle de Barcelona, el batlle general de Catalunya, almirante y vicealmirante, cónsules del mar y defensores de la mercadería. Se analiza también el control de la navegación en tiempos de guerra, Peer reviewedL'alfaquí Mahomat Alhaig i la Iluita del poder a la moreria d'Elx

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Estudio de las luchas internas en la morería de Elx entre el alfaquí Mahomat Alhaig y el cadí Alí Abençaot a mediados del siglo XV., Peer reviewedEl sagramental: Una milícia camperola dirigida per Barcelona

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Estudio de una milicia campesina y urbana creada en 1258 y dirigida por la ciudad de Barcelona y por la iglesia Barcelonesa. Tuvo un carácter marcadamente antinobiliario, Peer reviewedUna època tranquil•la en el govern de Barcelona: El regnat de Martí

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Estudio del gobierno municipal de Barcelona durante el reinado de Martín el Humano, con apéndice documental, Peer reviewedL'Aljama islàmica de Tortosa a la Baixa Edat Mitjana

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Analiza la población islámica de Tortosa, sus privilegios, un levantamiento contra la morería en 1333. Estudia también los cargos de la aljama, la carga fiscal y los monopolios del rey: carnicería, horno y almazara. Comenta también las restricciones de las libertades: los distintivos, restricciones a la libertad de movimientos, etc., Peer reviewedJoaquim Miret i Sans. Semblança biogràfica

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Estudio de la vida, actividades y de la producción historiográfica de Joaquim Miret i Sans (1858-1919)., Peer reviewedRobert Ignatius Burns (1921-2008). In memoriam

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Necrológica del Padre Robert I. Burns con un apéndice bibliográfico., Peer reviewedPatrons i corsaris de Menorca a la baixa edat Mitjana

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Estudia las actividades de algunos armadores y corsarios de Menorca: Tomàs Bonet, Joan Bartomeu y Miquel Esquella que participaron en las expediciones a Sicilia de 1392-1394 y en la defensa de Cerdeña entre 1401 y 1409 y que en algunos casos se extralimitaron como en el robo al arzobispo de Besançon por parte de Miquel Esquella en 1409, Peer reviewedSubproductes de la desinfecció de l’aigua potable i càncer de bufeta urinària

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Villanueva Belmonte, Cristina

Tesis doctoral del Departament de Genetica i Microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).-- Fecha de defensa 20-10-2003., [CAT] Antecedents: La cloració de l’aigua genera trihalometans (THM) i altres subproductes de la desinfecció (DBP) amb propietats carcinògenes. L’exposició a llarg termini a aquests compostos s’ha associat amb un increment del risc de càncer de bufeta, però les evidències no són concloents., Objectius: Determinar l’exposició a THM com a indicadors del total de DBP en la població d’estudi. Estimar el risc de càncer de bufeta per exposició a THM., Metodologia: (1) Meta-anàlisi d’estudis sobre consum individual d’aigua clorada i càncer de bufeta. Es va fer una cerca bibliogràfica i es van seleccionar estudis que avaluaven càncer de bufeta i consum individual d’aigua clorada a llarg termini, tot incloent sis estudis cas-control (6084 casos de càncer de bufeta, 10816 controls), i dos estudis cohort (121 casos) que complien els criteris d’inclusió. Es van extreure les odds ratios (OR) o els riscs relatius (RR), més els intervals de confiança…, Resultats: (1) Haver consumit alguna vegada aigua clorada s’associa amb un increment del risc de càncer de bufeta en homes (OR combinada=1.4, 95%CI=1.1-1.9) i dones (OR combinada=1.2, 95%CI=0.7-1.8). (2) Les OR ajustades en homes exposats a >15 mg THM, comparats amb els exposats a <15 mg, era de 1.31 (95%CI=1.15-1.50). S’observa un increment monòton del risc amb l’exposició, amb una OR de 1.51 (95%CI=1.23-1.84) per exposicions >1000 mg (p trend <0.001). En les dones, l’exposició a…, Conclusions principals: 1. Algunes poblacions espanyoles estan altament exposades als subproductes de la cloració, tant en l’actualitat com en el passat 2. Els resultats conjunts reforcen la hipòtesi que l’exposició a THM a llarg termini, a nivells que s’observen en molts països industrialitzats, s’associa amb un increment del risc de càncer de bufeta. 3. El gènere resulta ser modificador de l’efecte, amb una major associació observada en homes. 4. Trobem una associació entre assistència a…, [EN] Background: Chlorination of drinking water generates trihalomethanes (THM) and other carcinogenic disinfection by-products (DBP). Long-term exposure to these compounds has been associated with an increased bladder cancer risk, although evidence is not conclusive yet., Objectives: Assess the THM exposure in the study population, as a marker of total DBP level. Estimate the bladder cancer risk associated to THM exposure., Methodology: (1) Meta-analysis of studies on chlorinated drinking water consumption and bladder cancer. We did a bibliographic search and selected studies evaluating individual long-term patterns of chlorinated drinking water consumption and bladder cancer. Six case-control studies were included (6.084 bladder cancer cases, 10.816 controls) and two cohort studies (124 cases) fulfilling the inclusion criteria. Odds ratios (OR) or relative risks (RR) plus 95% confidence intervals (95% CI) by sex…, Results: (1) Ever consumption of chlorinated drinking water was associated with an increased bladder cancer risk in men (combined OR=1.4, 95%CI=1.1-1.9) and women (combined OR=1.2, 95%CI=0.7-1.8). (2) The adjusted odds ratio (OR) in men exposed >15 mg/l THM, compared to those with lower or no exposure, was 1.31 (95%CI=1.15-1.50). A monotonic increase in risk with increasing exposure was observed with an OR of 1.51 (95%CI=1.23-1.84) for exposure >1000 mg/l (p trend<0.001). Among women,…, Main Conclusions: 1. Some Spanish areas are highly exposed to chlorination by-products, both currently and in the past. 2. The combined results strengthen the hypothesis that long-term exposure to THM at levels currently observed in many industrialized countries are associated with an increased bladder cancer risk. 3. Gender acts as an effect modifier, with a higher association observed among men 4. We find an association between swimming pool attendance and an increased bladder cancer risk.…, Peer reviewedVigilància ambiental de metil tert-butil èter (mtbe), un additiu de la gasolina, en aigües i sòls

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Rosell Linares, Mònica

Tesis del Departament de Química Analítica de la Universitat de Becelona (UB).-- Fecha de defensa 15-09-2006., [CAT] En els últims anys, s’ha observat una preocupació creixent pels efectes que les emissions de gasos procedents de la gasolina poden provocar tant a nivell ambiental com en la salut de les persones i això s’ha vist reflectit en canvis substancials en la seva composició. La prohibició dels additius plomats, així com la limitació contínua dels compostos aromàtics (sobretot del benzè) han donat lloc a una expansió espectacular arreu del món de l’ús dels additius oxigenats a la gasolina. D’…, La present tesi doctoral ofereix una visió general i actualitzada de la problemàtica ambiental lligada a la utilització del MTBE com additiu de la gasolina, alhora que desenvolupa tècniques analítiques mitjançant un sistema totalment automatitzat de Purga i Trampa (també anomenat Purga i Captura) unit a un Cromatògraf de Gasos acoblat a un Espectròmetre de Masses (P&T-GC/MS) que permeten conèixer quantitativament i amb precisió la presència a nivells traça del MTBE, els seus principals…, A més, en tant que l’avaluació de la biodegradació in situ del MTBE en llocs contaminats requereix de molt més que simples balanços de massa i la mera presència del TBA no és suficient com per provar-ne la relació causa-efecte. S’han realitzat estudis de degradació del MTBE i ETBE mitjançant la utilització de diferents soques bacterianes amb capacitat per alimentar-se d’aquests additius de la gasolina en condicions aeròbiques (microcosmos) per tal d’analitzar-ne els isòtops estables tant del…, [EN] In the latest years, the combustion emissions from the vehicles have aroused concern about their potential adverse effects on the environment and the human health. This fact has resulted in a substantial change of the gasoline composition. The ban of the lead additives, as well as the increasing limitation for the use of aromatic hydrocarbons (especially benzene) contributed to a great expansion of the fuel oxygenates worldwide. Among these additives (mainly ethers and alcohols), methyl…, The purpose of the present thesis is to provide an updated overview of the MTBE environmental problem, meanwhile an analytical technique, a fully automated purge and trap coupled to gas chromatography – mass spectrometry (P&T-GC/MS) method has been developed and permitted the simultaneous quantitative determination of MTBE, its degradation products, other fuel additives such as the aromatic hydrocarbons or MTBE potential substitutes in different environmental compartments (liquid or solid…, However, an inconclusive MTBE mass balance or the mere presence of its intermediate tert-butyl alcohol (TBA) has been found inappropriate for providing evidence for natural attenuation of MTBE in contaminated sites. So, as compound-specific stable isotope analysis (CSIA) has become a promising tool for evaluating in situ degradation, the carbon and hydrogen isotope enrichment factors (εC, εH) of MTBE and ethyl tert-butyl ether (ETBE) upon aerobic degradation were studied with different…, Peer reviewedDistribució i comportament de contaminants orgànics prioritaris a la conca hidrogràfica del riu Ebre

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Navarro Ortega, Alicia

Tesis del Departament de Química Analítica de la Universitat de Barcelona.-- Fecha de defensa 29-05-2009., [CAT] L’Ebre és un típic riu mediterrani caracteritzat per canvis estacionals en la corrent i efectes extrems en el seu flux. En aquesta conca les activitats agrícoles i industrials així com les concentracions urbanes són la causa de considerables problemes de contaminació des de fa molts anys. L’agricultura basada en la vinya i l’arròs (al delta) i l’ambli ús de pesticides són la font principal de contaminació a la part baixa de la conca de l’Ebre. Durant els anys 60 i 70 els pesticides…, Per a poder fer una avaluació de la contaminació present en aquesta conca, el riu Ebre es va incloure en el projecte europeu AquaTerra. En el context d’aquest projecte es va realitzar una monitorització de diversos contaminants durant 3 anys al riu Ebre i alguns dels seus afluents. Els compostos prioritaris mesurats en les sis campanyes realitzades, tant en aigua com en sediments, estan inclosos a la Directiva 2006/11/CE, que aboleix les Directives 76/464/CE i 2455/2001/EC i inclou 23 compostos…, Els compostos detectats més freqüentment van ser els PAHs, els DDTs, hexaclorobenzè i especialment els APs, que es van trobar a la major part de les mostres analitzades i a concentracions molt elevades en alguns punts. El conjunt de les dades va reflectir una distribució generalitzada dels compostos orgànics a tota la conca, com a resultat de la influència antropogènica, així com una contaminació més elevada a les rodalies de les gran ciutats, on es concentra l’activitat industrial., D’entre els resultats obtinguts d’aquest estudi, el grup dels alquilfenols (nonilfenol i octilfenol) va ser el detectat més freqüentment, pràcticament al 100 % dels punts de presa de mostra, i a unes concentracions més elevades, tant en aigua com en sediments. En base als resultats obtinguts i al fet que són compostos emergents, el grup dels APs es va seleccionar per a la realització d’un estudi més complet que donés informació sobre el seu comportament al medi. Aquest estudi va consistir en la…, [EN] The work presented here shows the most recent results on monitoring campaigns for contaminants relevant to the soil-water-sediment system in the Ebro River basin. The Ebro is a typical mediterranean river system that is characterised by seasonal low flows during summer and occasional extreme flush events during winter. Prominent agricultural and industrial activity throughout the basin caused considerable contamination problems since many years., Six monitoring campaigns for surveillance monitoring were completed at 24 sampling stations. At these points surface water and sediment samples were collected. Priority compounds measured are mainly listed in the Directives 2006/11/CE. These are a follow-up of the recently abolished directive 76/464/CE and 2455/2001/EC and comprise 23 organochlorine compounds (OC), 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), 2 alkylphenols (APs) and various pesticides., As a result of this monitoring, it has been possible to detect main persistent pollutants in river samples and determine point source pollution spots. Most samples contained traces of organic compounds, reflecting the anthropogenic input from human activities. These organic compounds were detected at high levels. The most frequently detected compounds were PAHs, APs, DDT and Hexachlorobenzene in sediments and soils and APs, Triazines, some Organophosphorus and Chloroacetanilides in surface…, APs were selected as target compounds for a deeper study on their behaviour in the environment. These compounds were chosen because of their presence in water and sediments at very high concentrations and their consideration as endocrine disruptors. The study comprises two different experiments: a) sorption isotherms and b) degradation experiments. The sorption experiment consisted on the investigation of sorption isotherms for NP, using sediments with different amount of total organic carbon…, Peer reviewedContribucions al disseny, síntesi i aplicacions de quimioteques combinatòries de peptoides

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Cortés, Nuria

Tesis del Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona (UB).-- Fecha de defensa 21-06-2005., [CAT] L’interès principal d’aquesta tesi es centra en la utilització de les tècniques combinatòries per a dissenyar i sintetitzar una quimioteca de peptoides. Els peptoides són un tipus de peptidomimètics amb una estructura general basada en un esquelet de glicinies N-substituídes. Tenen una estructura molt apropiada per a ser sintetitzats en fase sòlida seguint l’estratègia combinatòria del rastreig posicional, basada en la utilització de mescles de reactius en les etapes d’introducció de…, Els peptoides tenen un gran interès en l’àrea biomèdica. Així doncs, el cribratge de la quimioteca de peptoides davant diverses dianes biològiques d’interès terapèutic ha permès la identificació de dos potents neutralitzadors del fenotip d’MDR en l’àrea del càncer, així com de dos potents inhibidors d’LPS en l’àrea del shock sèptic. Aquests compostos han representat un punt de partida per a l’optimització de les seves estructures per a dissenyar nous compostos conformacionalment més restringits…, Per altra banda, s’ha portat a terme l’optimització d’un procés per a obtenir peptoides amb un extrem carboxílic terminal (peptoides àcids), seguint dues estratègies: per hidròlisi de peptoides en dissolució i per síntesi en fase sòlida. L’optimització del procés d’hidròlisi en dissolució s’ha dut a terme mitjançant un disseny d’experiments factorial, obtenint excel•lents resultats de pureses i rendiments, mentre que la síntesi de peptoides àcids en fase sòlida ha implicat treballar amb…, L’interès d’obtenir aquest tipus de derivats àcids radica en el fet de poder acoplar els peptoides a suports sòlids, com columnes d’agarosa o sefarosa, així com poder biotinilitzar-los per acoplar-los a columnes d’agarosa amb avidina. Amb aquest tipus de columnes amb el peptoide immobilitzat s’ha utilitzat la tècnica de la cromatografia d’afinitat per a identificar les dianes potencials d’un peptoide d’un extracte proteic que contenia proteïnes de diferent naturalesa., A partir de l’estudi realitzat per a obtenir peptoides àcids, s’ha dut a terme la realització d’un estudi per obtenir peptoides dímers i de peptoides dímers-cíclics, en fase sòlida i en dissolució. Aquests estudis han constituït un punt d’inici per al plantejament del disseny i síntesi de noves quimioteques combinatòries de mescles, que es realitzarà en un futur pròxim en el nostre grup d’investigació. Aquest tipus de molècules poden resultar ser molt interessants en estudis d’interacció…, Dins del context del cribratge de la quimioteca davant diferents dianes biològiques, s’ha intentat desenvolupar un assaig de fluorescència per a cribrar la quimioteca de peptoides davant la seva capacitat d’inhibir la fosforilació d’un substrat peptídic fluorescent per la proteïna cinasa A. Malauradament, s’ha comprovat que el grup fluoròfor escollit, la 7-amino-4-metilcumarina, adjacent al lloc de fosforilació del pèptid, no ha induït pràcticament cap diferència d’intensitat de fluorescència…, Globalment, aquest treball reflecteix la validesa de la utilització i aplicació de la química combinatòria, en concret de quimioteques de mescles controlades, per a la recerca de compostos amb activitats biològiques. No obstant, en funció de les dades que es coneguin del receptor i/o dels llocs d’interacció, és convenient dissenyar la quimioteca de forma més focalitzada o de forma més diversa. En aquest disseny, tant si és inicial com si és d’optimització d’un cap de sèrie, és cada vegada més…, [EN] Peptoids are oligomers of N-substituted glycines residues that have been developed as peptidomimetics but with improved stability and better pharmacological properties. For these reasons, peptoids have also been subjected of application of combinatorial approaches to identify bioactive molecules., In this context, we have synthesised a combinatorial library of peptoids containing 5120 compounds in 52 controlled mixtures, constructed on solid-phase by using the positional scannig format., The screening of the peptoid library against different biological targets have identified potent hits. To sum up, two molecules have been rescued from the library with a potent chemosensitiser activity against the MDR phenotype, and two other molecules have been identified with an in vivo neutralizing activity against the Gram-negative lipopolysaccharide (LPS). Optmisation of these hits is in progress to find lead compunds that may become potential drugs., On the othe hand, we have been interested in expanding the combinatorial chemistry of peptoids to those analogues bearing free carboxylic acid groups, prepared in solution and on solid phase. These compounds are attractive to link to solid-support columns in order to use the affinity cromatography to identify potential targets. As well as this, we have studied the conditions for the efficient linear condensation and cyclocondensation of these acid peptoids., Finally, we have tried to develop a fluorescent assay for the screening of the peptoid library against the phosphorylation of a fluorescent peptide by the protein Kinase A. However, there has no been detected any difference in the fluorescent intensity with the group 7-amino-4-methylcoumarin, located next to the phosphorilation site., Peer reviewedEstudis sobre la síntesi d'oligòmers d'N-alquilglicines. Noves aportacions a la química combinatòria

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Messeguer, Joaquim

Tesis del Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona (UB).-- Fecha de defensa 17-07-2007., [CAT] La recerca en el camp del desenvolupament de fàrmacs peptídics i peptidomimètics ha experimentat una evolució important durant els darrers anys. Els fàrmacs peptídics sovint presenten baixa disponibilitat oral, una vida mitjana curta, accions múltiples i àmplies fluctuacions en el seu comportament farmacocinètic. D’aquí la necessitat de desenvolupar pèptids modificats o peptidomimètics amb propietats que millorin aquests inconvenients. Una de les idees més interessants en aquest camp va…, L’absència de regeneració neuronal en el sistema nerviós central adult és un greu problema sanitari i social. Estudis recents indiquen que el bloqueig d’inhibidors endògens del recreixement axonal pot constituir una nova via per estimular la regeneració neuronal. En aquest sentit, el descobriment de la família de les semaforines (i els seus receptors: les neuropilines), els inhibidors més potents del creixement axonal, ofereix un ampli ventall de noves possibilitats experimentals i…, Fruit de la col•laboració amb altres grups d’investigació es va identificar, mitjançant el cribratge d’una quimioteca de peptoides, el peptoide SICHI com a inhibidor de la quimiorepulsió induïda per semaforines. La síntesi posterior d’aquest compost ens va conduir a la detecció de la formació de subproductes cíclics que impedien l’obtenció del peptoide desitjat amb rendiments de reacció acceptables. Per aquest motiu, es va plantejar la síntesi de SICHI mitjançant la combinació de monòmers d’N-…, En la segona part de la tesi, es va decidir sintetitzar una nova quimioteca optimitzada de 625 pentàmers d’N-alquilglicines i 20 mescles controlades, en fase sòlida i en format de rastreig posicional. La síntesi dels peptoides es va fer seguint l’estratègia del submonòmer, mitjançant cicles successius constituïts per una etapa d’acilació amb àcid bromoacètic i una etapa de desplaçament del bromoderivat corresponent per una amina primària. La innovació d’aquesta quimioteca radica en la…, [EN] Peptoids are oligomers of N-substituted glycines residues that have been developed as peptidomimetics but with improved stability and better pharmacological properties. For these reasons, peptoids have also been subjected of application of combinatorial approaches to identify bioactive molecules., In this context, the screening of a peptoid library identified a peptoid called SICHI as a potent inhibitor of semaphorin induced chemorepulsion activity. Subseqüent synthesis of this peptoid drove to detection of cyclic byproducts avoiding peptoid obtention in acceptable yield. For that reason, we proposed SICHI’s synthesis through the combination of N-alkylglycine monomers. The application of this strategy forced us to develope a methodology of monomers synthesis. We developed three synthetic…, In the second part of the thesis, we decided to synthesize a new optimized library of pentamers containing 625 compounds in 20 controlled mixtures, constructed on solid-phase by using the positional scanning format following the submonomer strategy. An important innovation was introduced by the application of microwave irradiation to accelerate the reaction steps. We selected 10 primary amines for diversity positions considering hydrofobic properties, presence of aromatic goups, possibility of…, Peer reviewedEstudis sobre els derivats del 3-(N-fenilamino)-1,2-propandiol (PAP), compostos relacionats amb la síndrome de l'oli tòxic

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Escabrós, Jordi

Tesis del Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona (UB).-- Fecha de defensa 12-04-2007., [CAT] Les malalties de transmissió alimentària, especialment les que posen en perill la vida, incideixen en un dels requisits bàsics per a la salut i el benestar de les persones: la necessitat d’aliments innocus i exempts de contaminació. Aquestes tipus de malalties han estat presents durant tota la història i en la societat actual han en alguns casos esdevingut un important problema de salut pública. El principal factor que ha contribuït a aquesta problemàtica és la globalització, la qual…, Els estudis realitzats en la present tesi han estat centrats en realitzar noves aportacions relacionades amb la SOT, les quals es poden resumir en tres punts. Per una banda s’ha dut a terme l’obtenció d’un model d’oli tòxic el qual reproduís de la forma més fidel els olis causants de la intoxicació. Aquests olis s’han obtingut amb concentracions d’anilides i de derivats del PAP de l’ordre dels associats amb la SOT. Per tal d’obtenir els nivells desitjats d’anilides i de derivats del PAP, s’ha…, [EN] Toxic Oil Syndrome (TOS) was a food-born intoxication that occurred in Spain in 1981. It caused over 400 deaths and affected more than 20,000 people. TOS was attributed to the ingestion of rapeseed oil that had been adulterated with aniline, illegally refined and delivered for human consumption. Two chemical species derived from aniline have been identified in oil batches: fatty acid anilides, qualified as biomarkers of the adulterated oil, and fatty acid esters of 3-(N-phenylamino)propane…, Taking precedent into account, the initial objective of the present thesis was to reproduce on a laboratory scale the deodorization process that would have taken place at the refinery involved with TOS. Specifically, the production of refined, aniline-denatured rapeseed oils with a composition of aniline derivatives similar to that found in the toxic oil batches was attempted. Such model oils would then be used for conducting further studies in animals. On the other hand, we have synthetised a…, Peer reviewedSíndrome de l'oli tòxic: contribució a la seva etiologia mitjançant estudis xenobioquímics del 3-(Nfenilamino)-1,2-propandiol

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Martínet Cabot, Anna

Tesis del Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona (UB).-- Fecha de defensa 10-01-2008., [CAT] Diferents estudis epidemiològics han indicat els derivats mono- i diesterificats del 3-(N-fenilamino)1,2-propandiol (PAP) com a biomarcadors de les partides d’oli de colza que van causar la síndrome de l’oli tòxic (SOT), una intoxicació que va tenir lloc a Espanya al 1981, i que va provocar més de 400 morts i va afectar a més de 20,000 persones. Aquests esters del PAP poden ser hidrolitzats per part de la lipasa pancreàtica humana donant lloc a PAP en un últim estadi. Per aquest motiu,…, [EN] Toxic Oil Syndrome (TOS) was a massive food intoxication episode that occurred in 1981 in central and northern Spain, causing more than 400 deaths and affecting more than 20,000 people. TOS was attributed to the ingestion of a rapeseed oil that had been adulterated with aniline and illegally refined for human consumption. Epidemilogical investigations established the mono- and diester derivatives of 3-(N-penylamino)-propane-1,2-diol as biomarkers of the toxic oil. These PAP esters can be…, Peer reviewedDesasturases de membrana: estudis mecanístics, clonatge i aplicacions biotecnològiques

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Rodríguez Ropero, Sergio

Tesis del Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona (UB).-- Fecha de defensa 12-05-2003., El comportament reproductor en moltes espècies d’insectes implica l’alliberament per part de la femella d’una sèrie de compostos químics volàtils, anomenats feromones, els quals són detectats de forma molt específica, a gran distància i en concentracions ínfimes pel mascle, permetent la còpula, que condueix a la reproducció de l’insecte. Gran part de les feromones identificades semblen estar relacionades amb els àcids grassos més comuns en la natura, però amb algunes diferències importants, tot…, Una de les característiques més importants d’aquests semioquímics és la presència de dobles enllaços, en diferents posicions de la cadena i de diversa configuració. Els enzims encarregats d’aquesta biotransformació són les acil-CoA dessaturases. Són enzims lligats a la membrana del reticle endoplasmàtic, dependents d’oxigen i d’una cadena de transport electrònic, que contenen ferro en el seu centre catalític actiu, però de tipus no-hemo. Bloomfield i Bloch van mostrar que en aquesta conversió d…, El present treball intenta aprofundir en l’estudi químic d’aquesta important família d’enzims, tant a nivell de criptoregioquímica (lloc inicial d’oxidació) com d’estereoquímica, mitjançant la síntesi de precursors deuterats adequats, ensems de realitzar estudis d’inhibició amb derivats ciclopropènics, tant alcohols com àcids grassos. Al mateix temps, es pretén dur a terme el clonatge i expressió funcional del cDNA que les codifica. Aquests estudis intentaran discernir si la 1,4-dessaturasa és…, Per altra banda es tracta d’aprofitar la delta-9 dessaturasa present al llevat S. cerevisiae per tal de produir d’una forma eficient i econòmica àcids grassos diènics conjugats d’alt valor afegit, com és el cas de l’àcid (Z,E)-9,11-octadecadienoic, el qual està descrit que posseeix una destacada activitat antitumoral en cultius cel•lulars. A més, d’optimitzar-se aquest sistema, també es podrien obtenir diverses estructures dièniques o eníniques presents en diferents complexos feromonals d’…, Un altre punt de la Tesi tracta de l’optimització d’un procediment sintètic de formació de derivats del coenzim A tot utilitzant la fase sòlida i la reacció de transtioesterificació., Finalment, es pretén estudiar les característiques bioquímiques de les diferències fenotípiques trobades en les espécies plaga Thaumetopoea pityocampa (o processionària del pi) i Thaumetopoea processionea (o processionària del roure). La mescla feromonal d’ambdues espécies difereix únicament en la presència d’una acetilenasa i d’una reductasa altament específica en l’espécie parasitària del pi., Peer reviewedDisseny, síntesi i estudi de lligands peptídics capaços de reconèixer la superfície de la P53

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Martinell Pedemonte, Marc

Tesis del Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona (UB).-- Fecha de defensa 29-03-2004., En la majoria de processos cel•lulars, hi ha multitud de proteïnes que interaccionen entre sí, essent aquests contactes proteïna-proteïna, fonamentals per al correcte funcionament de cadascun d’aquests processos. Aquests contactes, es donen a través de les superfícies de les diferents proteïnes, de manera que aquestes superfícies són unes dianes terapèutiques potencialment molt interessants., Donada la importància del reconeixement de superfícies proteiques, aquest treball de tesis doctoral s’ha dirigit a l’estudi de la utilització de lligands peptídics per al reconeixement de superfícies proteiques riques en carboxilats. En concret, com a diana, s’ha escollit el domini de tetramerització de la proteïna supressora de tumors p53., Així, partint dels estudis previs realitzats en el grup de recerca basats en la interacció de molècules tetraguanidíniques no peptídiques amb petits pèptids model amb quatre residus àcids distribuïts en i / i+3 / i+6 / i+9, s’ha pogut dissenyar i sintetitzar un pèptid (Ac-AGAAGWARGRARSR-NH2), el qual és capaç de reconèixer la superfície rica en carboxilats de la p53. Per poder dur a terme aquests estudis, ha estat necessari establir la metodologia per obtenir mitjançant expressió en cultius…, A partir del pèptid Candidat 4, s’ha dissenyat una quimioteca de 40 pèptids amb l’objectiu d’optimitzar l’afinitat i entendre quins són els factors que controlen aquest procés de reconeixement. La quimioteca corresponent s’ha sintetizat, purificat i avaluat la seva interacció amb el domini de tetramerització de la p53 mitjançant espectroscòpia de fluorescència. A partir d’aquests estudis, s’ha comprovat que s’han pogut preparar quatre pèptids amb una afinitat fins a un ordre de magnitud…, Peer reviewedEstratègies analítiques per a la detecció d'hormones anabolitzants basades en l'ús de receptors específics

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Salvador, Juan Pablo

Tesis del Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona.-- Fecha de defensa 26-04-2007., [CAT] Els esteroides anabolitzants androgènics (AAS) són compostos sintètics que mimetitzen l’efecte que produeix la testosterona, androgen endogen. Aquest tipus de compostos s’utilitzen per l’augment del rendiment físic dels esportistes o per incrementar la producció de carn en l’àmbit de la ramaderia. Aquest tipus de pràctiques estan regulades i prohibides per diferents organismes tant governamentals com esportius, la qualcosa crea una necessitat de disposar de mètodes de control. Com a…, Per tal d’obtenir anticossos policlonals selectius pel St, B, MB i THG, s’han dissenyat l’haptèns d’immunització fent servir d’eines de modelització molecular per avaluar el grau de homologia entre aquests hatens, els analits diana i els corresponents metabòlits. Així, els 5 haptens dissenyats i sintetitzats haurien de permetre el reconeixement de A) St i 3’OHSt (hB_St), simultaneament; B) St i 16OH-St (hA_St), simultaneament; C) B, MB i alfa-B (hA_B), simultaneament; D) MB (hB_MB) i E) THG (…, La determinació immunoquímica de molecules de baix pes molecular es fa sota configuracións de tipus competitu, per la qualcosa va ser necessari preparar altres inmunoreactius, per acobalment covalent d’haptens amb la BSA (bovine serum albumin) i a l’HRP (horseradish peroxidase). D’aquesta manera es van establir els següents assaigs immunoenzimàtics per a la detecció de St, B, MB i THG: Pel cas del St, es van obtenir 3 diferents ELISAs per a la determinació selectiva de St, St i 3’OH-St, i St i…, Finalment, un altre tipus de metodologia desenvolupada per la determinació de hormones anabolitzants és la de utilitzar polímers d’empremta molecular (MIP) per la testosterona. Aquesta metodologia consisteix en fer polimeritzar la testosterona en presència d’uns monòmers de reconeixement i amb l’ajut d’un agent reticulant, per crear una xarxa tridimensional que conté la testosterona. Un cop eliminada de la matriu polimèrica la testosterona es quedaria una cavitat que té afinitat per la…, [EN] The Anabolic Androgenic Steroids (AAS) are family of compunds that mimic the endogen androgenic hormone, the testosterone. These compounds are illegally used to improve the performance in athletes and also as a growth promoter in cattle. Theses practices are banned by the corresponding organizations like WADA and EC, which has raised the need to develop analytical methods of control. In this context, the aim of this thesis has been the development of new methodologies based in selective…, The detectability achieved for the ELISAs developed is suffucient to perform analysis in real samples in compliance with the EC and WADA regulations. The IC50 values of each ELISA method are summarized as follow: St: Three assays with different detectability, IC50= 0.55, 2.15 and 1.65 nM, with a different pattern of cross-reactivity, depending which metabolite could be detected. B/MB: Two different assays specific for B, IC50= 4nM, and for MB, IC50= 2.15 nM. THG: A specific assay was developed…, Peer reviewedEl Poblat del Turó de l´Avenc del Primo: un dels més antics de la Catalunya Meridional

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Armada, Xosé-Lois, Graells i Fabregat, Raimon, Rafel Fontanals, Nuria, Roqué, R.

[ES] Damos a conocer cómo se articula el Poblado de Turó en el área minero-metalúgica que ocupa parte del término municipal de Bellmunt del Priorat. Se trata de un estudio derivado de los trabajos de excavación de dos breves campañas arqueológicas hechas por un equipo de la Universidad de Lleida y el CSIC en los años 2008 y 2009 dentro del marco de un Poyecto de Búsqueda más amplio que estudia el conjunto arqueológico del Calvari (el Molar) y en especial la minería y la metalurgia prehistórica…Estudis sobre dessaturases d'àcids grassos d'insectes. Implicacions en la biosíntesi d'esfingolípids

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Villorbina, Gemma

Tesis del Departamen de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona.-- Fecha de defensa 04-02-2005, [CAT] En aquesta tesi s’han abordat estudis sobre dues famílies de lípids: les feromones sexuals d’insectes i els esfingolípids. El nexe d’unió d’un grup amb l’altre han estat les dessaturases. Les dessaturases d’àcids grassos són enzims fonamentals en la biosíntesi de les feromones sexuals dels lepidòpters, mentre que la dihidroceramida dessaturasa és un enzim clau en la biosíntesi dels esfingolípids., Prenent les dessaturases com a centre d’interès d’aquesta tesi, el treball que es presenta en aquesta memòria està dividit, formalment, en dues parts. En la primera (Capitols 2 i 3), s’estudien aspectes relacionats amb dessaturases de lepidopters. Així, en el Capítol 2 s’investiga la relació entre determinades dessaturases i la variació fenotípica en l’estructura de la feromona sexual de dues espècies del gènere Thaumetopoea i es demostra que la producció d’un complex feromonal concret es deu,…, Tenint en compte la baixa especificitat d’algunes acil-CoA dessaturases, i per tal d’aportar més dades sobre l’abast de les reaccións catalitzades per aquests enzims, en el Capítol 3 s’estudia l’activitat de la Δ11-dessaturasa de l’Spodoptera littoralis sobre substrats ciclopropànics, i es demostra la formació de metilenciclopropans., Amb la finalitat d’extendre aquestes investigacions a d’altres dessaturases d’interès biològic, ens proposarem estudiar els requeriments estructurals del substrat de la dihidroceramida dessaturasa. Per tal d’obtenir un elevat nombre d’anàlegs per aquests estudis d’especificitat, es pensà en l’aplicació de les tècniques de química combinatòria. En relació amb aquesta temàtica, en el Capítol 4 d’aquesta tesi es descriu una metodologia per a la síntesi de quimioteques d’anàlegs de ceramides, i la…, [EN] In this thesis studies about two families of lipids: the insect sexual pheromones and esfingolipids were approached. Desaturases have been the link between these two groups. The fatty acids desaturases are essential enzymes in the biosynthesis of moth sexual pheromones, while the dihydroceramide desaturase is a key enzyme in the esfingolipids biosynthesis., Taking the dessaturases as a center of interest, the work that is presented in this memory is divided, formally, into two parts. In the first part (Chapters 2 and 3); we studied different aspects related with lepidopters desaturases. Thus, in chapter 2 the relationship among determinate desaturases and phenotype variation in the sexual pheromone structure of two species of the genera Thaumetopoea is investigated and it is demonstrated that the production of a pheromonal complex is determined by…, The low specificity of some acil-CoA desaturases and the possibility to bring more information about the extent of the reactions catalyzed by these enzymes, we studied in chapter 3 the activity of the ∆11-desaturase of Spodoptera littoralis with cyclopropyl fatty acids as substrate, and it is demonstrated the transformation into the corresponding 11 cyclopropylidene acids., With the purpose to extend this research in other biological interesting desaturases, we will propose to study the structural requirements for dihydroceramide desaturase substrate. With the goal of obtaining a high number of analogous to study the specificity, combinatory chemistry techniques are applied. In relation to this subject matter, in chapter 4 of this thesis it is described a methodology for the synthesis of ceramide analogous libraries, and their application for the preparation of an…, Peer reviewedLes invasions biològiques en el medi marí: exemples i impactes a la Mediterrània Occidental

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Weitzmann, Boris, Garcia, Maria, Cebrian, Emma, Ballesteros, Enric

Biological invasions in marine environment: examples and impacts in the Western Mediterranean. Here, we offer a brief review on the impact invasive species have on coastal marine ecosystems, with particular focus on the Mediterranean Sea. We also provide a list of the main invasive macroalgal species in the Western Mediterranean, indicating the specific invaded habitats and their distribution patterns. Although not yet invasive, we describe certain alien invertebrates known to thrive in several…, Peer reviewedFitodermologia i cariologia d'onobrychis viciifolia Scop., O. Supina (Chaix) DC. i O. saxatilis Lam. de Catalunya

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Garnatje, Teresa, Cardona, Angels

[EN] Phytodermology and karyology of Onobrychis viciifolia Scop., O. supina (Chaix) DC. and 0. saxatilis Lam. Of Catalonia (NE Spain). Epidermal fragments from 47 populations of Onobrychis viciifolia, 0. supina and 0. saxatilis are studied. The stomatal size, orientation, type and stomatal index are calculated for taxonomical application. The form of the epidermal cells is the most important characteristic for this application. The basic number of genus Onobrychis x=7, the chromosome number of…, [CAT] S'han estudiat fragments epidèrmics provinents de 47 poblacions d'onobrychis viciifolia Scop., O. supina (Chaix) DC. i 0. saxatilis Lam. i s'ha calculat les dimensions, l'orientació i la tipologia dels estomes i l'índex estomàtic. Aquests parimetres s'han utilitzat des del punt de vista taxonòmic i s'ha posat de manifest l'interts de la forma de les cèl·lules epidèrmiques com a caràcter discriminant en alguns casos de determinació dubtosa o…, Peer reviewedEls redemptors de captius: mostolafs, eixees o alfaquecs (segles

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

La redención de cautivos era un problema grave en los paises cristianos y musulmanes fronterizos. En el siglo XII y todavía en el XIII fue un monopolio de los condes de Barcelona, que lo cedieron o arrendaron a cambio de una cantidad a especialistas, que también podían comerciar con los países islámicos., Peer reviewedSíntesis d’anàlegs de BEL i de substrat com a nous potencials inhibidors de la fosfolipasa independent de calci(grup VIA)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Matabosch, Xavier

Tesis del Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona (UB).-- Fecha de defensa 21-12-2006., [CAT] En els últims anys s’ha demostrat que els lípids no són només components estructurals de la membrana plasmàtica sinó que a més a més aquests desenvolupen diferents funcions cel•lulars. Concretament s’ha observat que els productes de degradació de les fosfolipases són importants en els processos d’inflamació, entre d’altres; i sembla ser que la fosfolipasa A2 independent de calci podria estar relacionada amb la esquizofrènia. La síntesis de nous potencials inhibidors d’aquesta proteïna per…, Per a dur a terme aquest treball, s’han sintetitzat diferents anàlegs a l’únic inhibidor selectiu d’aquest enzim (BEL), introduint diferents modificacions per intentar obtenir un inhibidor reversible igual de selectiu. Una d’aquestes modificacions va ser la introducció de la funcionalitat trifluorocetona, comú en diferents inhibidors de lipases, en l’esquelet de BEL. Desafortunadament, cap dels compostos sintetitzats sota aquest disseny no va presentar les propietats inhibitòries desitjades. Es…, Una altra aproximació per dissenyar nous inhibidors va consistir en la síntesi d’anàlegs de substrat. Aquests compostos presentaven un grup n-hexadecilmercaptà a la posició sn-1 i el grup fosforilcolina a la posició sn-3 de l’esquelet de glicerol, amb diferents funcionalitat (amida, carbamat, sulfonamida...) i cadenes laterals diverses a la posició sn-2. Entre els diferents productes sintetitzats, alguns d’ells van presentar nivells d’inhibició destacables, no obstant quan es va estudiar la…, Per tal de poder conèixer millor la estructura del centre actiu de l’enzim en estudi i poder dissenyar millors inhibidors es van clonar i expressar en bacteri dos fragments del centre catalític del enzim. Desafortunadament, aquests fragments s’expressaven en petites quantitats i s’agregaven en cossos d’inclusió i els diferents experiments que es van realitzar per resoldre aquests problemes no van conduir a resultats satisfactoris., Durant el transcurs de la tesi, es van preparar, també, diferents anàlegs de ceramida. Els assaigs preliminars d’aquests compostos en diferents enzims del metabolisme d’esfingolípids van mostrar que s’havia dissenyat i sintetitzat una nova família de compostos que obre una línia de recerca prometedora en el camp dels esfingolípids., [EN] In last decades, researchers have demonstrated that lipids are not only structural compounds of cellular membranes. These compounds have several functions in cell metabolism, specifically, phospholipids are cleaved by phospholipases, and their metabolites are secondary messengers in inflammation pathways. Moreover calcium-independent phospholipase A2 (iPLA2) might be linked to schizophrenia. Synthesis of new inhibitors of this enzyme has been the main aim of this work., In our group we have designed different analogues of the only inhibitor of this enzyme (BEL). We introduced several modifications and functional groups, like trifluoroketones, in BEL’s structure. Unfortunately, any of these compounds could not inhibit the activity of the enzyme. Some compounds that have an ariloxigroup in alpha position of ketone increase activity of iPLA2 and not produce the same effect in cPLA2., Then, we have synthesized analogues of the natural substrate of phospholipases with several modifications; thioether group in sn-1 position, phosphorilcholine group in sn-3 position and different functional groups (amide, carbamate, sulfonamide…) in sn-2 position. Some of these compounds show inhibition of iPLA2, moreover, they also inhibit cPLA2., To know more information about catalytic mechanism of this phospholipase and design new inhibitors we have cloned and expressed two fragments of catalytic site of the enzyme. However these proteins are not soluble and its levels of expression were very small, and we could not do structural studies like X-ray crystallization., Furthermore, we have designed and synthesized analogues of ceramide. Biological assays of these compounds in several enzymes of sphingolipid metabolism proved that this family opens a new research line in sphingolipid field., Peer reviewedEl cors català contra Gènova segons una reclamació del 1370

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Análisis de una interesante reclamación genovesa que proporciona la lista de todos los daños causados por corsarios catalanes a genoveses, incluyendo la lista de naves afectadas y el lugar del incidente, en torno al 1370; no contamos con la lista catalana de daños por genoveses (1/37)., Peer reviewedLa redacció de l'instrument notarial a Catalunya. Cèdules, manuals, llibres i cartes

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Estudia el proceso de redacción del documento notarial en Cataluña en los siglos XIV y XV, desde la "rogatio" o encargo del documento por parte del cliente a la "traditio" del instrumento al interesado; el doble redactado de los documentos notariales en forma abreviada o minuta, en los manuales y en cédulas sueltas, testimonio de la primera anotación tomada por el notario, y en forma extensa, en el libro y en el documento original; y el significado de rayados y abreviaturas…, Peer reviewedJosep Cuatrecasas i Arumí: notes per a una biografia

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Montserrat, Josep M.

10 pàgines, 4 figures.-- Necrològica., Peer reviewedJosep Vives i Codina (Catalluç 19312-Barcelona 1993)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Bolòs i Capdevila, Oriol de

4 pàgines, 1 figure.-- Obituari., Peer reviewedEl bosc mesòfil a les Muntanyes Catalanídiques septentrionals, The mesophilous woodland in northern Catalanidic range

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Bolòs i Capdevila, Oriol de, Montserrat, Josep M., Romo, Àngel

17 pàgines, 5 taules., [CA] Descripció de l'estructura, la composició florística i l'ecologia dels boscs mesòfils de les Muntanyes Catalanídiques septentrionals. És analitzada la variabilitat d'aquest bosc a les diverses panes de la serralada. Són estudiats els sintàxons Doronico-Fraxinetum, re presentat per les subassociacions doranicetosum, melampyretosum, vincetosum, festucetosum, luzuletosum i aretosum., [EN] The structure, floristic composition and ecology of the mesophilous woodland in nirthern Catalanidic range are described. The variability of these woodlands in the different parts of the mountains is analyzed. The following new sintaxa: Doronico-Fraxinetun, represented by the subassociations doranicetosum, melampyretosum, vincetosum, festucetosum, luzuletosum and aretosum, are studied., Peer reviewedActivitats polítiques i militars de Ramon de Perellós, autor del Viatge al Purgatori de Sant Patrici durant el regnat de Joan I

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

En: Medievo Hispano. Estudios in memoriam del Prof. de Derek W. Lomax, Madrid, Asociación española de Estudios Medievales, 1995, pp.159-173., Estudia las actividades de este noble y literato durante el reinado de Juan I; jugó un papel importante en las relaciones internacionales de la Corona catalano-aragonesa de fines del s. XIV por las embajadas que desempeñó. Residió un tiempo en Aviñón al servicio del papa Benedicto XIII. A la muerte de Juan I fue incluido en el proceso contra sus consejeros, aunque al mismo tiempo se mantuvo la confianza en él confiándole embajadas importantes., Peer reviewedNoves dades per a la biografia de Ramon de Perellós, autor del viatge al Purgatori de Sant Patrici

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

En: Miscel·lània en honor del doctor Casimir Martí, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1994, pp.215-230, Ramon de Perellós, vizconde de Roda y Perellós, fue uno de los consejeros de Pedro el Ceremonioso, Juan I y Martín el Humano, literato, diplomático y militar; centrándose en el primero de esos reinados, estudia sus orígenes familiares, sus primeras misiones diplomáticas y sus viajes a Chipre, a Inglaterra, a Granada, así como su servicio al papa Clemente VII, en los inicios del Cisma de Occidente., Peer reviewedConflictes populars a Mallorca a la fi del segle XIV

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

"Estudis Baleàrics", 84/85 (2006), 87-98, Se analiza el conflicto entre ciudadanos y foráneos en Mallorca a finales del s. XIV, la organización de los foráneos en 1381, las peticiones de 1386, las quejas de los artesanos durante ese mismo año y el ataque al barrio judío en 1391, cuando los dirigentes moderados de artesanos y foráneos fueron superados por elementos radicales., Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2004-00916) y Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Generalitat de Catalunya (SGR2005-193), Peer reviewedNavegació, ports i comerç a la Mediterrània de la Baixa Edat Mitjana

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Actas V Jornadas internacionales de Arqueología subacuática. Comercio, redistribución y fondeaderos. La navegación a vela en el Mediterráneo (Gandia, 8-10 novembre 2006), José PÉREZ BALLESTER y Guillermo PASCUAL, eds., Valencia, Universitat de València, 2008, p. 113-166, Después de presentar una síntesis del desarrollo de la flota comercial catalana y de su importancia para la expansión territorial, estudia todos los puertos del litoral catalán, valenciano y de las Baleares con actividad de transporte documentada, tanto los más grandes, abiertos al comercio internacional, como los más pequeños embarcadores o fondeaderos, que sólo hacían transporte de cercanía (a los que dedica mayor atención); muestra que la interconexión entre todo el litoral mencionado era…, Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2004-00916 y Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, (SGR2005-193), Peer reviewedLa carta de població dels sarraïns de la vall d'Aiora (l328)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Sharq Al-Andalus, 3 (1986), pp. 81-94, Estudio de la aljama de moros del valle de Aiora, en el reino de Valencia, a través de la carta de población que les concedió el noble Bernat de Sarrià en 1328. Se analizan los impuestos y las franquicias y privilegios. Permite conocer datos sobre sus medios de vida., Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, Peer reviewedUn procés per homicidi entre sarraïns de l'horta d'Alacant (1315)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Sharq al-Andalus, 7 (1990), pp. 135-150, Se analiza un interesantísimo proceso por homicidio entre moros de la huerta de Alicante, que revela muchos detalles de la vida cotidiana y de la convivencia real entre moros, cristianos y conversos., Peer reviewedL'emigració dels sarraïns residents a Catalunya, a Aragó i al País Valencià durant l'Edat Mitjana

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

En: L'expulsió dels moriscos. Conseqüències en el món islàmic i en el món cristià "380 Aniversari de l'Expulsió dels Moriscs. Port dels Alfacs. Congrés internacional (Sant Carles de la Ràpita, 1990), Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1994, pp. 19-26., Ampliación del estudio de la emigración de la población musulmana tratado ya en el libro "Els sarraïns de la Corona catalano- aragonesa en el segle XIV. Segregació i discriminació" (1987), extendiéndolo al siglo XV. Se utilizan fuentes inéditas, que confirman la disminución de las salidas legales, aunque no su ausencia completa, ni siquiera en Valencia, donde teóricamente la emigración estaba prohibida desde 1403., Peer reviewedRifting and seafloor spreading in backarcs: The Bransfield and North Fiji Basins (NW Antarctica and SW Pacific), "Rifting" i acreció oceanica de rere-arc: les conques de Bransfield i Nord Fijiana (Antartida i Pacífic Sudoest)Š

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Gràcia, Eulàlia

Resumen de Tesis Doctoral. Fecha de lectura 12 de febrero de 1996. Directores: Dr. Miquel Canals Artigas, Universitat de Barcelona y Dr. Jean-Marie Auzende (IFREMER-Brest, Franca), [CAT] Aquesta Tesi estudia els processos de rifting i acreció ocehnica en les conques de rere-arc utilitzant dades de batimetria multifeix i dades geofisiques. Els metodes geofisics emprats han estat, principalment, magnetisme i gravimetria, tot i que també es presenten dades de sísmica de reflexió i de submergible. Tres arees han estat seleccionades: les conques Central i Oriental a la Conca de Bransfield, 1'Eix d'Expansió Central, i la Dorsal de Sud Pandora-Tripartita a la Conca…, [EN] This Thesis deals with the study of the rifting and seafloor spreading processes in backarc basins using swath-bathymetry and geophysical data. The geophysical methods used are mainly magnetics and gravity, although other methods, such as seismic reflection and submersible data are also presented in some chapters. Three areas were selected for this study: The Central and Eastern Bransfield Basins, northwest Antarctic Peninsula, and the Central Spreading Ridge and the South Pandora-…, Peer reviewedEl vulcanisme bàsic del Carbonífer inferior de la serra de Miramar

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Melgarejo, J. C., Martí Molist, Joan

[CAT] El carbonífer Inferior de la Serra de Miramar conté manifestacions de roques volàniques. Llur caracterització petrogràfica permet la seva classificació com a laves i diabases subvolcàniques; l'estudi geoquímic palesa la seva afinitat alcalina., [EN] The Lower Carboniferous of the Serra de Miramar contains outcrops of volcanic rocks. Their petrographic caracterization allow to classificate them as subvolcanic lavas and diabases; they can be considered as of alcaline affinity from geochemical point of view., Aquest treball s'ha realitzat amb financiació a càrrec d'un ajut a la investigació de la Universitat de Barcelona., Peer reviewedLa hidromagnesita de l'Avenc de la Febró (Baix Camp)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Traveria i Cros, Adolf, Chinchón Yepes, J. S., Queralt Mitjans, Ignacio

[CAT] El "Moonmilk" de l'avenc de La Febró és estudiat mitjançant DRX, SEM, ATD-TG, IR i FRX. Aquest "Moonmilk" esta integrat per hidromagnesita amb uns parametres de cel.la i diagrames de DRX que coincideixen amb els establerts per Bariand (1973). Seguint l'hipòtesi de Thrailkill(l971), la hidromagnesita precipita directament a partir d'una dissolució. Per altra banda la consistència pastosa del "Moonmilk" indueix a afirmar que el procés és actiu.…, [EN] The "Moonmilk" from La Febro caves is studied through the application of XRD, SEM, DTA-TG, IR and XRF. This "Moonmilk" is formed by hydromagnesite with cell parameters and XRD diagrams which coincides with those stablished by Bariand (1973). All that points to an actually active process of precipitation of hydromagnesite coming from running water. It is for the first time that hydromagnesite ocurrence is mentioned in Catalonian caves., Peer reviewedTaules dels coeficients d'absorció màssics d'òxids per les longituds d'ona de les línies de més interès analític

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Traveria i Cros, Adolf, Font, M.

[CAT] Hom presenta les taules dels CAM dels òxids de més interès analític, per les linies caracteristiques habitualment utilitzades, amb la inclusió del pes molecular i el tant per cent de la seva composició., [EN] Tables of CAM oxides of an outmost analytic interest for the normal characteristic lines usually used, including molecular weigth and percentage composition, are determined in this paper., Peer reviewedLa Conca de la Baells (Alt Llobregat): Els processos geomorfològics actuals responsables del subministrament de sòlids i balanç previ de sediments

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Clotet Perarnau, Núria

Aquest article es un resum de la Tesi Doctoral de l'autora (CLOTET, N. 1984)., [CAT] El present treball, que és una sintesi de la Tesi Doctoral de I'autora, consta de dos grans apartats: l'anhlisis global de la conca de la Baells i un seguit d'estudis detallats que ens permeten obtenir dades quantitatives sobre l'aportació de solids a la xarxa fluvial. L'anhlisi de tota la conca esta fonameníada en l'inventari de les caracteristiques dels llits fluvials. Aquest inventari consíitueix un diposit de dades que possibilita l'establiment de…, [EN] During the last three years research on sediment supply to the drainage net has been carried out in a basin with lies in the Catalan Pre-Pyrenees, with heights between 600 and 2,500 m a.s.1.; this basin has an area of 500 Km2, and is limited downstream by the Baells dam. Thc main concern of the study has been the detection of the areas and elementary catchments which supply the most part of tke sediment, and the estimation of the rates of sediment production, transport, and sedimentation…, Peer reviewedAplicació del coeficient d'absorció determinat experimentalment a la quantitativa per difracció de raigs X

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Traveria i Cros, Adolf, Font, M.

On examine les diverses méthodes de poudre quantitatives par diffraction de rayons X; le problème est résolu au moyen de la détermination expérimentale du coéfficient d'absortion de n'importe que1 type d'échantillon, en mésurant I'intensité Compton par FRX, avec une erreur rélative 0,33 %., Peer reviewedPresència interessant de Pliomys lenki i de Microtus oeconumus en el reompliment de la cova dels Ermitons (La Garrotxa, Girona)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Alcalde, Gabriel

It is mentioned for the first time in Catalonia the presence of the Pliomys lenki in the levels of Würm and posibility of the Microtus oeconomus stiii living in the area in postglacier moments., Peer reviewedDeterminació del contingut de ferro en mostres d'esfalerita mitjançant l'análisi per energia dispersiva i difracció de raigs-X

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Rius, Jordi, Álvarez-Pérez, A., Plana Llevat, Feliciano

An easy and accurate analytical method for the determination of the iron wntent in homogeneous sphalerite samples has been described. First, the total iron content in the sample is analyzed by X-ray dispersive energy; then the iron present within the sphalerite lattice in the sample is determined by X-ray diffraction. It is possible to know the existence of other iron phases accompaining the sphalerite with this information. The main advantages of this analytical method can be summarized in the…, Peer reviewedInterrupcions sedimentàries i paleoalteracions

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Virgili, Carmina

[EN] The record of geological time in stratigraphic successions is discontinuous because periods of norrdeposition are much longer than those of active sedimentation Weathering takes place during these breaks, deeply disturbing the sinsedimentary fabncs. These phenomena are mainly of pedogenetic origin, but also due to ground waters. The final result is a «continentalization» of the series, being that the cause of several erroneous interpretations of ancient sediments. The study of…, [ES] El registro de los tiempos geológicos en la sucesión estratigráfica es muy incompleto ya que los periodos de no deposición son más importantes que los de sedimentación. Durante estas interrupciones, estas discontinuidades, se producen alteraciones que modifican profundamente los caracteres sinsedimentarios. Son debidas a procesos pedogenéticos pero también a la acción de las aguas subterráneas. El resultado de las mismas produce una «continentalización~d~e las series, lo que ha llevado a…, Peer reviewedEl Dr. Lluís Solé i Sabarís i l'escola catalana de Geologia

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Virgili, Carmina

L'objectivitat i la imparcialitat són, sens dubte, dues qualitats indispensables per a l'historiador que vol analitzar cientificament un fet del passac jo diria, en canvi, que no són indispensables, ni tan sols desitjables quan intentem d'aproximarnos a la realitat d'una persona arnb qui hem conviscut. Per aixo, aquestes ratlles sobre aquel1 a qui jo considero una de les figures més importants de la geologia del nostre país a partir dels anys quaranta, seran conscientment i…, Peer reviewedPossibilitats de reorganització del servei del mapa geològic de Catalunya

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Vía Boada, Luis

[FR] Exposé historique-chronologique base dans quelques rapports et d'autres manuscrits du Dr. Faura i Sans se référant a divers essais de réorganisation des études géologiques en Catalogne, depuis 1923 8 1936. On reproduit litterale ment le (Règlement de I'Institut Géologique de le Catalogne) redigé aussi par le Dr. Faura en date de 1931 et qui fait partie de son avant-projet On fait finalement quelques considérations a propos des larges possibilités de réorganisation de la géologie…, [CAT] Exposició històrica-cronologica basada en algunes membries i altres escrits inbdits, redactats pel Dr. Faura i Sans i referents als diferents intents de reorganització del estudis geològics a Catalunya entre 1923 i 1936. Es transcriu literalmente la Reglamentació de 1'Institut Geològic de Catalunyan redactat també pel Dr. Faura l'any 1931 i que forma part del seu avant-projecte. S'acaba amb unes consideracions sobre les àmplies possibilitats de reorganització de la Geologia…, Peer reviewedLa documentació musical a Catalunya: estat de la qüestió

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Astruc, Arantxa, Cuende, Maite, Estanyol Ullate, Margarida, Montalt, Rosa, Plaza-Navas, Miquel Àngel

Comunicación presentada por los autores, miembros del Grup de Música del COBDC, en las 7es Jornades Catalanes de Documentació, celebradas los días 4, 5 y 6 de noviembre de 1999 en Barcelona, Breve estado de la cuestión del ámbito de la Documentación musical en Cataluña, Peer reviewedLes projeccions de població a Catalunya i Espanya. Anàlisi i avaluació

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Blanes Llorens, Amand, Pérez Díaz, Julio, Menacho Montes, Teresa

Síntesis y examen de las proyecciones de población hasta la fecha realizadas en España y en Cataluña, examinando y comparando las metodologías empleadas, los datos e hipótesis de partida, y sus resultados, © De la edición, fundación abertis, Barcelona, 2002. © Del texto, los autores. Todos los derechos reservados. Se puede redistribuir, reenviar, copiar o citar este documento siempre que no se modifique y no sea utilizado con fines comerciales. Debe incluirse esta nota de copyright, así como el nombre del autor y de la fundación abertis y la dirección www.fundacioabertis.org (nueva ventana)., Peer reviewedNegociacions per a una conquesta i rituals per a un canvi de sobirania. La conquesta del Regne de Múrcia per Jaume II

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

En 1296 Jaime II de Aragón invade el Reino de Murcia, que pertenecía a la Corona de Castilla. En 1303 Jaime II propone una solución arbitral al conflicto y se pacta una tregua para que los Reinos de Castilla y Aragón puedan negociar, con el Rey Dionisio de Portugal actuando como mediador. Comienzas las complejas negociaciones y acuerdos entre todas las partes implicadas, y finalmente se dicta sentencia en Torrellas en agosto de 1304. Se divide el Reino de Murcia entre Castilla y Aragón, pero…, Ministerio de Educación y Ciencia, HUM2004-00916. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la información de la Generalitat de Catalunya, SGR 00328, Peer reviewedLa defensa marítima catalana contra el cors barbaresc : la reacció després del saqueig de Barenys (1406)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Comunicación presentada al Seminario: La Corona Catalanoaragonesa i el seu entorn mediterrani a la Baixa Edat Mitjana celebrado en Barcelona, los días 27 y 28 de noviembre de 2003, El proyecto de armar una flota de defensa contra los corsarios berberiscos por un periodo de cinco años habría sido muy provechosos para el comercio. Habría proporcionado seguridad a la navegación y a las poblaciones de la costa occidental mediterránea. Pero el proyecto se desvaneció por la ruina financiera de la Corona de Aragón. De nuevo la defensa marítima quedó en manos de los corsarios y de los pequeños armamentos de cada ciudad. Sólo el papa Benedicto XIII consiguió armar una flota,…, Este trabajo forma parte de dos proyectos de investigación concedidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (BHA2001-0192) y (BHA2002-00329) con una ayuda de los fondos FEDER de la Comunidad Europea, Peer reviewedUna lluita per un mercat : catalans, algueresos i genovesos i el corall de Sardenya a la primeria del segle XVI

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Salicrú Lluch, Roser

Comunicación presentada al Seminario: "La Corona Catalanoaragonesa i el seu entorn mediterrani a la Baixa Edat Mitjana" celebrado en Barcelona, los días 27 y 28 de noviembre de 2003, El artículo resume la problemática historia de la pesca del coral en Cerdeña, desde la época de Pedro el Ceremonioso hasta la pragmática de 1481 y sus derivaciones más allá de 1514, Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación financiado por la DGCYT (HUM2004-000916), Peer reviewedLa inseguretat en el Mediterrani occidental : acord entre el rei catalanoaragonès Pere el Cerimoniós i el francès Joan II de Valois per a la solució de les marques existents entre ambdós regnes (1351)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Mutgé Vives, Josefina

Comunicación presentada al Seminario: "La Corona Catalanoaragonesa i el seu entorn mediterrani a la Baixa Edat Mitjana" celebrado en Barcelona, los días 27 y 28 de noviembre de 2003, El artículo describe los pasos seguidos para resolver el problema de las represalias entre los reinos de Aragón y de Francia, en 1351: designación de una comisión con el fin de solucionar las represalias; establecimiento de un impuesto y su regulación y gestión; ordenaciones encaminadas a evitar el fraude, etc. La conclusión es que hubo buena intención por ambos lados en solucionar los daños ocasionados por las represalias, sin embargo la inseguridad en el Mediterráneo se prolongará durante…, Este trabajo forma parte del proyecto de investigación (Ref.HUM2004-00916) y del proyecto (Ref. BHA2002-00329) financiados por la DGCYT y con la ayuda de fondos FEDER de la Comunidad Europea., Peer reviewedQuan el bosc no ens deixa veure els arbres: Cultures, individus i drets humans

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Martí Pérez, Josep

The central argument of the article is that we ought not to fall into the error of attributing too much importance to “culture”, so that this doesn’t let us see the individual. The concept of “culture” not only represents a category with supposed analytical value for social and humanistic sciences but also has a wide social relevance. Nevertheless, the manner in which this concept is generally used implies a standardized wiew of the social system and a certain determinism; at the same time,…, Peer reviewedAntropòlegs sense cultura?

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Martí Pérez, Josep

Anthropologists without Culture? The concept of culture obviously has a great importance for anthropology. Nevertheless, it is an uncomfortable concept; above all, because its polysemy which reduces the analytical operational value, and also because of the ideological burden which it often implies. Moreover, to all this can also be added the fact that the term culture not only belongs already to the most colloquial language, but it is an active element within the current political arena as well…, Peer reviewedCrisis? What crisis?: l'anthropisation du milieu et la biodiversité dans la Baie de Cádiz (Espagne). Les apports de la Palynologie

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
López Sáez, José Antonio, López García, Pilar, Tixier, Corinne

[FR] La reconstruction temporelle des changements dans la diversité biologique est un fait potentiellement très important, autant d’un point de vue paléoécologique qu’écologique, parce que la diversité des formations végétales est, en partie, le résultat de tout un processus historique. La richesse palynologique, dans notre cas, a été estimée à partir de l’analyse de raréfaction, qui nous a permit d’étudier le site archéologique de Pocito Chico (Cádiz, Espagne). Situé dans le Parc Natural de la…, [EN] Reconstructing temporal changes in diversity from pollen asemblages is potentially important both palaeoecologically and ecologically because community diversity may, in part, result from historical process. Palynological richness has been estimated by rarefaction analysis with one data set from the archaeological site of Pocito Chico (Cádiz, Spain), placed in the Natural Park of the Cádiz Bay, covering the last 5000 years from the Chalcolithic period to the Middle Age., Peer reviewedAvaluació de l'accessibilitat i usabilitat dels llocs web de les biblioteques públiques catalanes

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
López Marín, Laura, Méndez Rodríguez, Eva María, Sorli Rojo, Ángela

Anàlisi de l’accessibilitat i usabilitat dels llocs web de 60 biblioteques públiques catalanes, la Biblioteca de Catalunya i el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona. L’accessibilitat s’avalua a partir d’indicadors basats en les recomanacions de la Iniciativa per a l’accessibilitat al web (WAI). La usabilitat s’avalua en funció del contingut, els usuaris i altres factors. Es té en compte l’URL, claredat, navegabilitat, lluminositat, disseny. La conclusió és que el 90% de…, Peer reviewedXarxa de Biblioteques del CSIC a Catalunya

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Plaza-Navas, Miquel Àngel

Presentación realizada el 15 de abril de 2008 dentro de la asignatura "Biblioteques especialitzades" de la Facultat de Documentació i Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona., [CAT] Breu descripció de la Xarxa de Biblioteques del CSIC, amb especial referència a les biblioteques situades a Catalunya., [ES] Breve descripción de la Red de Bibliotecas del CSIC, con especial atención a las bibliotecas situadas en Cataluña., Peer reviewedL'estat actual de les Biblioteques del CSIC a Catalunya : objectius aconseguits i mancances

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Oró Altisent, Assumpció

S'analitza l'estat actual de les biblioteques del Consell Superior d'Investigacions Científiques a Catalunya, en tant que pertanyents a la Xarxa de Biblioteques del CSIC, en particular la seva dependència de les comunicacions, els seus aspectes cooperatius, la informatització dels seus catàlegs, l'increment dels seus serveis, i la seva incorporació a les noves tecnologies de la informació. S'exposa la futura estructura de la Xarxa., Se analiza el estado actual de las bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Cataluña considerando que pertenecen a la Red de Bibliotecas del CSIC, en particular su dependencia de las comunicaciones, aspectos cooperativos, informatización de sus catálogos, incremento de sus servicios y la incorporación de nuevas tecnologías de la información. Se expone la futura estructura de la Red.La Xarxa de Biblioteques del CSIC : 10 anys informatitzant

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ponsati Obiols, Agnès

En éste artículo se explica el proceso de informatización de la Red de Bibliotecas del CSIC iniciado en 1986, de la situación de la que se partía, la elección de Aleph cómo sistema integrado de gestión de bibliotecas y el balance tras diez años de informatización de la Red.Fonts d'informació bibliogràfica en sociologia de les arts: una eina auxiliar

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Plaza-Navas, Miquel Àngel

Es la publicación de la comunicación presentada en: III Congrés Català de Sociologia, celebrado en Lleida, los días 20 y 21 de marzo de 1999, Un repaso de los documentos bibliográficos sobre Sociología de la Música que pueden recuperarse en la consulta a los recursos electrónicos existentes sobre Humanidades y Ciencias Sociales, Peer reviewedExposició: Materials especials a les biblioteques

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Plaza-Navas, Miquel Àngel

Comentario sobre la exposición que el autor organizó en la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona sobre materiales especiales en las bibliotecas., Peer reviewedInforme de la taula rodona: Fotocòpies i partitures: entre la necessitat i el límit. Els drets d'autor a les biblioteques musicals

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Plaza-Navas, Miquel Àngel

Texto transcrito de las presentaciones realizadas por los ponentes del "Seminari amb la Professió" que tuvo lugar el dia 2 de abril de 2003, organizado por el profesor de la asignatura "Documentación Musical", Dentro de los "Seminaris amb la Professió" que organiza la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona se celebró este relacionado con el mundo de las bibliotecas musicales. Los derechos de autor, las limitaciones en las reproducciones de partituras musicales, las preocupaciones tanto de profesionales de la documentación musical como del ámbito de la edición musical son temas candentes en espera de que se desarrolle nueva legislación a nivel nacional…, Peer reviewedLa Biblioteca de la UEI de Musicologia (CSIC): servei de recolzament a la investigació

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Plaza-Navas, Miquel Àngel

Comunicación presentada en el Symposium Internacional "El Instituto Español de Musicología (hoy Unidad Estructural de Investigación, Musicología) del CSIC y la investigación sobre las fuentes musicales hispanas" celebrado en Barcelona, los días 20 y 21 de diciembre de 2003, en conmemoración del "Cincuenta aniversario de la fundación del Instituto Español de Musicología (hoy UEI-Musicología) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas" y, publicada en la revista…, Breve historia y exposición de la situación actual de la Biblioteca del antiguo Instituto Español de Musicología del CSIC en Barcelona, Peer reviewedFalç

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Navarro Palazón, Julio

Peer reviewedAixadell

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Navarro Palazón, Julio

Peer reviewedLa guerra en cors amb els països musulmans occidentals en els primers anys del regnat de Jaume II (1291-1309), The privateering war with the western muslim countries during the first years of the reign of James II (1291-1309)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ferrer i Mallol, Maria Teresa

35 pages. --Acta del coloquio: "Conflictivitat i vies de solució a la Mediterrània Medieval", [CT] L’article presenta incidents de cors i pirateria entre catalans súbdits de la Corona d’Aragó i els països musulmans occidentals del Magrib i Granada dins el context de les relacions de pau o guerra amb aquests països, en un període breu de temps entre 1291 i 1309. Assenyala la dificultat de fer observar els tractats de pau o de treva a corsaris i mercaders., [ES] This article refers to some instances of privateering and piracy between the Catalan subjects of the Crown of Aragon and the subjects of the Western Muslim Countries, the Magrib and Granada, in the context of relations with the latter in both peace and war, during the brief period from 1291 to 1309. The paper points out how difficult it was to make the privateers and merchants observe any peace treaty or truce., Peer reviewedAlguns camins per a apaivagar els conflictes per incidents de pirateria en el Mediterrani Occidental, Ways to bring about peace in conflicts arising out of incidents of piracy in the western mediterranean

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Mutgé Vives, Josefina

19 pages. --Acta del coloquio: "Conflictivitat i vies de solució a la Mediterrània Medieval", [CT] Aquest treball té com a finalitat estudiar els diferents sistemes utilitzats en els segles XIII i XIV pels sobirans catalanoaragonesos per tal d’evitar el desencadenament de les temudes cartes de marca o de represalia que els governs de les nacions concedien a un dels seus súbdits per a confiscar els béns dels ciutadans de l’estat estranger del qual havia sofert un greuge. Els sobirans catalanoaragonesos tractaren d’impedir que les marques que els rei de França decretaren contra la Corona…, [EN] This paper has as its aim the study of the different systems used in the XIII and XIV centuries by the Catalano- Aragonese sovereigns to avoid the dreaded letters of warrant or reprisal issued by the governments of various nations. These were granted to one of their subjects to allow him to confiscate property belonging to the citizens from the foreign state which had suffered the wrong. The Catalano- Aragonese sovereigns tried to avoid the letters of warrant decreed against the Crown of…, El present estudi s’insereix dins del Projecte d’Investigació “La Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval: puente entre culturas, mediadora entre Cristiandad e Islam” (Ref. HUM2007-61131), subvencionat pel Ministeri de Ciència i Innovació, Peer reviewedCom recompensa el mercat laboral europeu les competències dels joves graduats universitaris?

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Mora Ruiz, José Ginés, García Aracil, Adela, Vila, Luis E.

4 tables, 17 pages, [ES]: En este artículo se analiza la influencia de diferentes tipos de competencias exigidas, en los puestos de trabajo, a una amplia muestra de jóvenes graduados europeos de educación superior. A partir de la lista de competencias recogidas en la encuesta Cheers, se identifican y extraen, mediante análisis factorial, ocho factores ortogonales y se evalúan sus efectos, tanto sobre el ingreso (retribución monetaria) como sobre la satisfacción laboral (que incluye también la retribución no…, [FR]: Cet article analyse l’influence de différents types de compétences exigées, dans les postes de travail, à un grand nombre de jeunes diplômés européens de l’enseignement supérieur. À partir de la liste de compétences recueillies dans l’enquête Cheers, nous avons identifié et extrait, au moyen de l’analyse factorielle, huit facteurs orthogonaux dont nous analysons les effets, aussi bien sur le revenu rétribution monétaire) que sur la satisfaction professionnelle (qui comprend aussi la…, [EN]: This article analyses the influence of the different types of workplace skills required of a broad sample of young European thirdlevel graduates. Using the list of skills compiled in the CHEERS survey as a starting point, the author identifies eight orthogonal factors by factorial analysis. The author then evaluates the effects of these factors on the income and job satisfaction (including nonmonetary rewards) of the graduates. The results suggest that, all other things being equal,…, Peer reviewedPedro Suau Abraham (1928-2008)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Lleonart, Jordi

4 pages.-- Obituary., [EN] One of the most important experiments carried out in the Mediterranean fisheries was the «Plan Castellón», which demonstrated that the Mediterranean fisheries respond to management. It also demonstrated that effective management can only be achieved if fishermen, scientists and authorities work together, and that at least on one occasion this was possible. The main architect of this discovery was Pedro Suau Abraham., [CAT] Un dels experiments més notables realitzats a les pesqueres Mediterrànies fou el “Pla Castelló”, el qual va demostrar no només que les pesqueres Mediterrànies responen a la gestió sinó que la complicitat entre pescadors, científics, administració i autoritats és condició necessària per a una tal gestió, i també que aquesta complicitat és possible, o, si més no, ho va ser una vegada. El principal artífex d’aquesta descoberta fou Pedro Suau Abraham., [ES] Uno de los experimentos más notables realizados en las pesquerías Mediterráneas fue el “Plan Castellón”, el cual demostró no sólo que las pesquerías Mediterráneas responden a la gestión sino que la complicidad entre pescadores, científicos, administración y autoridades es condición necesaria para tal gestión, y también que tal complicidad es posible, o al menos lo fue una vez. El principal artífice de este descubrimiento fue Pedro Suau Abraham., Peer reviewedEspai Natural Protegit Valls del Sió-Llobregos. Geologia

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Sáez, Alberto G., Gilbert, Jordi M. de, Castilla, Aurora M.

Los Valles del Sió-Llobregós constituyen una zona idónea para aprender sobre los precesos sedimentarios y paleontológicos que tuvieron lugar durante la Era Terciaria en la Cataluña Central., Les Valls del Sió-Llobregós constitueixen una zona idònia per conèixer els precessos sedimentaris i paleontològics que van tenir lloc durant l'Era Terciària a la Catalunya Central.Els rèptils més grans, Los reptiles más grandes

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Castilla, Aurora M.

Entre els rèptils més grans que es poden veure a Sanaüja es troben dues espècies de serp molt abundants a Segarra: la serp blanca (Elaphe scalaris) i la verda (Malpolon monspessulanus). Entre els saures, el rèptil més gran és el llangardaix ocel·lat(Lacerta lepida o Timon lepidus), Entre los reptiles más grandes que se pueden ver en Sanaüja se encuentran dos especies de culebras muy abundantes en Segarra: la culebra de Escalera (Elaphe scalaris) y la bastarda (Malpolon monspessulanus). Entre los saurios, el reptil mas grande es el lagarto ocelado (Lacerta lepida o Timon lepidus)Abellerol, Abejaruco

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Castilla, Aurora M.

L'abellerol comú (Merops apiaster) té un cant característic "pruuk-pruuk" que repetint durant el vol. El seu nom està relacionat amb el seu aliment preferit que són abelles i vespes., El abejaruco común (Merops apiaster) tiene un canto caracteristico "pruuk-pruuk" que repite durante el vuelo. Su nombre esta relacionado con su alimento preferido que son las abejas y las avispas.Espai Natural Protegit de los Valls de Sió- Llobregós

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Castilla, Aurora M.

L'Espai Natural Protregido (ENP) de la Vall del Sió-Llobregós té una superfície de 1.190 hectàrees entre diversos municipis., El Espacio Natural Protregido (ENP) del Valle del Sió-Llobregós tiene una superficie de 1.190 hectareas entre varios municipios.La perdiu roja, La perdiz roja

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Castilla, Aurora M.

La perdiu roja (Alectoris rufa) és una au estepària cinegètica. les seves poblacions han disminuït molt considerablement els darrers anys., La pedriz roja (Alectoris rufa) es un ave esteparia cinegética cuyas poblaciones han disminuido considerablemente los ultimos años.La llagosta: desenvolupament i hàbitat dels juvenils

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Abelló, Pere, Díaz, David, Baringo, Pedro, Recasens, Laura, Andrés, Begoña

2 pages, 1 figure, 3 photography, La llagosta, de nom científic Palinurus elephas, és un delsanimals més emblemàtics, ja des de temps històrics, de lafauna costanera de la Mediterrània. La seva distribuciógeogràfica és àmplia. Se’n troben poblacions a l’OceàAtlàntic des de les costes del sud de Mauritània fins a lescostes occidentals de les Illes Britàniques. A laMediterrània, és present a tota la conca occidental, a laMediterrània central i a l’Adriàtic, i d’una manera mésescassa a la Mediterrània oriental. Es troba també per…, Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural - Generalitat de Catalunya, Peer reviewed