Found 593391 result(s)
Found 5934 page(s)

Projecte de Reglament de funcionament intern del Consell Turisme i Ciutat

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Direcció de Serveis Jurídics, Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme, Gerència de Recursos

Sol·licitant de l’informe: Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme, Podeu consultar el Reglament de funcionament intern del Consell Turisme i Ciutat [2016] [http://hdl.handle.net/11703/89646]Protocolització de la intervenció grupal amb dones que pateixen o han patit violència de gènere

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Albarracín, Maite, Direcció de Dona i Drets Civils, Direcció de Benestar Social, Sector de Serveis Personals, Saiz Lloret, Margarida, Alemany Vidal, Rosa M., Gabarró, Helga, Garriga, Rosa, Hernández Maidagan, Mariana, Jorba, Rosa, Lligades, Meritxell, Massip, Júlia, Paíno, Montse, Pérez, Assumpta, Roca Cortés, Neus

Forma part de la col·lecció: SSA protocolització intervenció grupal juliol 07Pauta organitzativa general per als districtes [1993]

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

Aprovat per la Comissió de Govern de 22-04-1993, Digitalitzat pel SEDACProjecte de formació professional a la Vila Olímpica

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Vila Olímpica 92 (Firma), Clara Films

Intervencions en català i castellà, Realització de sis cursos de "Formació i reciclatge de manobres a oficial de 2a". -Plans: (VA) Port Olímpic. -(DP) Construccions fetes per els alumnes. -(DP) 23/03/1991 Acte de cloenda dels cursos i lliurament dels certificats d'aprofitament als participants. -(DP) Personalitats visitant les construccions. -(DP) Diversos discursos sobre la importància del treball qualificat en l'àmbit de la construcció. -(DP) Construcció d'edificis. -(DP) Vila Olímpica, parcs, Port…, Digitalitzat pel SEDACLa síndica considera inadequat ubicar una benzinera en una zona amb escoles

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Sindicatura de Greuges de Barcelona

Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/99386, Podeu consultar un dictamen sobre aquest tema a: http://hdl.handle.net/11703/99587Cartes de serveis de diverses gerències i departaments [2016] : aprovació i textos

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans, Gerència Adjunta d'Urbanisme, Gerència de Drets Socials, Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, Gerència de Recursos, Gerència de Presidència i Economia, Comissió de Govern

Aprovades per la Comissió de Govern de 15-12-2016, Cada carta es publica també de forma individual. Podeu consultar-ne les altres versions a:, Carta de serveis de Drets de Ciutadania i Participació [http://hdl.handle.net/11703/100118], Carta de serveis de Medi Ambient i Serveis Urbans [http://hdl.handle.net/11703/100121], Carta de serveis de Mobilitat i Infraestructures [http://hdl.handle.net/11703/100122], Carta de serveis de la Direcció de Comerç [http://hdl.handle.net/11703/100117], Carta de serveis del Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC) [http://hdl.handle.net/11703/100125], Carta de serveis de Presidència i Economia [http://hdl.handle.net/11703/100124], Carta de serveis de la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana [http://hdl.handle.net/11703/100127], Carta de serveis d'Habitatge [http://hdl.handle.net/11703/100120], Carta de serveis de Drets Socials [http://hdl.handle.net/11703/100119], Carta de serveis de l'Arxiu Municipal de Barcelona [http://hdl.handle.net/11703/100116], Carta de serveis d'Urbanisme [http://hdl.handle.net/11703/100126], Els textos oficials de les cartes de serveis, La Carta de Serveis de Drets Socials està substituïda per la Comissió de Govern de 30-11-2017 [http://hdl.handle.net/11703/107669], La Carta de Serveis de Presidència i Economia està substituïda per la Comissió de Govern de 30-11-2017 [http://hdl.handle.net/11703/107674]Pla de formació interna en drets humans i diversitat : accions per a l'efectivitat dels drets humans a la ciutat: mesura de govern

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Presentada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania de 14-12-2016, Citada a la Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 3 (30-01-2017), p. 732-737, A la portada: Programa Barcelona Ciutat de Drets, Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/114531Memòria de costos 2015 : Districte Les Corts

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació, Direcció de Pressupostos i Política Fiscal, Gerència de Presidència i Economia
David Escudé dóna el tret de sortida de la Cursa Bombers Barcelona

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Institut Barcelona Esports

El comissionat d’Esports dóna el tret de sortida i presideix l’entrega de premis de la Cursa Bombers Barcelona, que se celebra aquest diumenge 7 de maig amb inici i arribada a l’avinguda Marquès de l’ArgenteraCampanya "Ni mitja. No en deixem passar ni mitja", Ni mitja

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Arqueros, Laia, Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI, Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Aquestes il·lustracions pertanyen a la campanya de comunicació de l'Ajuntament de Barcelona "BCNantimasclista" amb l'objectiu de difondre i denunciar a través de les xarxes socials les diverses formes i interpretacions de la violència masclista exercida sobre les dones.Comptes anuals 2013 de la Societat Prestacions d'Assistència Mèdica, S.L. (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Societat Prestacions d'Assistència Mèdica, S.L., Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A.

Formulats pel Consell d'Administració de la Societat de 30-06-2014, Informe de gestió de l'exercici 2013Sant Andreu 84 : Festa Major, Programa Festa Major de Sant Andreu de Palomar

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Comissió de Festes de Sant Andreu de Palomar (Barcelona)

Cessió del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Biblioteca dipositària del document original: Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra (Sant Andreu), Digitalitzat per Artyplan per encàrrec del Consorci de Biblioteques de BarcelonaConveni entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consorci del Besòs per a l'execució del manteniment de la zona fòrum i entorns

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Consorci del Besòs (Barcelona)

Aprovat per l'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, l'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besós i el Gerent del Consorci del Besós el 22-04-2005, Manteniment a l'àmbit del Consorci i el seu finaçamentLiquidació del pressupost 2012 del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs

Requereix l'Informe d'intervenció de la liquidació del pressupost de l'exercici 2012 del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs [http://hdl.handle.net/11703/110247]Pressupost anual 2015 del Consorci del Parc Natura de la Serra de Collserola

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Consorci del Parc de Collserola (Catalunya)

Aprovació inicial per l'Assamblea General del Consorci del Parc de Collserola de 22-12-2014, No s'han presentat al·legacions, per tant, està definitivament aprovat, Requereix les Bases d'execució del pressupost anual 2015 del Consorci del Parc de Collserola [http://hdl.handle.net/11703/110767]Acords i decrets de l'Alcaldia [1989]

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

Digitalitzat per Artyplan per encàrrec del SEDACBarcelona avança cap a un nou parc de la Ciutadella obert al mar, més permeable i pol de coneixement

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Direcció Tècnica de Premsa, Gerència de Recursos

Remodelació del Parc de la Ciutadella per convertir-lo en un autèntic parc urbà obert al mar i que esdevingui un pol de coneixementInforme de gestió 2018

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Gerència de Seguretat i Prevenció, Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament

A la portada: Bombers de Barcelona, Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/115072, Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/11703/115073Agenda dona. Novembre 1999

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones (Barcelona), Direcció de Promoció Social i Comunitària, Gerència de Serveis Personals

Digitalitzat per l'empresa Artyplan per encàrrec del SEDACInversions informades favorablement per la Comissió de Govern 2020

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Gerència de Pressupostos i Hisenda, Direcció de Pressupostos i Política Fiscal, Direcció de Serveis del Pressupost i Inversions

Informes presentats a la Comissió de GovernLa síndica, a favor de crear un nou marc normatiu a Barcelona per l'exercici de la prostitució voluntària

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Sindicatura de Greuges de Barcelona

Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/84164El Compromís municipal per l'educació de l'alumnat amb necessitats educatives especials : mesura de govern

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Sector de Serveis Personals, Regidoria d'Educació

Presentada al Plenari del Consell Municipal de 14-02-2003, Citada a la Gaseta Municipal núm. 14 (30-04-2003), Digitalitzada pel SEDACMemòria 2007

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament

Podeu consultar la versió en castellà a:http://hdl.handle.net/11703/89508, A la portada: Bombers de BarcelonaGuia per a la contractació de persones amb discapacitat: passarel·les cap a l'Ocupació Barcelona Equal

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Barcelona Activa, S.A., Regidoria d'Ocupació i Innovació, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona)
Pla regulador de les autoritzacions de terrasses al Districte de Nou Barris [2006]

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Districte 8. Nou Barris

Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 25-04-2006, Annex gràfic, Substituït pel Pla regulador de les autoritzacions de terrasses al Districte de Nou Barris [2011] [http://hdl.handle.net/11703/86398], Derogat pel Decret d’Alcaldia de 04-05-2015 de Derogació de les disposicions municipals obsoletes [http://hdl.handle.net/11703/83416], Substitueix el Pla regulador de les autoritzacions de terrasses al Districte de Nou Barris [2001] [http://hdl.handle.net/11703/85860]Estatuts del Consorci del Centre Interuniversitari del Llevant [2001]

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Consorci del Centre Interuniversitari del Llevant

Aprovats pel Plenari del Consell Municipal de 20-07-2001Estatuts del Consorci del Barri de la Mina [2014 text no oficial]

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Consorci del Barri de la Mina (Barcelona)

Aprovats pel Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina de 22-12-2014Subvencions que atorga l'Ajuntament de Barcelona a empreses en el marc del Programa Barcelona es compromet d'impuls a la creació d'ocupació a Barcelona 2017: bases

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Gerència de Presidència i Economia

Aprovació inicial per la Comissió de Govern de 22-12-2016. No s'ha presentat cap al·legació, per tant, estan definitivament aprovadesEstatuts de la Fundació Privada Institut d'Economia de Barcelona [2010 text no oficial]

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Fundació Privada Institut d'Economia de Barcelona

Aprovats pel Plenari del Consell Municipal de 2010-12-17, Podeu consultar la versió publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a: http://hdl.handle.net/11703/88635Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona en matèria d'equipaments de serveis socials

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona

Aprovat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona el 13-07-2005, Annex 1: Parámetres indicatius dels equipaments públics (acord primer), Annex 2: Condicions de la constitució d'un dret de superfícies a favor de la Generalitat de Catalunya per a la construcció … en el solar municipal situat a …, Annex 3: Programació : equipaments públicsDeclaració institucional des de la Candidatura Unitat Popular - Poble Actiu de Les Corts (Referèndum 1 d'octubre 2017)

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Districte 4. Les Corts. Consell Plenari

Presentada al Plenari del Consell del Districte de Les Corts de 09-10-2018, Digitalitzat pel Districte de Les CortsAgenda dona. Gener 1995

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones (Barcelona), Sector de Serveis Personals

Digitalitzat per l'empresa Artyplan per encàrrec del SEDACPla Local de Seguretat Viària 2019-2022

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, Ingeniería de Tráfico, S.L. (INTRA), Servei Català de Trànsit

Aprovació inicial per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de 20-11-2019, Aprovació definitiva pel Plenari del Consell Municipal de 28-02-2020Barcelona prepara els barris per afavorir el passeig a prop de casa, Mapa de la xarxa d'itineraris segurs per caminar durant el període de desconfinament progressiu a Barcelona

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Direcció Tècnica de Premsa, Gerència de Recursos, Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Aquesta iniciativa forma part de les mesures socials establertes en el context de desconfinament davant l’emergència provocada per la COVID-19., Barcelona posa a punt tots els barris per afavorir que la ciutadania pugui sortir a passejar i fer activitat esportiva a prop del seu domicili de forma segura, This initiative is part of the social measures established in the context of deconfinement to the emergency caused by COVID-19., Esta iniciativa forma parte de las medidas sociales establecidas en el contexto de desconfinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19., Plànol itineraris, El contingut del document està especificat al camp “Altres títols”Difusió del Decret 200/1999, de 27 de juliol, sobre el dret d'admissió als establiments públics : mesura de goven

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Sector de Serveis Personals, Regidoria de Drets Civils

Presentada al Plenari del Consell Municipal de 26-11-1999, Citada a la Gaseta Municipal núm. 2 (20-01-2000)Direcció de Serveis de Relacions Externes i Qualitat : modificació organitzativa [2008]

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Alcaldia

Aprovat per Decret d'Alcaldia de 13-05-2008, Afecta principalment: organigrama de la Direcció de Serveis de Relacions Externes i Qualitat de la Gerència de Prevenció, Seguretat i MobilitatDepartament de Consum : creació [2013]

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Alcaldia

Aprovat per Decret d'Alcaldia de 05-07-2013, Afecta principalment: organigrama de la Direcció de Serveis de Comerç i ConsumMemòria 2012

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Podeu consultar la versió en anglès/francès a: http://hdl.handle.net/11703/87672Memòria 2006

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Sector de Serveis Personals, Districte 4. Les Corts
La Laia 2011: Programa

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona, Ajuntament de Barcelona
Treball grupal i violència sexista: investigació-acció d'un grup de suport psicosocial a dones

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Observatori Social Barcelona, Sector de Serveis Personals

Forma part de la col·lecció: Conèixer BarcelonaEl passatge Arc de Sant Martí d'Horta-Guinardó serà públic; així ho va recomanar la síndica

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Sindicatura de Greuges de Barcelona

Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/98143Comptes anuals 2013 del Consorci Institut Ramon Llull

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Consorci Institut Ramon Llull

Formulats pel Consell de Direcció del Consorci de 04-09-2014, Informe de gestió de l'exercici 2013Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014 del Consorci Localret

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Intervenció general

És requerit per la Liquidació del pressupost 2014 del Consorci Localret [http://hdl.handle.net/11703/110253]