Found 5483 result(s)
Found 55 page(s)

Efecto del empleo y de la carga doméstica en el desarrollo fetal y en la duración de la gestación en una cohorte de mujeres embarazadas.

Repositorio: r-FISABIO: Repositorio Institucional de Producción Científica

Published studies are not conclusive on the impact of certain occupational exposures in pregnancy, stressing the need to consider the double role, professional and family, of women. The objective of this study is to evaluate the effect of employment and domestic load on the duration of pregnancy and fetal development.Projecte de formació professional a la Vila Olímpica

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Vila Olímpica 92 (Firma), Clara Films

Intervencions en català i castellà, Realització de sis cursos de "Formació i reciclatge de manobres a oficial de 2a". -Plans: (VA) Port Olímpic. -(DP) Construccions fetes per els alumnes. -(DP) 23/03/1991 Acte de cloenda dels cursos i lliurament dels certificats d'aprofitament als participants. -(DP) Personalitats visitant les construccions. -(DP) Diversos discursos sobre la importància del treball qualificat en l'àmbit de la construcció. -(DP) Construcció d'edificis. -(DP) Vila Olímpica, parcs, Port…, Digitalitzat pel SEDACPrograma de impulso de la infraestructura verde urbana : medida de gobierno

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona), Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

Presentada a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 17-05-2017, És base per la nota de premsa L'Ajuntament de Barcelona incrementarà 44 hectàrees de verd entre 2015 i 2019 , i en 165 hectàrees a l'horitzó 2030 [http://hdl.handle.net/11703/102601], Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/102316, Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/11703/104928Estadística municipal : Resumen. 1967

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Servicio Técnico de Estadística

Digitalitzat per ArtyplanMemòria 2012

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Podeu consultar la versió en anglès/francès a: http://hdl.handle.net/11703/87672Estadística municipal : Resumen. 1974

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Servicio Técnico de Estadística

Digitalitzat per ArtyplanPart dispositiva de la sentència de 8 d'abril de 2019 referent a anul·lació de la Suspensió de tramitacions acordada en l'àmbit del Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la zona específica ZE-5B "Zona Rambla" de Barcelona [2014]

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 08-04-2019, Fa referència al Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la zona específica ZE-5B "Zona Rambla" de Barcelona [2014] [http://hdl.handle.net/11703/86880]Reglament intern del Consell de Ciutat [2005] [versió en català i en castellà], Reglamento interno del Consejo de Ciudad [2005] [versió en català i castellà]

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

Aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 29-04-2005, Edició capiculada en català i castellà, Podeu consultar la versió oficial publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a: http://hdl.handle.net/11703/91667, Digitalitzat pel SEDACTe acompañamos

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Serveis Funeraris de Barcelona, S.A., Sampieri, Luis

Sampieri, Luis (guió y direcció) ; Adrenaline con el apoyo de Serveis Funeraris de Barcelona i Mémora (producció), Comentaris de diversos professionals i ciutadans sobre la mort i el temps de dol. - Plans: (PP) Opinions d'Anji Carmelo, metafísica. (PP) Opinions de professionals de la medicina i de diversos ciutadans. (PM) Opinions sobre l'acceptació de la mort d'una psicòloga. (PP) Comentaris del Grupo de Cáncer Aves. (PP) Comentaris del Grupo de Duelo-VicEstadística municipal. Segundo trimestre 1959

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Instituto Municipal de Estadística (Barcelona)

Digitalitzat per ArtyplanSentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 156/2017 (secció 6a) de 19 de juliol de 2017 (recurs 321/2014 )

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Jutjat contenciós administratiu de Barcelona

Declara la nul·litat del Sistema d'Ordenació Municipal aprovat el 21-12-2012 [http://hdl.handle.net/11703/89365], Declara la nul·litat del Decret de 01-02-2013 d'aprovació dels Criteris per a regular l'aplicació del catàleg de llocs de treball [2013] [http://hdl.handle.net/11703/86135], Declara la nul·litat del Sistema d'Ordenació Municipal aprovat el 21-12-2012 i les modificacions aprovades el 24-07-2013 [http://hdl.handle.net/11703/86615]La valoración urbanística del circuito romano

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Florensa Ferrer, Adolfo

Forma part de la col·lecció: llibres digitalitzats d'Urbanisme, Digitalitzat per l'empresa Artyplan per encàrrec de la Biblioteca d'UrbanismeMemoria : los diez principales ámbitos de actuación : mandato 2015-2019

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals, Gerència d’Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports

Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/117006, Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/11703/117019, Una relació de les Declaracions Internacionals adoptades per Barcelona durant el Mandat 2015-2019Estadística municipal. Primer trimestre 1955

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Instituto Municipal de Estadística (Barcelona)

Digitalitzat per ArtyplanLa síndica de Barcelona inicia una actuación de oficio para conocer los protocolos de coordinación y actuación en relación al hombre detenido por la agresión sexual en las Drassanes

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Sindicatura de Greuges de Barcelona

Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/113910, Davant l’agressió física i sexual del passat mes d’abril a l’entorn de les Drassanes, la Síndica de Greuges ha iniciat una actuació d’ofici per conèixer els protocols de coordinació i actuació envers l’home detingut., Ante la agresión física y sexual del pasado mes de abril en los alrededores de Drassanes, la Sindica de Greuges ha iniciado una actuación de oficio para conocer los protocolos de coordinación y actuación en referencia al hombre detenido., After the physical and sexual aggression last April in the vicinity of Drassanes, the Sindica de Greuges has initiated an ex officio action to know the protocols of coordination and action in reference to the arrested man.XIII Premio 25 Noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacía las mujeres 2018 [bàner], Crezcamos libres de violencia- #BCNantimasclista

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Departament de Feminismes i LGTBI, Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/115132Ordenanza de policía de la vía pública [1964] [ed. 1984]

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

Podeu consultar la versió oficial a: http://hdl.handle.net/11703/100459, Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/91632, Digitalitzat pel SEDACVincles BCN [infografia] [versió en castellà]

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Àrea de Drets Socials, Gerència de Drets Socials

Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/111974, Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/11703/111980Día de Andalucía en Catalunya : Jaén : 34 Jornadas Conmemorativas de Andalucía

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, Direcció de Participació Ciutadana
Las áreas metropolitanas : repercusiones socio-económicas para el futuro de Europa, Ponencias jornada CESB - CESE, Jornadas CESB - CESE (2005 : Barcelona)

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Consell Econòmic i Social de Barcelona

La data de publicació d'aquest document és inexacta, s'ha escollit una data aproximada, Forma part de la col·lecció: Quaderns del CESBMemoria de costes 2014 : Infraestructuras y Coordinación Urbana

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació, Direcció de Pressupostos i Política Fiscal, Gerència de Presidència i Economia
Memoria 2011

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/87727Memoria 2007

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Consell Tributari Municipal (Barcelona)

Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/89474Inscríbete en el censo electoral [bàner], La meva ciutat, el meu vot. Inscriu-te al cens electoral

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Direcció de Serveis d'Immigració i Interculturalitat, Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/114753, Podeu consultar la versió en francès a: http://hdl.handle.net/11703/114754, Podeu consultar la versió en romanès a: http://hdl.handle.net/11703/114751, Podeu consultar la versió en alemany a: http://hdl.handle.net/11703/114747, Podeu consultar la versió en italià a: http://hdl.handle.net/11703/114758, Podeu consultar la versió en portuguès a: http://hdl.handle.net/11703/114757, Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/11703/114755T’explico el meu Barri, Te cuento mi Barrio : postals Ciutat Meridiana

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Direcció de Serveis de Participació i Associacionisme, Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, Transductores (Firma), Lo Relacional (Firma)

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.caSesión extraordinaria del 12 de junio de 2019

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Consell Municipal de Barcelona. Plenari

Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/115648Cuentas anuales 2013 de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (junto con el informe de auditoría)

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., PricewaterhouseCoopers (Firma), Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A.

Formulats pel Consell d'Administració de la Societat 14-03-2014, Informe de gestió de l'exercici 2013Ordenanza relativa a la actividades que fabrican, manipulan o almacenan sustancias o materiales combustibles, inflamables o explosivos [1969], Ordenança relativa a les activitats que fabriquen, manipulen o emmagatzemen substàncies o materials combustibles [1969]

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

Aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 26-02-1969, Podeu consultar la versió no oficial a: http://hdl.handle.net/11703/96488 (ed. 1994 en català), Podeu consultar la versió no oficial a: http://hdl.handle.net/11703/96487 (ed. 1984 en català), Podeu consultar la versió no oficial a: http://hdl.handle.net/11703/96486 (ed. 1984 en castellà), Podeu consultar la versió no oficial a: http://hdl.handle.net/11703/96485 (ed. 1971 en castellà), Digitalitzat pel SEDAC, Derogada per l'Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona [2001] [http://hdl.handle.net/11703/89255]Cuentas anuales 2013 de Mercabarna, S.A. (junto con el informe de auditoría)

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Mercabarna, S.A., PricewaterhouseCoopers (Firma), Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A.

Formulats pel Consell d'Administació de l'entitat de 11-03-2014, Informe de gestió de l'exercici 2013Convenio de colaboración entre el Centro de Investigación Biomédica en Red y el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Centro de Investigación Biomédica en Red, Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona

Aprovat pel Gerent de CIBER i la Gerent de CMPSB el 10-12-2015Consejos sobre la implementación local de la Agenda 21 de la cultura

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/11703/111578, Podeu consultar la versió en francès a: http://hdl.handle.net/11703/111579, Podeu consultar la versió en búlgar a: http://hdl.handle.net/11703/111580, Podeu consultar la versió en japonès a: http://hdl.handle.net/11703/111581, Podeu consultar la versió en persa a: http://hdl.handle.net/11703/111582, Podeu consultar la versió en serbi a: http://hdl.handle.net/11703/111583, Podeu consultar la versió en ucraïnès a: http://hdl.handle.net/11703/111584Ordenanzas fiscales. 2016

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Institut Municipal d'Hisenda (Barcelona)

Aprovades pel Plenari del Consell Municipal de 29-12-2015, Modificada l’Ordenança fiscal 3.1, reguladora de les taxes per serveis generals, pel Plenari del Consell Municipal de 30-09-2016 [http://hdl.handle.net/11703/98466]La síndica de Barcelona insta al Ayuntamiento a seguir la resolución europea para combatir el desprendimiento de las fibras de amianto

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Sindicatura de Greuges de Barcelona

Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/109239, La síndica de Greuges insta a l'Ajuntament a elaborar una normativa relacionada amb els despreniment d'amiant dels edificis anticsSesión ordinaria del 20 de diciembre de 2019

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Consell Municipal de Barcelona. Plenari

Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/117029La síndica de greuges reclama un cambio en el plan urbanística municipal para alejar los clubes de cánnabis de cualquier centro educativo reglado

Repositorio: Repositori de Coneixement de L´Ajustament de Barcelona
Sindicatura de Greuges de Barcelona

Fa referència al Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona [2016] [http://hdl.handle.net/11703/97427], Podeu consultar la versió en català: http://hdl.handle.net/11703/117295, La síndica de greuges demana un canvi normatiu per tal d’allunyar els clubs de cànnabis de qualsevol centre educatiu reglat, ja que ara com ara el pla urbanístic només especifica centres d’educació obligatòria