Found 3 result(s)
Found 1 page(s)

Analysis and prediction of COVID-19 for EU-EFTA-UK and other countries

Repositorio: UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
Català Sabaté, Martí, Cardona Iglesias, Pere Joan, Prats Soler, Clara, Alonso Muñoz, Sergio, Álvarez Lacalle, Enrique, Marchena Angos, Miquel, Conesa Ortega, David, Echebarría Domínguez, Blas, López Codina, Daniel

The present report aims to provide a comprehensive picture of the pandemic situation of COVID-19 in the EU countries, and to be able to foresee the situation in the next coming days. We provide some figures and tables with several indexes and indicators as well as an Analysissection that discusses a specific topic related with the pandemic. As for the predictions, we employ an empirical model, verified with the evolution of the number of confirmed cases in previous countries where the epidemic…, These reports are funded by the European Commission (DG CONNECT, LC-01485746) PJC and MC received funding from “la Caixa” Foundation (ID 100010434), under agreement LCF/PR/GN17/50300003; CP, DL, SA, MC, received funding from Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades and FEDER, with the project PGC2018-095456-B-I00Velenje sports park

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
Mendoza Ramírez, Héctor, Partida Muñoz, Mara Gabriela, Bezan, Boris, Juvera, Norma Mónica, Bezan, Marjan
Preklad a kultúrna adaptácia dotazníka o syndróme počítačového videnia (CVS-Q©) do slovenského jazyka, Translation and cultural adaptation of the Computer Vision Syndrome Questionnaire (CVS-Q©) into Slovak

Repositorio: RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
Mikulášová, Eva, Cantó Sancho, Natalia, Caballero, Pablo, Ronda-Pérez, Elena, Seguí-Crespo, Mar

Ciele: Preložiť a kultúrne adaptovať dotazník o syndróme počítačového videnia (CVS-Q©) do slovenského jazyka. Metodika: Štúdia pozostávajúca z piatich po sebe nasledujúcich etáp: priamy preklad, zlúčenie prekladov, reverzný preklad, konsolidácia komisiou expertov a predbežný test. Počas predbežného testu sa uskutočnila prierezová pilotná štúdia na vzorke dobrovoľníkov vytvorenej z používateľov zobrazovacích jednotiek (VDT) (n = 40), ktorí vyplnili slovenskú verziu dotazníka. Prostredníctvom…, Aim: To translate and adapt the Computer Vision Syndrome Questionnaire (CVS-Q©) into Slovak language. Methods: Study with 5 consecutive stages: Direct translation, Synthesis of translations, Retro-translation, Consolidation by a committee of experts and Pre-test. During the Pre-test, a cross-sectional pilot study was carried out on a convenience sample formed by users of Video Display Terminals (VDT) (n = 40) who completed the Slovak version of the questionnaire. Through a structured interview…